Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.05.2017

W I kwartale 2017 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 8,9%).

Wyszczególnienie

I-III 2016

I-III 2017

I-III 2016=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

604 487,0

675 317,0

111,7

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

588 425,8

655 590,3

111,4

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

573 955,1

638 686,9

111,3

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych    towarów i materiałów

559 388,6

622 167,0

111,2

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

29 037,2

33 423,3

115,1

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

2 575,0

2 798,7

108,7

Wynik na operacjach finansowych

-1 080,4

408,1

x

Wynik finansowy brutto

30 531,9

36 630,1

120,0

Wynik finansowy netto

25 447,1

29 900,6

117,5

Zysk netto

34 043,3

38 828,9

114,1

Strata netto

8 596,2

8 928,3

103,9

                                                                                                                                      w %

Wskaźnik poziomu kosztów

94,9

94,6

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,9

5,1

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

5,1

5,4

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

4,2

4,4

x

Wskaźnik płynności I stopnia

37,4

37,4

x

Wskaźnik płynności II stopnia

102,8

103,7

x

1 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 976 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter