Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o 10,0% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 7,5%). Lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 16385 mieszkań, tj. o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowali wzrost o 11,0%) oraz inwestorzy  indywidualni z efektem  12546 mieszkań, czyli o 10,1% więcej (wobec wzrostu przed rokiem o 4,4%).

 

Efekty budownictwa mieszkaniowego b)  

Wyszczególnienie 2018

II

I-II

Liczba      mieszkań

II

2017=100

I

2018=100

Liczba      mieszkań

I-II

2017=100

Mieszkania oddane do użytkowania

Ogółem

16015

138,7

118,1

29576

110,0

Indywidualne

6138

114,5

95,8

12546

110,1

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

9460

164,1

136,6

16385

111,5

Spółdzielcze

240

87,9

ponad 2-krotnie

351

72,7

Pozostałe c)

177

120,4

151,3

294

90,5

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ogółem

13851

116,3

99,3

27800

120,3

Indywidualne

4558

X d)

127,1

8145

X d)

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

8978

X d)

88,5

19123

X d)

Spółdzielcze

144

76,2

129,7

255

92,4

Pozostałe c)

171

ponad                7-krotnie

161,3

277

85,8

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia

z projektem budowlanym

Ogółem

20671

93,2

99,5

41454

111,5

Indywidualne

6598

x d)

109,3

12636

x d)

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

13073

x d)

90,7

27486

x d)

Spółdzielcze

53

51,5

30,1

229

100,4

Pozostałe c)

947

ponad 5-krotnie

ponad 6-krotnie

1103

blisko  3-krotnie


b) Począwszy od stycznia 2018 r. dane dotyczące efektów „budownictwa indywidualnego” dotyczą tylko mieszkań realizowanych na własne potrzeby inwestora; mieszkania na sprzedaż lub wynajem dotychczas zaliczane do tej formy budownictwa zostały włączone do formy „budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”

c) Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

d) Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do  analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.