Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.03.2017

Uwaga: dane zmienione w stosunku do opublikowanych o godz. 14.00.


W 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 11,9%).

 

Wyszczególnienie

I-XII 2015

I-XII 2016

I-XII 2015=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

2 520 937,8

2 620 280,8

103,9

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 444 802,2

2 537 839,2

103,8

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

2 412 760,6

2 488 863,1

103,2

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych    towarów i materiałów

2 334 113,9

2 410 704,1

103,3

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

110 688,3

127 135,2

114,9

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

5 614,3

6 628,5

118,1

Wynik na operacjach finansowych

-8 125,4

-2 346,0

x

Wynik finansowy brutto

108 215,2

131 417,7

121,4

Wynik finansowy netto

91 541,1

111 063,1

121,3

Zysk netto

120 485,2

134 397,2

111,6

Strata netto

28 944,1

23 334,1

80,6

                                                                          w %

Wskaźnik poziomu kosztów

95,7

95,0

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,5

5,0

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,3

5,0

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,6

4,2

x

Wskaźnik płynności I stopnia

38,3

38,8

x

Wskaźnik płynności II stopnia

101,0

102,0

x

 

 

 

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 3,2%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 95,0%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,8%, a koszty tej działalności w tempie 3,3% (...).

 


¹Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 481 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter