Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.06.2015
Data modyfikacji: 01.07.2015
Częstotliwość wydania: Kwartalna

Liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8628,9 tys. osób i była o 1,1% wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost o 0,7%). Pracujący w sektorze prywatnym stanowią 65,1% (przed rokiem 64,7%).

Przeciętne zatrudnienie w I kwartale br. wyniosło 8252,8 tys. osób i było o 0,8% wyższe niż przed rokiem (odpowiednio w ub. roku spadek o 0,3%). Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 3,4%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,9%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,0%), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,8%); natomiast niewielki wzrost w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 0,3%) wynikający głównie z zatrudnienia przy pracach interwencyjnych, w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz edukacji (po 1,1%). W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia, w tym największy w budownictwie (o 6,1%), górnictwie i wydobywaniu (o 5,9%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,3%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,9%).

Przekroje: regiony, województwa, sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, formy finansowania

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter