Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Identyfikacja źródeł zróżnicowania regionalnego Polski przy wykorzystaniu metod dekompozycji wzrostu i różnic Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz Wartości Dodanej Brutto (WDB) per capita

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.02.2019

Celem pracy badawczej jest pogłębiona analiza metod dekompozycji wzrostu i różnic względem średniej PKB per capita polskich makroregionów (zdefiniowanych w rządowych strategiach ponadregionalnych), województw oraz jednostek NUTS 2 i 3 według klasyfikacji NUTS 2016 w zakresie identyfikacji źródeł zróżnicowania regionalnego Polski. Projekt badania zawiera między innymi:

a) opracowanie narzędzia analizy krótkookresowej (z roku na rok), jak i długookresowej (w perspektywie 5 lat i więcej);

b) opracowanie narzędzia pogłębionej interpretacji metod dekompozycji w zakresie różnic metodologicznych występujących w danych opisujących różne obszary polityki społeczno-gospodarczej kraju i regionów;

c) wykorzystanie metod danych panelowych komplementarnych do wyników dekompozycji wzrostu i różnic w celu pogłębienia interpretacji oraz uzyskania wstępnych wyników dekompozycji za lata, dla których dane oficjalne są jeszcze niedostępne;

d) wyodrębnienie wkładu produktywności wieloczynnikowej (Total Factor Productivity) i oddzielenie jej od wkładów pracy i kapitału do wzrostu gospodarczego.

Do góry

Newsletter