Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 14.10.2021

Publikacja analityczna poświęcona jest charakterystyce głównych zbiorowości i procesów zachodzących na polskim rynku pracy. Rok 2020 był szczególny z uwagi na światową pandemię COVID–19 wywołaną wirusem SARS‑CoV-2, co miało także znamienne skutki dla rynku pracy, na którym, jak w soczewce, skupiają się efekty najważniejszych zmian zachodzących zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym.

W Polsce stan epidemii został ogłoszony w marcu 2020 r. Zarówno jej przebieg, jak i podej­mowane środki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirusa, polegające m.in. na wprowa­dze­niu dystansu społecznego wymagającego też ograniczania działalności wybranych branż gospodarki, w skali całego kraju lub poszczególnych stref wyodrębnionych z uwagi na zwiększone zagrożenie zakażeniem, zaburzyły w 2020 r. typową grę rynkową podaży pracy i popytu na pracę. Na sytuację na rynku pracy wpływ miały też rozwiązania polskich Tarcz Antykryzysowych, których celem była ochrona miejsc pracy i dochodów.

W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu skupiono się na wskazaniu tych zbioro­wości i zjawisk, w których zaistniały istotne zmiany, wywołane bezpośrednio lub pośrednio sytuacją epidemiczną.

Analiza ma na celu pokazanie sytuacji osób na rynku pracy w okresie objętym pandemią COVID-19 na tle aktywności ekonomicznej ludności w latach wcześniejszych. W pierwszym rozdziale omówiono zasoby pracy i stopień ich wykorzystania w dłuższej perspektywie czasowej, bazującej na danych średniorocznych. Dla roku 2020 oraz roku bezpośrednio go poprzedzającego, zaprezen­to­wano dane kwartalne. Rozdział drugi dedykowano wybranym aspektom charakteryzującym populację osób pracujących: czas pracy, absencje w pracy i nietypowe formy zatrudnienia, w tym pracę zdalną.

Do góry

Newsletter