Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.06.2020

W I kwartale 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły o 3,5%, a koszty ogółem o 3,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 18,0%.


Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I kwartale 2020 r. były wyższe o 3,5% od osiągniętych w I kwartale 2019 r. i wyniosły 2 461,4 mln zł. W strukturze tych przychodów 93,5% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 6,4% - pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1% - przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 25,4%), a w dalszej kolejności w województwie małopolskim (11,5%) i śląskim (10,3%).

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były wyższe o 3,0% od poniesionych w I kwartale 2019 r. i wyniosły 2 219,3 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,4% stanowiły koszty operacyjne, 0,5% - pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% - koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego (25,1%).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter