Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2014

W końcu czerwca 2014 r. działalność operacyjną prowadziły 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu czerwca 2013 r.). Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane przez:

  • wejście do Polski nowych inwestorów (powstał jeden nowy oddział instytucji kredytowej),
  • zmianę struktury akcjonariatu (jeden bank z większościowym udziałem kapitału zagranicznego został przejęty przez bank z większościowym udziałem kapitału krajowego),
  • procesy konsolidacyjne (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został połączony z bankiem ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, należącym do tego samego właściciela; jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został połączony
    z bankiem z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, który miał tego samego inwestora strategicznego; jeden bank z większościowym udziałem kapitału zagranicznego połączył się z innym bankiem z większościowym udziałem kapitału zagranicznego; pięć banków spółdzielczych połączyło się z innymi bankami spółdzielczymi),
  • zmiany form organizacyjnych, przeprowadzone w ramach grup kapitałowych, do których należały łączące się banki (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został połączony z nowo-utworzonym w tym celu oddziałem instytucji kredytowej),
  • zakończenie działalności (jeden oddział instytucji kredytowej został zlikwidowany).

W I półroczu 2014 r. w sektorze bankowym odnotowano wynik finansowy netto w wysokości 8,7 mld zł, o 6,3% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 5,4% do 29,3 mld zł, głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który wzrósł o 14,6% do poziomu 18,7 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 6,9 mld zł (spadek o 0,3%). Przychody banków z tytułu dywidend wyniosły 0,9 mld zł i były wyższe o 29,6%.

Koszty działania banków wzrosły o 0,8% do 13,7 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 7,5 mld zł (pozostały na tym samym poziomie, co rok wcześniej), a koszty ogólnego zarządu były wyższe o 2,0% i wyniosły 6,2 mld zł.

Do góry

Newsletter