Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.06.2024

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2024 (w tys.)*

Rok/Miesiąc
Year/Month 
Styczeń
January
Luty
February
Marzec
 March
Kwiecień
April
Maj
May
Czerwiec
June
Lipiec
July
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
                         
2011 1963,8 1978,8 1990,1 1983,9 1972,2 1960,5 1954,4 1951,7 1955,9 1961,6 1966,0 1972,5
2012 1982,1 1995,3 2004,1 2012,2 2025,9 2040,3 2048,9 2061,4 2076,9 2093,9 2111,0 2127,6
2013 2144,2 2156,1 2172,8 2190,3 2191,6 2190,7 2189,0 2182,9 2180,8 2177,0 2168,9 2147,4
2014 2115,3 2083,8 2052,8 2024,3 2001,2 1984,5 1963,4 1936,4 1904,8 1871,3 1844,3 1818,2
2015 1795,5 1774,7 1754,9 1737,8 1713,7 1683,6 1654,7 1629,6 1607,5 1587,1 1570,2 1556,9
2016 1544,0 1531,1 1511,8 1488,7 1467,3 1443,9 1419,1 1398,7 1380,6 1364,9 1347,6 1330,5
2017 1310,4 1284,8 1254,6 1228,6 1210,6 1194,8 1185,0 1176,5 1161,7 1114,6 1094,9 1079,1
2018 1064,8 1050,3 1037,0 1023,1 1010,3 1002,1 997,0 990,7 983,0 976,9 973,8 969,3
2019 962,9 951,0 936,5 921,3 911,6 905,0 898,3 891,7 882,4 875,1 871,9 868,4
2020 871,9 863,6 867,4 947,4 1015,9 1057,0 1060,1 1058,4 1058,7 1058,1 1054,5 1050,8
2021 1034,4 1034,8 1031,6 1032,7 1029,8 1020,1 1003,9 986,1 965,9 945,4 923,5 900,8
2022 881,1 868,6 863,8 860,9 852,4 841,1 833,2 828,8 827,3 825,6 822,0 817,7
2023 815,0 813,7 810,7 806,7 804,9 805,3 805,1 803,5 801,3 798,6 795,0 793,6
2024 795,1 794,0 787,6 782,3 779,2              

*Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych


Częstotliwość publikacji: miesięczna

Definicje pojęć: 

Bezrobotni zarejestrowani

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.

Okres obserwacji: dane miesięczne

Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011  - styczeń 2024

Przekrój: Polska

Wyjaśnienia metodologiczne:

Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2.  Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) – eliminacji także tych efektów.

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  GUS

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Do góry

Newsletter