Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu z  analogicznym okresem ub. roku i o 4,3% mniej niż odpowiednio w 2012 r.

W okresie ośmiu miesięcy 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 105837 mieszkań, tj. o 15,6% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. (kiedy notowano spadek o 20,6%).  Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 99499, tj. o 16,5%, wobec spadku przed rokiem o 18,2%.

Największy udział (55,6%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddali do użytkowania 49359 mieszkań, tj. o 7,9% mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 51896 mieszkań, tj. o 0,9% (wobec spadku przed rokiem o 15,6%), natomiast wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 53757 mieszkań, tj. o 3,5% (w ubiegłym roku spadek o 12,8%).

Deweloperzy w okresie ośmiu miesięcy 2014 r. oddali 34398 mieszkań (co stanowiło 38,8% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 2,9% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 51629 mieszkań, tj. o 45,9% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek  o 29,4%). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 43205 mieszkań, tj. o 38,9% (wobec spadku przed rokiem o 25,5%).

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie ośmiu miesięcy 2014 r. oddały do użytkowania 2179 mieszkań, tj. o 8,3% mniej niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia - do 741 mieszkań, tj. o 15,0% (wobec spadku przed rokiem o 34,2%) i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 729, tj. o 20,2% (wobec spadku przed rokiem o 47,2%).

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu ośmiu miesięcy 2014 r. łącznie 2763 mieszkania, tj. o 40,2% więcej niż w 2013 r., z tego  w budownictwie komunalnym 1302 mieszkania wobec 1118 przed rokiem, w społecznym czynszowym 1174 mieszkania wobec 667 przed rokiem, a w zakładowym - 287 mieszkań wobec 186 w analogicznym okresie 2013 roku. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1808, tj. o 28,2%, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1571, tj. o 46,3%.