Formy

budownictwa


2015
II

I – II

liczba  mieszkań

II  2014=100

I  2015 = 100

liczba  mieszkań

I - II  2014=100

Mieszkania oddane do użytkowania

Ogółem

9545

76,8

85,2

20753

83,0

Indywidualne

6364

94,7

100,2

12713

91,6

Przeznaczone na sprzedaż

2938

58,4

63,9

7535

79,0

Spółdzielcze

27

7,5

52,9

78

10,1

Pozostałeb)

216

67,1

102,4

427

52,5

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ogółem

9745

97,1

134,7

16981

102,9

Indywidualne

4256

103,9

147,9

7134

104,4

Przeznaczone na sprzedaż

5412

98,3

127,5

9656

105,3

Spółdzielcze

30

55,6

36,6

112

134,9

Pozostałeb)

47

12,5

146,9

79

19,0

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia

Ogółem

12243

126,5

115,6

22830

123,9

Indywidualne

5063

106,6

109,6

9684

107,9

Przeznaczone na sprzedaż

6925

147,4

118,6

12765

139,9

Spółdzielcze

52

65,0

130,0

92

70,8

Pozostałeb)

203

132,7

236,0

289

149,7

a) dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych

b) zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe