Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.12.2020

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2020 r. były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 6,8%, a kosztów ogółem o 10,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 6,6%.

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. były niższe o 6,8% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 7 077,7 mln zł. W strukturze tych przychodów 91,9% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 8,0% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,6%).

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,0% od poniesionych za trzy kwartały 2019 r. i wyniosły 6 394,5 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,2% stanowiły koszty operacyjne, 0,7% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,8%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter