Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pracujący na własny rachunek w II kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.02.2018

W II kwartale 2017 roku zbiorowość osób pracujących na własny rachunek liczyła 2882 tys. Stanowiła ona 17,5% ogółu osób pracujących w Polsce wg kryterium stosowanego w BAEL (16496 tys. osób). Większość tej populacji - 68,5%, stanowili mężczyźni. Uwzględniając natomiast miejsce zamieszkania częściej na własny rachunek pracowali mieszkańcy wsi (52,8%).

 

Przyczyny podjęcia pracy na własny rachunek

Najczęstszą przyczyną podjęcia pracy na własny rachunek było kontynuowanie lub przejęcie rodzinnej działalności gospodarczej (748 tys., tj. 26,0%). Był to powód wskazywany przede wszystkim przez mężczyzn (548 tys.) a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania przyczyna ta częściej była wymieniana przez mieszkańców wsi (656 tys. osób). Wskazuje to na kontynuowanie rodzinnej działalności w rolnictwie.

Drugim w kolejności powodem podejmowania pracy na własny rachunek była chęć uzyski-wania wyższych dochodów (476 tys., tj. 16,5%). W przeciwieństwie do poprzedniej przyczy-ny, był to powód wskazywany głównie przez mieszkańców miast (319 tys.). Najrzadziej występującym, ale bardzo istotnym z punktu widzenia oceny pełnego obrazu omawianej zbiorowości, powodem podejmowania pracy na własny rachunek, było wyma-ganie byłego pracodawcy, aby respondent podjął pracę w formie samozatrudnienia. Powód taki wskazało 85 tys. (tj. 2,9%) prowadzących własną działalność gospodarczą.

Pliki do pobrania

Do góry

Newsletter