Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi integracji społeczno-zawodowej na poziomie NTS 4

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.02.2019

Celem pracy badawczej jest uzupełnienie dotychczas prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pomiaru dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie. Placówki integracji społeczno-zawodowej świadczą usługi publiczne, których celem jest poprawa spójności społecznej poprzez usługi reintegracyjne adresowane do osób niepełnosprawnych lub innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach pracy zostaną pozyskane, rozpoznane i zintegrowane zbiory danych od organów administracji rządowej i samorządowej na temat funkcjonowania centrów integracji społecznej (CIS), klubów integracji społecznej (KIS), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), pozwalające na opracowanie wskaźników na poziomie powiatów. Dodatkowo, dzięki pozyskaniu danych o poszczególnych podmiotach świadczących usługi integracji społeczno-zawodowej zostanie rozpoznana i podniesiona jakość danych na poziomie krajowym, które opierały się dotychczas jedynie na zagregowanych danych wojewódzkich.

Do góry

Newsletter