Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
czer

Europejski System Statystyczny 2014 - raport

Ukazał się raport "Europejski System Statystyczny 2014"
Czytaj dalej
2
czer

Polska w liczbach 2015

Folder zawierający informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 r. i w latach poprzednich oraz wybrane dane dla krajów UE w 2014 r.
Czytaj dalej
8
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2015 roku

W pierwszych trzech miesiącach roku 2015, w porównaniu do I kwartału 2014 r., widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,6% oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,3%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,7% oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 8,0%.
Czytaj dalej
8
czer

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014 r.

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 30 VI 2014 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w 2014 r.
Czytaj dalej
9
czer

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.

Ze względu na korektę wyników badania budżetów gospodarstw domowych za 2013 r. dla klas wielkości miast, w notatce Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. uległy niewielkiej zmianie wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem wg wielkości miast (poniżej 20 tys., 20 - 100 tys., 100 - 200 tys., 200 – 500 tys. oraz 500 tys. i więcej).
Czytaj dalej
10
czer

Budownictwo mieszkaniowe. I kwartał 2015 r.

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
11
czer

Energia 2015 (folder)

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii w 2014 r. w Polsce.
Czytaj dalej
12
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2015

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej
12
czer

Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r.

Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych (ilościowo i wartościowo) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach.
Czytaj dalej
12
czer

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -IV 2015 r.

Po czterech miesiącach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 240913,8 mln zł, a import 232176,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8737,7 mln zł, wobec minus 1052,2 mln zł przed rokiem.
Czytaj dalej
15
czer

Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.
Czytaj dalej
15
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r. w stosunku do kwietnia 2015 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
16
czer

Współpraca organizacji sektora non-profit w 2013 r. – tablice wstępne

Współpraca między i wewnątrz-sektorowa organizacji non-profit oraz współpraca z administracją publiczną w 2013 r.
Czytaj dalej
17
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.

W maju 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1% r/r i wyniosło 5577,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,2% r/r i wyniosło 4002,16 zł.
Czytaj dalej
17
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r. wyniosło 4002,16 zł.
Czytaj dalej
17
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2015 r.

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2015 r. wyniosło 4000,01 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - kwiecień 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej
18
czer

Budownictwo mieszkaniowe - maj 2015 r.

W okresie pięciu miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
czer

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2015 r.

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 1,3%. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 11,3%.
Czytaj dalej
18
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r.

Według wstępnych danych w maju 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,2% w porównaniu z majem 2014 r.
Czytaj dalej
18
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej. Maj 2015 r.

W maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 4,7% (wobec wzrostu o 1,5% przed miesiącem oraz o 4,3% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,5% (wobec spadku przed rokiem o 2,5%).
Czytaj dalej
19
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kw. 2015 r.

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
19
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2015 r.

Na rynku rolnym w maju 2015 r., w porównaniu z kwietniem 2015 r., odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Wzrosły ceny skupu żywca wołowego i drobiu.
Czytaj dalej
19
czer

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a depozytów o 10,3%, do 855,9 mld zł .
Czytaj dalej
19
czer

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kw. 2015 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, chociaż wzrosła składka przypisana brutto zarówno w dziale ubezpieczeń na życie (o 3,7%) jak i ubezpieczeń majątkowych ( o 2,2%).
Czytaj dalej
22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
czer

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2015 r.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Czytaj dalej
23
czer

Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - maj 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej
23
czer

Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013

Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio wykonywanej przez nich pracy.
Czytaj dalej
24
czer

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
24
czer

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2015 roku

W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 284,6 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2015 r. – 11,2%; w maju 2014 r. – 12,5%).
Czytaj dalej
24
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r.

W 2014 r. badaniem zostało objętych 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 15,3% i wyniosła 152 681 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 8 883 klientów o 3,2% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej
24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych V 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
czer

Biuletyn Statystyczny nr 5/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
25
czer

Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2015 r.

W czerwcu 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej poprawiły się. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 3,2 p. proc. niż w maju br. i ukształtował się na poziomie -10,4.
Czytaj dalej
25
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 233,9 mld zł (wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9,5 mld zł (o 5,7 mld zł mniej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 211,2 mld zł (o 11,1%).
Czytaj dalej
25
czer

Popyt na pracę w 2014 r.

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
25
czer

Popyt na pracę w I kwartale 2015 roku

W końcu I kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 74,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 20,2, tys., tj. o 37,2%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 20,4 tys., tj. o 37,6%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 18,9 tys. (tj. 9,8%) nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2015 roku utworzono o 25,2% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 7,6% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. W okresie I kwartału 2015 roku zlikwidowano o 1/3 więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2014 roku i o 0,2% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego.
Czytaj dalej
26
czer

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.
Czytaj dalej
29
czer

Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
30
czer

Handel zagraniczny. I-III 2015 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
30
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 roku

W 2014 r. badaniem zostało objętych 140 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5 317 tys. kredytów i pożyczek, o 22,9% więcej niż rok wcześniej. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 11,7% i wyniosła 27 917 mln zł.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa zachodniopomorskiego – 2014

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
Czytaj dalej
30
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa zachodniopomorskiego – 2013

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
Czytaj dalej
30
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa zachodniopomorskiego (I-III 2015 r.)

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter