Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.09.2020

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastapił spadek przychodów ogółem o 7,0%, a kosztów ogółem o 10,2%. Nakłady inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem.

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I półroczu 2020 r. były niższe o 7,0% od osiągniętych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 658,1 mln zł. W strukturze tych przychodów 92,2% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 7,7% – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,5%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,1%) i ślą-skim (10,1%).

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,2% od poniesionych w I półroczu 2019 r. i wyniosły 4 179,7 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,3% stanowiły koszty operacyjne, 0,6% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,5%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter