Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:statystyki eksperymentalne

Treści 55

1.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2020 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
30.06.2020 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
2.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do grudnia 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
27.02.2020 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
3.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
23.12.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
4.
18.12.2019 - Prezentując Państwu niniejsze opracowanie monograficzne chcemy przedstawić propozycję wykorzystania nowego podejścia do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych w przestrzeni – obszarów rynku pracy (LMA ang. Labour Market Areas). Obszary te są jedną z propozycji delimitacji wykształconej w duchu...
5.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
02.12.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
6.
Metodologia dekompozycji w ramach rachunku produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej
Statystyki eksperymentalne / KLEMS - Rachunek produktywności
15.11.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania mające na celu implementację rachunku produktywności gospodarki KLEMS w warunkach polskich. Rachunek ten opiera się na neoklasycznej koncepcji dekompozycji...
7.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do sierpnia 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
31.10.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
8.
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
27.09.2019 - Zjawiska makroekonomiczne i wybrane zagadnienia społeczne w Polsce w kontekście procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w krajach Unii Europejskiej: sytuacja makroekonomiczna, rynki pracy, sektor finansów publicznych, rynki finansowe. Przebieg procesów w dłuższym horyzoncie czasowym....
9.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do czerwca 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
30.08.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
10.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do maja 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
31.07.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
11.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
01.07.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
12.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do marca 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
03.06.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
13.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2019 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
28.03.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
14.
Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin
Statystyki eksperymentalne / Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna
07.03.2019 - Celem pracy badawczej jest pozyskanie danych statystycznych z zakresu rewitalizacji, niezbędnych do oceny zakresu i skali działań podejmowanych w gminach (NTS-5). Badanie zostanie przeprowadzone na pełnej populacji gmin w Polsce. Uwzględni zapisy podstawowego aktu prawnego dotyczącego...
15.
Dojazdy uczniów do szkół zlokalizowanych w miastach wojewódzkich
Statystyki eksperymentalne / Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna
07.03.2019 - Celem badania jest dostarczenie informacji na temat skali i kierunków przepływów uczniów do szkół zlokalizowanych w miastach wojewódzkich z innych gmin w kraju. Cele szczegółowe badania obejmują: Zapewnienie informacji o kierunkach i natężeniu dojazdów uczniów do szkół zlokalizowanych w...
16.
Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów użyteczności publicznej
Statystyki eksperymentalne / Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna
07.03.2019 - Celem badania jest dostarczenie informacji na temat średniego dystansu (wyrażonego miarami długości i czasu) dzielącego miejsca zamieszkania od najbliższej lokalizacji wybranego obiektu użyteczności publicznej świadczącego określone usługi publiczne. Cele szczegółowe badania obejmują: opracowanie,...
17.
Badanie przedsiębiorstw nieinnowacyjnych
Statystyki eksperymentalne / Badania i rozwój(B+R). Innowacyjność. Społeczeństwo informacyjne(ICT)
01.03.2019 - Celem pracy badawczej jest wyłonienie spośród przedsiębiorstw nieinnowacyjnych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, tj. takich, które zadeklarowały brak działalności innowacyjnej w Sprawozdaniu o innowacjach w przemyśle za lata 2014-2016 oraz Sprawozdaniu o innowacjach w sektorze usług za lata...
18.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sektorów intensywności B+R
Statystyki eksperymentalne / Badania i rozwój(B+R). Innowacyjność. Społeczeństwo informacyjne(ICT)
01.03.2019 - Celem pracy badawczej jest pozyskanie danych o kondycji finansowej przedsiębiorstw, w tym grupach agregacji (działów i grup) PKD przypisanych do sektorów intensywności B+R, zdefiniowanych w oparciu o stosowaną międzynarodową klasyfikację opartą na dokumencie Eurostatu: Working Group Meeting on...
19.
01.03.2019 - Głównym celem badania jest zapewnienie dostępności na poziomie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych danych pochodzących z badania SSI-10 – „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych”. Efektem realizacji badania będzie...
20.
Badanie innowacji w wybranych jednostkach administracji publicznej
Statystyki eksperymentalne / Badania i rozwój(B+R). Innowacyjność. Społeczeństwo informacyjne(ICT)
01.03.2019 - Celem pracy badawczej Badanie innowacji w wybranych jednostkach administracji publicznej jest analiza powszechności wprowadzania czterech rodzajów innowacji, tj. produktowych, procesowych, w zakresie metod informacji i komunikacji oraz wdrażania polityk, strategii w wybranych jednostkach...
21.
Badanie zmian efektywności energetycznej i emisyjności budynków służby zdrowia
Statystyki eksperymentalne / Środowisko. Efektywność energetyczna
01.03.2019 - Celem pracy badawczej jest pozyskanie informacji dotyczących energochłonności budynków służby zdrowia, tj. zebranie danych o budynkach i ich charakterystyce energetycznej oraz o przeprowadzonych w latach 2014-2016 działaniach modernizacyjnych, jak również planowanych na lata 2017-2020 działaniach...
22.
01.03.2019 - Celem pracy jest opracowanie metodologii badania i pozyskanie informacji o skali przedsięwzięć termomodernizacyjnych przeprowadzonych w latach 2010-2016 w budynkach mieszkalnych wielomieszkaniowych według właścicieli/zarządców i w dezagregacji terytorialnej na poziomie gmin. Otrzymane wyniki...
23.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do grudnia 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
01.03.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
24.
27.02.2019 - Celem pracy badawczej jest pogłębiona analiza metod dekompozycji wzrostu i różnic względem średniej PKB per capita polskich makroregionów (zdefiniowanych w rządowych strategiach ponadregionalnych), województw oraz jednostek NUTS 2 i 3 według klasyfikacji NUTS 2016 w zakresie identyfikacji źródeł...
25.
27.02.2019 - Celem badania jest utworzenie systemu regionalnych rachunków publicznych w zakresie dochodów i wydatków publicznych na poziomie województw oraz wykonanie pilotażowych obliczeń. System regionalnych rachunków publicznych będzie źródłem danych do monitorowania oraz oceny skuteczności i efektywności...
26.
Eksport towarów i usług na poziomie podregionów (NUTS 3)
Statystyki eksperymentalne / Rachunki narodowe. Rachunki regionalne
27.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii badania i na jej podstawie przeprowadzenie badania pilotażowego, którego rezultatem będzie pozyskanie informacji umożliwiających naliczenie danych w zakresie eksportu towarów i usług na poziomie podregionów (NUTS 3)....
27.
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest uzyskanie informacji w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego, ruchu pieszego i rowerowego, stanowiących kluczową wytyczną pozwalającą na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki regionalnej przy uwzględnieniu indywidualnego potencjału danego obszaru na...
28.
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii nowego badania, ważnego z punktu widzenia monitorowania realizacji Celu 2. „Spójność” Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie usług publicznych w kulturze świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wzmocnienia roli...
29.
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest oszacowanie kosztów zewnętrznych transportu drogowego w zakresie emisji substancji szkodliwych z pojazdów samochodowych do powietrza atmosferycznego na poziomie krajowym. Wyniki pracy badawczej zostaną zaprezentowane dla Polski ogółem oraz dla miast wojewódzkich, dróg...
30.
Usługi integracji społeczno-zawodowej na poziomie NTS 4
Statystyki eksperymentalne / Usługi publiczne
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest uzupełnienie dotychczas prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pomiaru dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. Placówki integracji społeczno-zawodowej świadczą usługi publiczne,...
31.
26.02.2019 - Praca badawcza ma na celu zastosowanie i przetestowanie – w formie ankietowego badania pilotażowego – zasad metodycznych ankietowego badania mobilności komunikacyjnej oraz ich aktualizację w oparciu o nowe źródła wiedzy zarówno międzynarodowe (Eurostat), jak i krajowe (środowiska naukowe). Badanie...
32.
Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia
Statystyki eksperymentalne / Usługi publiczne
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest rozwój i opracowanie wynikowych wskaźników przydatnych jednostkom samorządu terytorialnego do oceny dostępności usług publicznych oraz opracowanie metodologii badań statystycznych w obszarze usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. W szczególności zostaną...
33.
Gospodarka senioralna w Polsce - stan i metody pomiaru
Statystyki eksperymentalne / Jakość życia
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodyki pomiaru gospodarki senioralnej (silver economy) w Polsce oraz określenie jej wielkości i struktury na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. W ramach pracy zostanie podjęta próba opisu gospodarki senioralnej w podziale na usługi publiczne i...
34.
Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu
Statystyki eksperymentalne / Kapitał ludzki
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest analiza uwarunkowań rozwoju oraz efektów działalności wybranych typów spółdzielni uprawnionych do korzystania ze wsparcia publicznego ze względu na prowadzenie działalności sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy,...
35.
26.02.2019 - Celem pracy badawczej jest uzyskanie nowych wskaźników oraz opracowanie metodologii badań statystycznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Celem badania jest również zwiększenie możliwości statystycznego opisu usług publicznych – dostęp do danych/wskaźników na możliwie najniższym...
36.
Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym
Statystyki eksperymentalne / Kapitał ludzki
26.02.2019 - Praca badawcza ma na celu opracowanie metody szacunku zasobu cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo według ich cech demograficzno-społecznych, kraju poprzedniego zamieszkania, kraju obywatelstwa, statusu na rynku pracy oraz poziomu wykształcenia – na poziomie Polski ogółem, województw,...
37.
25.02.2019 - Celem pracy badawczej jest dostarczenie informacji, oszacowanych przy wykorzystaniu danych ze źródeł administracyjnych, na temat: 1) liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie NTS 4 w podziale na płeć i grupy sekcji PKD, 2) stopy...
38.
Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Statystyki eksperymentalne / Kapitał ludzki
25.02.2019 - Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności obejmuje dwa niezależne moduły. Celem pierwszego modułu jest opracowanie wskaźników z zakresu rynku pracy i edukacji według nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego (w ramach rewizji NUTS 2016) oraz wskaźników na poziomie miast...
39.
Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego
Statystyki eksperymentalne / Kapitał ludzki
25.02.2019 - Celem niniejszej pracy badawczej było dostarczenie informacji na temat zapotrzebowania pracodawców na zawody z systemu szkolnictwa zawodowego. Uzyskane dane zostaną wykorzystane na potrzeby rzetelnej i miarodajnej oceny bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania na określone kompetencje zawodowe...
40.
13.02.2019 - Celem pracy badawczej jest pozyskanie danych na temat e-usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej, które umożliwią programowanie i monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach badania rozszerzony zostanie...
41.
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP
Statystyki eksperymentalne / Badania i rozwój(B+R). Innowacyjność. Społeczeństwo informacyjne(ICT)
13.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii oraz pozyskanie nowych danych służących ocenie krajowych i regionalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Realizacja tej pracy, zakładającej...
42.
13.02.2019 - Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji...
43.
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do listopada 2018 r.
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
30.01.2019 - Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Związane jest to z faktem, że zagadnienie badania cyklu koniunkturalnego...
44.
Rachunek produktywności KLEMS – Polska 2005-2016
Statystyki eksperymentalne / KLEMS - Rachunek produktywności
28.12.2018 - Publikacja prezentuje wyniki rachunku produktywności KLEMS dla Polski, czyli wyniki dekompozycji przyrostu wartości dodanej brutto na kontrybucje czynników produkcji za okres 2005-2016. Czynniki produkcji są rozdzielone na kontrybucje pod-czynników: praca na wkład godzin przepracowanych i wkład...
45.
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2017 r. na tle procesów w gospodarce światowej
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
28.09.2018 - Zjawiska makroekonomiczne i wybrane zagadnienia społeczne w Polsce w kontekście procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w krajach Unii Europejskiej: sytuacja makroekonomiczna, rynki pracy, sektor finansów publicznych, rynki finansowe. Przebieg procesów w dłuższym horyzoncie czasowym....
46.
Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia
Statystyki eksperymentalne / Usługi publiczne
21.12.2017 - Notatka jest aktualizacją pracy badawczej „Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych” z 2015 r. współfinansowanej przez Unię...
47.
28.06.2016 - Niniejsze opracowanie przedstawia analizy, których celem jest zbadanie zakresu, dynamiki socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce w okresie 2002-2011 w aspekcie dostępnych danych spisowych. Ponadto, w aspekcie przygotowań do kolejnego spisu powszechnego ludności i mieszkań planowanego na 2021 rok...
48.
28.06.2016 - Niniejsze opracowanie przedstawia analizy danych spisowych, których celem jest zbadanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych i rodzin w Polsce w okresie 2002-2011. Jednocześnie stanowi ono przykład wykorzystania danych spisowych w pracy środowisk naukowych oraz zawiera rekomendacje dla...
49.
Metodologia oszacowania międzynarodowego handlu usługami według cech przedsiębiorstwa (STEC)
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
24.02.2016 - Opracowanie Metodologia oszacowania międzynarodowego handlu usługami według cech przedsiębiorstwa (STEC) przedstawia wyniki prac rozwojowych zrealizowanych przez Departament Handlu i Usług GUS w obszarze statystyki międzynarodowego handlu usługami. Prace przeprowadzono przy współfinansowaniu...
50.
Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty
Statystyki eksperymentalne / Gospodarka. Przedsiębiorczość. Finanse publiczne
29.01.2015 - Analiza obejmuje badanie powiązań handlowych (głównie eksport) Polski i wybranych krajów UE z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Punktem wyjścia jest przebieg podstawowych procesów gospodarczych w tych krajach. Ujęto także informacje o transporcie w przewozach międzynarodowych. W prezentowanej notatce...
51.
14.07.2014 - Na podstawie listu intencyjnego podpisanego 26.06.2013 r. została podjęta współpraca Departamentu Badan Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym i Ośrodka Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu z Bankiem Światowym, której celem było wykorzystanie...
52.
Wstępne wyniki satelitarnego rachunku kultury za 2008 r.
Statystyki eksperymentalne / Rachunki narodowe. Rachunki regionalne
14.04.2014 - Prezentowane wyniki mają charakter eksperymentalny, a metoda obliczeń będzie doskonalona i aktualizowana w toku dalszych prac. Produkcja globalna sektora kultury wyniosła w 2008 r. 72 474 mln zł, a wartość dodana brutto wygenerowana w ramach sektora kultury 35 806 mln zł. Wkład sektora kultury w...
53.
31.12.2013 - Rozpoznanie możliwości uzyskania wiarygodnych szacunków na poziomie NTS 2 dla wyspecyfikowanych niżej wskaźników zawartych w strategii "Europa 2020", wyliczanych na podstawie Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności: a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym...
54.
31.12.2013 - Opracowanie koncepcji i wdrożenie metodologii szacowania liczby pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4 (powiatu) w głównym miejscu pracy. Podjęte zostaną również działania mające na celu wyszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4 (powiatu) w głównym...
55.
31.12.2013 - Opracowanie metodologii i oszacowanie danych historycznych (tam gdzie będzie to możliwe), w oparciu o badanie gospodarstw domowych i ich członków (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności): a) wybranych wskaźników zawartych w strategii "Europa 2020" na poziomie województw NTS 2: odsetek osób w...
Do góry

Newsletter