Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowanie metodyki i oszacowanie kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ze środków transportu drogowego na poziomie kraju

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.02.2019

Celem pracy badawczej jest oszacowanie kosztów zewnętrznych transportu drogowego w zakresie emisji substancji szkodliwych z pojazdów samochodowych do powietrza atmosferycznego na poziomie krajowym. Wyniki pracy badawczej zostaną zaprezentowane dla Polski ogółem oraz dla miast wojewódzkich, dróg miejskich, zamiejskich, autostrad i dróg szybkiego ruchu. Dane te będą mogły posłużyć do analizy:

a) wielkości emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, pochodzących ze środków transportowych,

b) kosztów zewnętrznych, ponoszonych na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza wywołanych przez środki transportu drogowego,

c) opracowanego zestawu wskaźników obejmujących następujące obszary tematyczne:

- środowisko naturalne – wskaźniki obrazują ilość zanieczyszczeń emitowanych przez eksploatowane pojazdy samochodowe do powietrza atmosferycznego i określają wpływ na jego skażenie, zmianę krajobrazu, degradację ekosystemów,

- transport – wskaźniki dotyczą taboru samochodowego, jego wieku, zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w motoryzacji oraz przyjaznych środowisku, sieci dróg, jej gęstości i jakości nawierzchni,

- klimat - wskaźniki przedstawiają wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie CO2, zwiększającego intensywność efektu cieplarnianego.

Do góry

Newsletter