Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak liczymy bezrobocie?

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2018

Takie pytanie często pojawia się w rozmaitych publikacjach na temat rynku pracy w Polsce i jest związane z różnicą pomiędzy stopą bezrobocia publikowaną przez GUS i Eurostat. Dlatego wyjaśniamy, skąd biorą się te różnice.


Główny Urząd Statystyczny prezentuje dane dotyczące bezrobocia pochodzące z dwóch źródeł:

  • z rejestracji osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy – na tej podstawie obliczana jest stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczana z częstotliwością miesięczną na koniec okresu sprawozdawczego - jest nim koniec miesiąca;
  • z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (odpowiednika badania Labour Force Survey/LFS w UE), które realizowane jest w Polsce w cyklu kwartalnym. Wyniki zebrane w tym badaniu pozwalają na wyliczenie stopy bezrobocia wg BAEL publikowanej co kwartał (przykładowy link do danych BAEL zamieszczonych na stronie GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski - publikacja kwartalna)

Badanie BAEL prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami, w tym z uwzględnieniem rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP/ILO). Stopa bezrobocia wg BAEL, oparta o metodologię MOP, jest opracowywana i publikowana przez GUS wyłącznie w ujęciu kwartalnym oraz rocznym. Wynika to z organizacji badania. BAEL prowadzony jest jako badanie kwartalne, a wielkość próby nie zapewnia odpowiedniej jakości wskaźników miesięcznych.


Eurostat prezentuje dane dotyczące bezrobocia w ujęciu kwartalnym oraz rocznym na podstawie badania siły roboczej (w UE jest to LFS). Dane te pozyskiwane są od krajowych urzędów statystycznych, w Polsce jest to GUS realizujący BAEL

Ponadto na potrzeby statystyk miesięcznych w Unii Europejskiej Eurostat opracowuje zharmonizowaną stopę bezrobocia, opartą o metodologię MOP. Z uwagi na brak możliwości otrzymywania miesięcznych wskaźników z BAEL, dla Polski dane szacowane są przez Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (LFS/BAEL) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego, wyrównywane sezonowo i prognozowane na kolejne okresy.


Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia na stronie Eurostatu (wyliczaną w oparciu o metodologię MOP), a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego (obliczanej miesięcznie) prezentowanymi na stronie GUS wynika więc z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej.

Najważniejsze informacje dotyczące metodologii zbierania danych w BAEL i z powiatowych urzędów pracy zawarte są w publikacjach dostępnych na stronie internetowej GUS:


Aktywność ekonomiczna ludności Polski - publikacja kwartalna

Bezrobocie rejestrowane - publikacja kwartalna

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

/.../ Karolina Dawidziuk

Do góry

Newsletter