Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.06.2015

Opublikowano w:
M.P.2015.576

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia  26 czerwca 2015 r.

w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

 

 Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2013 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 116 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855.

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2013 r.

Wydatki na ochronę zdrowia

W milionach złotych

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem1)

106 035,2

Wydatki publiczne        

74 877,7

      z tego:

 

     Schematy sektora instytucji rządowych                    i   samorządowych

10 178,4

            Instytucje rządowe

5 747,2

            Instytucje samorządowe

4 431,2

      Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach

64 699,3

Wydatki prywatne

30 970,9

      z tego:

 

      bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych

24 977,9

      inne wydatki prywatne

5 993,0

1) Łącznie z zagranicznymi schematami finansowania
 
Do góry

Newsletter