Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rynek pracy w 2017 r.
29.03.2019
2 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
05.12.2018 Archiwum Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
3 Publikacja Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
31.07.2018
4 Jak liczymy bezrobocie?
28.02.2018
5 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2017
20.02.2018 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2017

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku
31.07.2019 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku
2 Tablica Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2019
27.06.2019 Archiwum Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2019
3 Publikacja Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.
05.06.2019 Archiwum Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.
4 Informacja sygnalna Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2019 r.
27.05.2019 Archiwum Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2019 r.
5 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku
30.04.2019
6 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
29.03.2019 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku
7 Informacja sygnalna Praca nierejestrowana w 2017 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
24.10.2018
8 Infografika - Bezrobocie według BAEL
16.10.2017
9 Publikacja Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
31.05.2017
10 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
30.11.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013 - 2015
11 Publikacja Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2015 r.
31.10.2016
12 Tablica Wyniki BAEL dla gospodarstw domowych z lat 2010-2015 wg nowej metodologii
22.09.2016
13 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
14 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
15 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
16 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
17 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
26.07.2012 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
18 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
19 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011
20 Publikacja Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.
08.02.2011
21 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
29.07.2019 Archiwum Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
2 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku
17.07.2019 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku
3 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku
02.07.2019 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku
4 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (dane wstępne)
17.06.2019
5 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)
28.12.2018 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)
6 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. - dane ostateczne
30.11.2018 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. - dane ostateczne
7 Publikacja Emerytury i renty w 2017 r.
23.11.2018 Archiwum Emerytury i renty w 2017 r.
8 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku
09.11.2018 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku
9 Notatka informacyjna Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.
12.09.2018 Archiwum Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.
10 Publikacja Pracujący na własny rachunek w 2017 roku
30.04.2018
11 Informacja sygnalna Pracujący na własny rachunek
23.02.2018
12 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
09.02.2018
13 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
09.02.2018
14 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.
02.02.2018 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.
15 Infografika - Koszty pracy w Polsce
30.11.2017 Archiwum Infografika - Koszty pracy w Polsce
16 Infografika - Struktura wynagrodzeń w październiku 2016 r.
23.11.2017
17 Notatka informacyjna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.
23.11.2017 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.
18 Publikacja Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
13.11.2017 Archiwum Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
19 Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
01.06.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównane sezonowo w latach 2011-2019
23.07.2019
2 Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2019 r.
23.07.2019 Archiwum Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2019 r.
3 Tablica Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2019
23.07.2019
4 Publikacja Bezrobocie rejestrowane - pierwszy kwartał 2019 roku
27.06.2019 Archiwum Bezrobocie rejestrowane - pierwszy kwartał 2019 roku
5 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Popyt na pracę w 2018 roku
28.06.2019 Archiwum Popyt na pracę w 2018 roku
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2019 roku
10.06.2019 Archiwum Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2019 roku

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Warunki pracy w 2018 roku
28.06.2019 Archiwum Warunki pracy w 2018 roku
2 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2019 roku - dane wstępne
31.05.2019 Archiwum Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2019 roku - dane wstępne
3 Publikacja Wypadki przy pracy w 2017 roku
31.10.2018 Archiwum Wypadki przy pracy w 2017 roku
4 Warunki pracy w 2017 roku
27.04.2018
5 Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
18.09.2017 Archiwum Infografika - Warunki pracy w Polsce w 2016 r.
6 Infografika - Wypadki przy pracy 2016
28.04.2017 Archiwum Infografika - Wypadki przy pracy 2016
7 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
21.03.2014 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 r.
20.05.2019 Archiwum Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 r.
2 Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
20.05.2019
3 Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku
30.04.2019 Archiwum Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku
4 Informacja sygnalna Praca a obowiązki rodzinne w II kwartale 2018 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
18.12.2018
5 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
28.09.2018 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
6 Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w latach 2016-2017
30.04.2018 Archiwum Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w latach 2016-2017
7 Publikacja Wskaźniki jakości pracy 2017
21.03.2018 Archiwum Wskaźniki jakości pracy 2017
8 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016
30.11.2017 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016
9 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014
10 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014
11 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011

Praca

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
Do góry

Newsletter