Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statystyka związana z COVID-19

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gospodarka społeczna

Załącznik do SOF 5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit - dodatkowe pytania związane z zaangażowaniem organizacji w usuwanie skutków epidemii sars-cov-2 („koronawirusa”)

Pytania o wpływ COVID -19 w załączniku do badania:

1. Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa jednostka podejmuje w okresie od marca 2020 r. do dnia złożenia sprawozdania dodatkowe działania na rzecz odbiorców? (w przypadku odpowiedzi „nie” przejść do Dane ewidencyjne)

 • tak
 • nie

2. Kim byli bezpośredni odbiorcy działań związanych z sytuacją epidemiologiczną?  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inne” proszę wpisać słownie, o jakich odbiorców chodzi)

 • prywatne osoby fizyczne  (ile osób objęto pomocą?)
 • całe społeczności (np. osiedle, sołectwo, gmina)
 • placówki ochrony zdrowia 
 • domy pomocy społecznej
 • przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • zwierzęta, środowisko
 • inne (jakie?)

3. Jakiego rodzaju dodatkowe działania zostały podjęte w związku z sytuacją epidemiologiczną? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inne” proszę wpisać słownie, o jakie działania chodzi)

 • usługi społeczne (ile osób objęto pomocą)
 • wsparcie finansowe (ile środków przekazano)
 • wsparcie rzeczowe (Jaka była szacunkowa wartość przekazanego wsparcia?)
 • inne (jakie?)

4. Czy w działania związane z sytuacją epidemiologiczną zaangażowane były osoby pracujące społecznie (dobrowolnie, bez wynagrodzenia)? Proszę pod uwagę wziąć zarówno członków organizacji, jak i innych wolontariuszy. 

 • tak (ile ich było?)
 • nie

Formularz badania:

Załącznik do sprawozdania SOF 5

SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:

1. Czy w okresie od marca 2020 r. do dnia złożenia sprawozdania w związku z sytuacją epidemiologiczną podjęto decyzję o zwolnieniu pracowników (w tym pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych), dla których jednostka była głównym miejscem pracy?

 • tak (Ilu osób dotyczyła decyzja o zwolnieniu?)
 • nie

3. Czy prognozowane obniżenie zatrudnienia w 2020 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.?

 • tak
 • nie

5. Czy prognozowane pogorszenie sytuacji finansowej w 2020 r. ma związek z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.?

 • tak
 • nie

Formularz badania:

SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej

ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych

Dodatkowe pytania o wpływ COVID-19 w badaniu:

1. Czy w okresie od marca 2020 r. do dnia złożenia sprawozdania w związku z sytuacją epidemiologiczną podjęto decyzję o zwolnieniu pracowników (w tym pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych), dla których spółdzielnia była głównym miejscem pracy?

 • tak (Ilu osób dotyczyła decyzja o zwolnieniu)
 • nie

3. Czy prognozowane obniżenie zatrudnienia w 2020 r. związane jest z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.?

 • tak
 • nie

5. Czy prognozowane pogorszenie sytuacji finansowej w 2020 r. ma związek z sytuacją epidemiologiczną koronawirusa zapoczątkowaną w marcu 2020 r.?

 • tak
 • nie

7. Czy rozważane zakończenie działalności spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną koronawirusa?

 • tak
 • nie

Formularz badania:

ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych

Koniunktura gospodarcza

Badanie koniunktury gospodarczej

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu

1. Negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu:

 1. nieznaczne
 2. poważne
 3. zagrażające stabilności firmy
 4. brak negatywnych skutków

2. Proszę podać szacunkowo, jaki procent pracowników Państwa firmy (niezależnie od rodzaju umowy: o pracę, cywilnoprawną, pracowników samozatrudnionych, stażystów, agentów itp.) obejmie w bieżącym miesiącu każda z poniższych sytuacji:

 1. praca zdalna i zbliżone formy pracy …..….%
 2. nieplanowane nieobecności z tytułu urlopów, opieki nad dziećmi, członkami rodziny itp. ….….%
 3. brak pracowników z uwagi na kwarantannę lub inne ograniczenia (np. brak możliwości dojazdu do pracy) …..….%

3. Jaka będzie w bieżącym miesiącu szacunkowa (w procentach) zmiana zamówień na półprodukty, surowce, towary lub usługi itp. składanych w Państwa firmie przez klientów?

Niezależnie od przyczyny zmiany i w porównaniu do sytuacji, gdyby nie było pandemii: 

 1. spadek o …….%
 2. wzrost o ….…..%

4. Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy Państwa przedsiębiorstwo byłoby w stanie przetrwać?

 1. mniej niż 1 miesiąc
 2. około 1 miesiąca
 3. 2 - 3 miesiące
 4. 4 – 6 miesięcy
 5. powyżej 6 miesięcy

5. Z zaobserwowanych w ostatnich trzech miesiącach (marzec, kwiecień, maj) negatywnych skutków pandemii koronawirusa najbardziej do Państwa firmy odnoszą się:

 1. spadek sprzedaży – spadek przychodów
 2. wzrost kosztów
 3. zakłócenie w łańcuchu dostaw
 4. duże zaburzenia organizacyjne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 5. ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej ("zamknięcia" działalności)
 6. brak pracowników (kwarantanna, choroba, urlopy opiekuńcze)
 7. problemy z bieżącym finansowaniem
 8. nadmierne zapasy

6. Jaka będzie w bieżącym miesiącu, w relacji do poprzedniego miesiąca, szacunkowa (w procentach) zmiana poziomu zatrudnienia w Państwa firmie?

 1. spadek o …….%
 2. wzrost o ……...%

Formularze badania:

AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo

AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel

AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje

AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł

AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi

Najnowsze opracowania:

28.12.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (grudzień 2021)

26.11.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (listopad 2021)

24.11.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2021 roku

29.10.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (październik 2021)

26.10.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku

28.09.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (wrzesień 2021)

24.09.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2021 roku

02.09.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (sierpień 2021)

20.08.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2021 roku

02.08.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (lipiec 2021)

22.07.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2021 roku

30.06.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (czerwiec 2021)

22.06.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2021 roku

27.05.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (maj 2021)

21.05.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2021 roku

28.04.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (kwiecień 2021)

22.04.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2021 roku

26.03.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (marzec 2021)

24.03.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (marzec 2021)

22.03.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2021 roku

01.03.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (luty 2021)

24.02.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (luty 2021)

02.02.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (styczeń 2021)

26.01.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)

22.01.2021 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2021 roku

30.12.2020 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe) – Aneks do publikacji (grudzień 2020)

24.12.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (grudzień 2020)

22.12.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku

01.12.2020 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe) – Aneks do publikacji (listopad 2020)

24.11.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)

20.11.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2020 roku

04.11.2020 - Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe) – Aneks do publikacji (październik 2020)

23.10.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (październik 2020)

21.10.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2020 roku

24.09.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (wrzesień 2020)

22.09.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2020 roku

25.08.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (sierpień 2020)

21.08.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2020 roku

24.07.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (lipiec 2020)

22.07.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2020 roku

24.06.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)

22.06.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2020 roku

25.05.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (maj 2020)

22.05.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2020 roku. Czas przetrwania firm - wyniki badania przedsiębiorców w maju br.

24.04.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (kwiecień 2020). Z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia

22.04.2020 - Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku. Wraz z Aneksem: Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania

Kultura

F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:

 1. W związku z wystąpieniem COVID-19 jednostka prawdopodobnie doświadczyła negatywnych skutków działalności gospodarczej. Czy negatywne skutki w … kwartale 2020 r. były:
  a.  nieznaczne
  b.  znaczne
  c.  brak negatywnych skutków

(Jeżeli jednostka zaznaczy odpowiedź a lub b to należy przejść do pytania 2)

 1. Proszę oszacować skalę spadku przychodów z działalności gospodarczej (np. organizowanie wydarzeń kulturalnych, kursów, sprzedaż biletów) w … kwartale 2020 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
  a.  do 50%
  b.  od 51% do 90%
  c.   powyżej 90%

Najnowsze opracowania:

23.12.2021  - Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku 

​23.09.2021 - Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2021 roku 

24.06.2021 - Wyniki finansowe instytucji kultury w pierwszym kwartale 2021 roku

15.04.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w czwartym kwartale 2020 r.

23.03.2021 - Wyniki finansowe instytucji kultury w 2020 roku

15.02.2021 - Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w trzecim kwartale 2020 r.

23.12.2020 - Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

19.10.2020 - Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w drugim kwartale 2020 r.

23.09.2020 - Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 roku

14.08.2020 - Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w pierwszym kwartale 2020 r.

24.06.2020 - Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 roku

Przemysł

P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:

 1. Czy przedsiębiorstwo produkuje wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się/walką z COVID-19?
 2. Ilość produkcji wytworzonej wyrobów przemysłowych objętych listą „Wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się/walką z COVID-19”
  1. w miesiącu sprawozdawczym
  2. od początku marca do końca miesiąca sprawozdawczego

Lista „Wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się/walką z COVID-19”

Lp.

Nazwa wyrobu

Jednostka miary

01

Odzież ochronna (kombinezony, fartuchy)

szt.

02

Maseczki ochronne stosowane w medycynie

szt.

03

Maseczki ochronne pozostałe

szt.

04

Rękawiczki gumowe

para

05

Rękawiczki z folii, tzw. zrywki

szt.

06

Nakrycia głowy ochronne

szt.

07

Przyłbice ochronne

szt.

08

Okulary ochronne, gogle

szt.

09

Osłony (ochraniacze) na buty

para

10

Aparaty do oddychania oraz maski gazowe (z wyjątkiem respiratorów leczniczych oraz masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów)

szt.

11

Respiratory

szt.

12

Części do respiratorów

kg

13

Płyny i żele odkażające

kg

14

Chusteczki odkażające

kg

15

Środki odkażające w postaci stałej (proszki, granulki, tabletki itp.) do sporządzania roztworów

kg

16

Mydło o właściwościach dezynfekujących

kg

17

Alkohol skażony

hl 100%

18 Zestawy do pobierania wymazów szt.
19 Ekrany ochronne z plexi/ osłony stanowisk pracy szt.
20 Tkanina powleczona środkiem bakteriobójczym kg
21 Uchwyty-mocowania do przyłbic szt.
22 Adaptery do masek pozwalające na podłączenie filtra antywirusowego szt.
 1. Inne produkowane wyroby związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się/walką z COVID-19 nie znajdujące się na powyższej liście. Prosimy wpisać nazwy wyrobów

Formularz badania:

P-02 - Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

Najnowsze opracowania:

26.04.2022 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w marcu 2022 r.

23.03.2022 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w lutym 2022 r.

23.02.2022 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w styczniu 2022 r.

26.01.2022 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w grudniu 2021 r.

23.12.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w listopadzie 2021 r.

25.11.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w październiku 2021 r.

25.10.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 we wrześniu 2021 r.

23.09.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w sierpniu 2021 r.

24.08.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w lipcu 2021 r.

23.07.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2021 r.

26.04.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w marcu 2021 r.

23.03.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w lutym 2021 r.

23.02.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w styczniu 2021 r.

27.01.2021 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w grudniu 2020 r.

23.12.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w listopadzie 2020 r.

25.11.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w październiku 2020 r.

23.10.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 we wrześniu r.

23.09.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w sierpniu 2020 r.

25.08.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w lipcu 2020 r.

23.07.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w czerwcu 2020 r.

24.06.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w maju 2020 r.

27.05.2020 - Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19

Rynek pracy

Z-05 Badanie popytu na pracę

Informacje związane z sytuacją epidemiczną (nieobowiązkowe)

 1. Liczba pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną pracowali zdalnie (stan w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego).
 2. Liczba pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną korzystali z zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły (stan w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego).
 3. Liczba pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną korzystali z wynagrodzenia za czas choroby / zasiłku chorobowego z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji (stan w ostatnim dniu kwartału sprawozdawczego).
 4. Liczba miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną w okresie od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego.         

Formularz badania:

Z-05 - Badanie popytu na pracę za ...... kwartał 2020 r.

Najnowsze opracowania:

10.12.2021 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2021 r.

10.12.2021 - Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku

10.09.2021 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2021 r.

10.09.2021 - Popyt na pracę w II kwartale 2021 roku

10.06.2021 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r.

10.06.2021 - Popyt na pracę w I kwartale 2021 roku

10.03.2021 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2020 r.

10.03.2021 - Popyt na pracę w czwartym kwartale 2020 roku

10.12.2020 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku

10.12.2020 - Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku

10.08.2020 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2020 roku

10.08.2020 - Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 r.

10.06.2020 - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku

10.06.2020 - Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2020 rokuZD - Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2020 roku

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:   

 1. Czy miało to związek z sytuacją spowodowaną koronawirusem?
 • Tak
 • Nie

Jego zadaniem jest ustalenie czy zachowania respondentów znajdujące odzwierciedlenie w odpowiedziach udzielonych na wybrane pytania ankiety ZD, były spowodowane sytuacją związaną z COVID-19. Pytanie o bezpośredni związek wskazanej przez respondenta sytuacji (np. niewykonywania pracy w badanym tygodniu) z epidemią, pojawia się po wskazaniu przez niego, niektórych  wariantów odpowiedzi na wybrane pytania ankiety ZD. Są to następujące pytania i  odpowiedzi:

 • pyt. 16.1 po udzieleniu odpowiedzi: 1, 2, 3
 • pyt. 16.2 po udzieleniu odpowiedzi: 1, 2, 7, 8, 12, 15
 • pyt. 17 po udzieleniu odpowiedzi: 1, 4, 6, 9, 11, 12
 • pyt. 61 po udzieleniu odpowiedzi: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15
 • pyt. 73 po udzieleniu odpowiedzi: 1, 2, 4, 5, 7, 9
 • pyt. 79 po udzieleniu odpowiedzi: 3, 4, 5, 6, 7.

 1. Czy praca ta była wykonywana w formie pracy zdalnej/telepracy?

(Jest to praca wykonywana poza zakładem pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)

 • Tak
 • Nie

W przypadku osób, które w pytaniu 49a) odpowiedziały, że w badanym tygodniu pracowały w domu, oprócz dodatkowego pytania pierwszego o związek z sytuacją spowodowaną koronawirusem, pojawia się drugie dodatkowe pytanie, które ma na celu ustalenie, czy praca w domu miała formę pracy zdalnej/telepracy.

Formularz badania:

ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2020 roku

Najnowsze opracowania:

20.12.2021 - Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2021 roku (dane wstępne) 

14.10.2021 - Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

28.06.2021 - Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku (dane wstępne)

25.02.2021 - Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 r.

29.01.2021 - Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku

23.12.2020 - Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 (dane ostateczne)

25.11.2020 - Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 r.

30.10.2020 - Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2020 roku

25.08.2020 - Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku (dane wstępne)

26.05.2020 - Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2020 roku (dane wstępne)

Społeczeństwo informacyjne

SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:  

W1. Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce spowodowaną koronawirusem COVID-19, z jakich źródeł korzystał(a) Pan/Pani śledząc informacje na ten temat?

 1. strony internetowe
 2. serwisy społecznościowe
 3. radio
 4. telewizja
 5. gazety, czasopisma
 6. inne
 7. w ogóle nie interesował mnie ten temat

W2. Jak dokładnie śledził(a) Pan/Pani wiadomości o wybuchu epidemii koronawirusa?

 • bardzo uważnie
 • dość uważnie
 • niezbyt uważnie
 • prawie wcale

W3. Czy w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce, korzystał(a) Pan/Pani z następujących możliwości?

 1. opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły
 2. pracy zdalnej, z możliwością łączenia się przez Internet
 3. pracy zdalnej,

W4. Czy epidemia koronawirusa spowodowała, że chciał(a) Pan/Pani załatwić jakieś sprawy administracyjne przez Internet, zamiast osobiście?

 • tak
 • nie

W5. Czy załatwił(a) Pan/Pani te sprawy?

 • tak, wszystkie
 • tak, niektóre
 • nie

W6. Czy epidemia koronawirusa spowodowała, że skorzystał(a) Pan/Pani z możliwości nauki, korepetycji czy szkoleń przez Internet?

 • tak
 • nie

     

Formularz badania:

SSI-10I - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych

Sytuacja podmiotów gospodarczych

DG-1  Meldunek o działalności gospodarczej

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:

(Na formularzu DG-1 wprowadzone zostały zmiany w części Uwagi dotyczące znaczących zmian wyróżnione poniżej podkreśleniem. Dodatkowo dla każdego powodu zmiany można wskazać, czy przyczyną był COVID-19)

Uwagi dotyczące znaczących zmian (wypełnić tylko w przypadku wystąpienia istotnych zmian w badanych kategoriach w porównaniu do danych miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy)

Należy wpisać znak „X” w kwadracie obok kategorii, których zmiany dotyczą, oraz przyczyn, które te zmiany spowodowały, lub dopisać inne niewymienione przyczyny. 

☐ przychodów ze sprzedaży produktów

☐ sprzedaży towarów i materiałów

☐ przychodów ze sprzedaży budowlano-montażowej

☐ sprzedaży detalicznej

☐ sprzedaży hurtowej

☐ liczby pracujących z ................ do ..............

☐ przeciętnej liczby zatrudnionych

☐ wynagrodzenia

☐ wskaźnika cen produkcji sprzedanej

☐ przewozów ładunków i pasażerów

☐ przejęcia przedsiębiorstwa (części)

☐ wydzielenia przedsiębiorstwa (części)

☐ anulowania wystawionych wcześniej faktur

☐ uwzględnienia faktur korygujących (w szczególności ujemnych)

☐ spadku liczby zamówień

☐ wzrostu liczby zamówień

problemów z zaopatrzeniem od dostawców

zatorów płatniczych

☐ zwolnienia pracowników

zmiana wymiaru etatów pracowników

przebywania pracowników na tzw. „postoju” /otrzymywaniem przez pracowników tzw. wynagrodzenia postojowego

wstrzymanie produkcji i/lub świadczenia usług

☐ innego (wymienić przyczyny) ........................................


Formularz badania:

DG-1 - Meldunek o działalności gospodarczej za miesiąc ......... 2020 r.

Najnowsze opracowania:

17.12.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku

18.11.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku

19.10.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

17.09.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

18.08.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku

19.07.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku

18.06.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 roku

20.05.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 roku

21.04.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 roku

17.03.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku

17.02.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku

21.01.2021 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 roku

17.12.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

19.11.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku

19.10.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w wrześniu 2020 roku

17.09.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku

19.08.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku

17.07.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

18.06.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku

20.05.2020 - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 roku

Turystyka

PKZ - Badanie uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:

1. Jeżeli respondent oświadczył, że podróżował to pytanie brzmi:

Czy ogłoszenie pandemii COVID-19 wpłynęło na Pana/Pani decyzję o zakończeniu lub skróceniu podróży (wyjazdu)?

 • tak
 • nie
 • brak odpowiedzi

2. Jeżeli respondent oświadczył, że nie podróżował to pytanie brzmi:

Czy zrezygnował Pan/Pani z podróży(wyjazdu) z powodu pandemii COVID-19?

 • tak
 • nie
 • brak odpowiedzi

Formularz badania:

PKZ - Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych w ....... kwartale 2020 r.

Najnowsze opracowania:

28.04.2020 - Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19

28.04.2020 - Ruch graniczny na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2020 r.

KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:   

1. Czy w badanym miesiącu prowadzili Państwo działalność w zakresie usług noclegowych dla turystów? - respondent ma do wyboru dwie możliwości:

 • tak
 • nie

2. Jeśli zaznaczy NIE to musi podać przyczynę nieprowadzenia działalności.

Do istniejących dotychczas 9 wariantów odpowiedzi dodano dwa nowe:

a) Zawieszenie działalności noclegowej z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19

b) Obiekt czasowo wykorzystywany do odbywania kwarantanny lub izolatorium

Najnowsze opracowania:

08.12.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w sierpniu i wrześniu 2021 r.

13.10.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku

27.07.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2021 roku

24.06.2021 - Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2021 roku

28.05.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lutym i marcu 2021 r.

15.04.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w styczniu i lutym 2021 r.

06.04.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.

04.02.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w listopadzie i grudniu 2020 r.

14.01.2021 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w październiku i listopadzie 2020 r.

16.12.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce we wrześniu i październiku 2020 r.

27.10.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lipcu i sierpniu 2020 r.

05.10.2020 - Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2020 r.

16.09.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2020 r.

11.08.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w maju i czerwcu 2020 r.

06.07.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r.

24.06.2020 - Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku

26.05.2020 - Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w marcu i kwietniu 2020 r.

Warunki życia/Koniunktura konsumencka

KGD - Kondycja Gospodarstw Domowych

Dodatkowe pytania o wpływ COVID -19 w badaniu:  

12a. Jaki wpływ na Pana/Pani odpowiedzi miała obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19)?

 • znaczny
 • umiarkowany
 • żaden

12b. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (koronawirus COVID_19), obawia się Pan/Pani utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności?

 • zdecydowanie tak
 • możliwe
 • raczej nie
 • nie
 • nie mam zdania
 • nie dotyczy (dla osób niepracujących)

12c. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla zdrowia populacji Polski jako całości?

 • duże zagrożenie
 • przeciętne zagrożenie
 • małe zagrożenie
 • brak zagrożenia

12d. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana/Pani osobistego zdrowia?

 • duże zagrożenie
 • przeciętne zagrożenie
 • małe zagrożenie
 • brak zagrożenia

12e. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla gospodarki w Polsce?

 • duże zagrożenie
 • przeciętne zagrożenie  
 • małe zagrożenie
 • brak zagrożenia

12f. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana/Pani osobistej sytuacji finansowej?

 • duże zagrożenie
 • przeciętne zagrożenie
 • małe zagrożenie
 • brak zagrożenia

12g. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla codziennego życia w Pana/Pani lokalnej społeczności?

 • duże zagrożenie
 • przeciętne zagrożenie  
 • małe zagrożenie
 • brak zagrożenia

   

Formularz badania:

KGD 2020 – Kondycja gospodarstw domowych

KGD 2020 – Kondycja gospodarstw domowych - załącznik

Najnowsze opracowania:

22.12.2021 - Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku

19.11.2021 - Koniunktura konsumencka - listopad 2021 roku

20.10.2021 - Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku

22.09.2021 - Koniunktura konsumencka - wrzesień 2021 roku

23.08.2021 - Koniunktura konsumencka - sierpień 2021 roku

21.07.2021 - Koniunktura konsumencka - lipiec2021 roku

23.06.2021 - Koniunktura konsumencka - czerwiec 2021 roku

20.05.2021 - Koniunktura konsumencka - maj 2021 roku

22.04.2021 - Koniunktura konsumencka - kwiecień 2021 roku

17.03.2021 - Koniunktura konsumencka - marzec 2021 roku

17.02.2021 - Koniunktura konsumencka - luty 2021 roku

21.01.2021 - Koniunktura konsumencka - styczeń 2021 roku

17.12.2020 - Koniunktura konsumencka - grudzień 2020 roku

19.11.2020 - Koniunktura konsumencka - listopad 2020 roku

21.10.2020 - Koniunktura konsumencka - październik 2020 roku

23.09.2020 - Koniunktura konsumencka - wrzesień 2020 roku

19.08.2020 - Koniunktura konsumencka - sierpień 2020 roku

22.07.2020 - Koniunktura konsumencka - lipiec 2020 roku

18.06.2020 - Koniunktura konsumencka - czerwiec 2020 roku

20.05.2020 - Koniunktura konsumencka - maj 2020 roku

23.04.2020 - Koniunktura konsumencka - kwiecień 2020 roku

Zobacz także informacje na temat COVID-19 w innych państwach:

Do góry

Newsletter