Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.10.2023

październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto[1] wyniosło 7001,28 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń.

Przedstawiane dane pochodzą z reprezentacyjnego badania Struktura wynagrodzeń za październik 2022 r. Źródłem danych jest sprawozdanie realizowane co dwa lata przez jednostki sprawozdawcze o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Badanie jako jedyne pozwala na szczegółową analizę zróżnicowania wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, m.in. rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. Wyniki badania zostały uogólnione dla zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych), ale w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

 

[1] Dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób, objętych badaniem struktury wynagrodzeń.

 

Do góry

Newsletter