Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.06.2017

Wyniki finansowe banków w okresie I-III 2017 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w okresie I-III 2017 r. wyniósł 2,8 mld zł, tj. o 11,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 6,3% i wyniosła 1 729,2 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,8% do 1 015,3 mld zł, a depozytów o 8,0% do 1 007,9 mld zł.

Wynik działalności bankowej w okresie I-III 2017 r. zwiększył się o 3,8% do 14,7 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10,2% do poziomu 10,1 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 4,4% do 3,3 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto powiększył się o 4,9% osiągając wartość 1,0 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 14,0% i wyniosły 0,3 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 9,6% do 8,5 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 47,2% tych kosztów, tj. 4,0 mld zł (wzrost o 1,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 17,6% do 4,5 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych2 oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego3.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 1,6 mld zł (o 5,2% więcej niż w okresie I-III 2016 r.), z czego 99,4% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 0,7% i wyniosła 0,7 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 26,8% do poziomu 0,2 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 46,2% do 0,3 mld zł.

Do góry

Newsletter