Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

16
kwi

Znamy zwycięzców hackathonu „ShowMeData” zorganizowanego w GUS

12 i 13 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się kolejna edycja Hackathonu #ShowMeData. Uczestnicy programowali przez blisko 24 godziny!
Czytaj dalej
24
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
24
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
1
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku stanowił 0,4% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 48,9% PKB.
Czytaj dalej
4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 r. wzrosły o 2,4% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 3,0% i na rynku wtórnym – o 1,8%). W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,7% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,3% i na rynku wtórnym – o 8,7%).
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe banków w 2018 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego1 w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,6% i wyniosła 1 889,1 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 5,6% do kwoty 1 098,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 151,2 mld zł.
Czytaj dalej
5
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2018 roku

W 2018 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych skorzystało 33,9 mln turystów, którym udzielono 88,9 mln noclegów. W porównaniu do 2017 r. było to więcej odpowiednio o 6,0% i 5,9%.
Czytaj dalej
5
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2018 r. były lepsze niż przed rokiem i wyniosły 6,6. mld zł. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
11
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
kwi

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2018

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - luty br. wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lutym 2018 roku eksport wzrósł o 8,6%, a import o 11,7%.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym towarów – o 0,4%, i usług – o 0,2%). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,7% (w tym usług – o 2,7% i towarów – o 1,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. w stosunku do lutego 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
kwi

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).
Czytaj dalej
16
kwi

Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

Ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013–2018 wyniosła 123,6.
Czytaj dalej
17
kwi

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2019 roku

W kwietniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

W marcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,0% r/r i wyniosło 6393,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,7% r/r i wyniosło 5164,53 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. wyniosło 5164,53 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 r. wyniosło 5164,33 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2019 r. wyniosło 5015,03 zł.
Czytaj dalej
17
kwi

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 5014,94 zł.
Czytaj dalej
18
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

Według wstępnych danych w marcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 2,5%.
Czytaj dalej
18
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2019 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,6%, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 9,8%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,5%.
Czytaj dalej
18
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

Według wstępnych danych w marcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,3% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,7% w porównaniu z marcem 2018 r.
Czytaj dalej
19
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2019 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w marcu 2019 r. i kwietniu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
19
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).
Czytaj dalej
19
kwi

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

Analiza danych statystycznych dotyczących produkcji rolniczej w połączeniu z danymi z zakresu handlu zagranicznego produktami rolnymi. W publikacji opisano uwarunkowania makroekonomiczne produkcji i wymiany handlowej produktów rolnych, wyniki produkcji rolniczej, m.in. na tle produkcji rolniczej Unii Europejskiej oraz strukturę geograficzną i towarową obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.
Czytaj dalej
19
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
23
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 7 987 mln zł, co stanowi 0,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 034 358 mln zł, tj. 48,9% PKB.
Czytaj dalej
23
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2017-2018

Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,9%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,8%. Wzrost realny PKB w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 5,1%.
Czytaj dalej
23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8% (wobec wzrostu o 8,8% w marcu 2018 r.). W porównaniu z lutym 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,5%.
Czytaj dalej
24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (kwiecień 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównane sezonowo w latach 2011-2019

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2019 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2019.
Czytaj dalej
24
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2019 roku

W pierwszym kwartale 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
24
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 roku

W marcu br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym jak i narastającym, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
24
kwi

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu marca 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2019 r.
Czytaj dalej
26
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2018 roku

26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 roku

29
kwi

Wiadomości Statystyczne nr 4/2019 (695)

29
kwi

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku

30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku

30
kwi

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 roku

30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2017 roku

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku

30
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.XII.2018)

30
kwi

Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

5
kwi

Światowy Dzień Zdrowia - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
kwi

Województwo podlaskie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
12
kwi

Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Zakres tematyczny opracowania pogrupowano w siedem działów, z czego cztery pierwsze charakteryzują poszczególne rodzaje transportu w węźle TEN-T w Gdyni. Kolejne dotyczą podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Gdyni – z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych w tej sekcji. Ostatni dział dotyczy wybranych aspektów związanych z ochroną środowiska. Ponadto, publikacja wzbogacona została prezentacją graficzną wybranych zagadnień.
Czytaj dalej
15
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane odnośnie zrealizowanego i niezrealizowanego popytu na pracę oraz informacje dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej
19
kwi

Wielkanoc 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
19
kwi

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
19
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
24
kwi

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w US Kielce

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji statystycznych zapraszamy na bezpłatne warsztaty.
Czytaj dalej
26
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu IV kwartału 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I kw. 2109 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
kwi

Biuletyn ciepłownictwa - IV kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. Dodatkowo informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w edycji za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła.
30
kwi

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter