W styczniu 2015 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w styczniu 2014 roku.  Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.


Formy

budownictwa

2014

2015

I– XII

I

liczba    mieszkań

I-XII     2013=100

liczba    mieszkań

XII     2014=100

I  2014=100

Mieszkania oddane do użytkowania

Ogółem

143373

98,8

11208

71,0

89,2

Indywidualne

76632

94,3

6349

74,9

88,7

Przeznaczone na sprzedaż

58882

104,3

4597

70,8

102,1

Spółdzielcze

3374

96,6

51

19,0

12,3

Pozostałeb)

4485

113,0

211

38,8

42,9

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ogółem

148122

116,3

7236

84,4

111,8

Indywidualne

74368

102,3

2878

97,4

105,1

Przeznaczone na sprzedaż

69723

135,8

4244

78,6

115,8

Spółdzielcze

1362

98,1

82

51,3

282,8

Pozostałeb)

2669

134,5

32

53,3

82,1

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia

Ogółem

156752

113,0

10587

85,7

121,0

Indywidualne

75917

97,3

4621

83,8

109,2

Przeznaczone na sprzedaż

77489

138,3

5840

87,1

131,9

Spółdzielcze

1351

126,6

40

108,1

80,0

Pozostałeb)

1995

56,8

86

98,9

215,0


Uwaga: dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych

b) zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.