Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
sier

Zmiany w rozporządzeniu ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

21 sierpnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1567 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.
Czytaj dalej
1
sier

Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2018 r.
Czytaj dalej
1
sier

Sejm przyjął projekt ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

31 lipca br. Sejm przyjął projekt ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020, ustawa została przekazana do Senatu.
Czytaj dalej
2
sier

Infografika - Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara (2.08.2019)

Infografika - Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara (2.08.2019)
Czytaj dalej
2
sier

GUS zajął 3. miejsce na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej w Tokio

Od 15 do 20 lipca br. w Tokio odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna wraz z wystawą, na której 30 państw przedstawiło 385 produktów wydanych od 2017 roku. Przy okazji wystawy odbył się konkurs na najlepsze publikacje/produkty. Jury konkursowe, powołane przez władze Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej przyznało Głównemu Urzędowi Statystycznemu 3. nagrodę w kategorii edukacyjne produkty kartograficzne za podręcznik pt. Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych (opracowany i wydany w 2017 r.).
Czytaj dalej
5
sier

Parlament RP przyjął ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Czytaj dalej
8
sier

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON lipiec 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł.
Czytaj dalej
9
sier

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2018

Publikacja prezentuje wybrane działania powiązane z ideą społecznej odpowiedzialności, podjęte przez statystykę publiczną w 2018 r.
Czytaj dalej
12
sier

Infografika - Międzynarodowy Dzień Młodzieży (12 sierpnia)

Infografika - Międzynarodowy Dzień Młodzieży (12 sierpnia)
Czytaj dalej
12
sier

Transport intermodalny w Polsce w 2018 roku

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu, uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.
Czytaj dalej
12
sier

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2019 roku

W II kwartale 2019 roku odnotowano 94 385 rejestracji podmiotów gospodarczych, tj. o 5,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 131 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 26,0% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej
14
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2019 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 4,4% rok do roku, wobec 5,3% w analogicznym okresie 2018 r.
Czytaj dalej
14
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 495,0 mld PLN w eksporcie oraz 495,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 7,9 mld PLN. W porównaniu ze styczniem–czerwcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6%, a import o 5,0%.
Czytaj dalej
14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%).
Czytaj dalej
14
sier

Regiony Polski 2019

Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiane w ujęciu dynamicznym.
Czytaj dalej
14
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. w stosunku do czerwca 2019 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
14
sier

Wskaźnik ukończenia edukacji 2008-2017

Wskaźnik ukończenia edukacji określa liczbę absolwentów na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku dla wskaźnika brutto lub w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie dla wskaźnika netto) podzieloną przez ludność w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie.
Czytaj dalej
19
sier

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
19
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2019 r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wzrosły o 0,9 %.
Czytaj dalej
19
sier

Turyści w bazie noclegowej. Czerwiec 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
20
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku

W lipcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 6397,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,4% r/r i wyniosło 5182,43 zł.
Czytaj dalej
20
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 r. wyniosło 5182,43 zł.
Czytaj dalej
20
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2019 r. wyniosło 5179,53 zł.
Czytaj dalej
20
sier

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. podpisana przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym 2020. Spis rolny ma na celu zapewnienie informacji o gospodarstwach rolnych, koniecznych do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, jak również analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–2020. Podpisany akt prawny reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego spisu, a także kwestie dotyczące opracowania jego wyników.
Czytaj dalej
21
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca rzeźnego: wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowie-go, spadły w lipcu 2019 r. w stosunku do mie-siąca poprzedniego (o 0,6%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 3,9%).
Czytaj dalej
21
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2019 roku

W okresie siedmiu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
21
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2019 roku

Według wstępnych danych w lipcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,1 %. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,6%.
Czytaj dalej
21
sier

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2019 roku

W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,8% w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,3%, natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 2,8%. W okresie styczeń–lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%.
Czytaj dalej
21
sier

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 roku

W lipcu br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i narastająco, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
21
sier

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 roku

Według wstępnych danych w lipcu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,5% w porównaniu z lipcem 2018 r.
Czytaj dalej
22
sier

Koniunktura konsumencka - sierpień 2019 roku

W sierpniu 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w sierpniu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu 2019 r., ale niższym niż w sierpniu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.
Czytaj dalej
22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
22
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku

W I półroczu 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie pogorszyły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 19,0% od notowanych w I półroczu 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 10,3%).
Czytaj dalej
22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w lipcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,7% (wobec wzrostu o 7,1% w lipcu 2018 r.). W porównaniu z czerwcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,1%.
Czytaj dalej
22
sier

Infografika - Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 roku
Czytaj dalej
22
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2019 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2019 r. wyniosła 4484 zł.
Czytaj dalej
23
sier

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (sierpień 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm. W styczniu, kwietniu, lipcu i październiku udostępniane są dane kwartalne w przetwórstwie przemysłowym. W marcu i październiku udostępniane są dane z zakresu inwestycji w przetwórstwie przemysłowym i inwestycji w budownictwie.
Czytaj dalej
26
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 r.

26
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r.

26
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2019 roku

26
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2019

27
sier

Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje pracodawców - wyniki wstępne

27
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.

30
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2019 roku

30
sier

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2018 roku

30
sier

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2019 roku

30
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku

30
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2018 roku

30
sier

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2018 rok

30
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

5
sier

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2017 i 2018

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera charakterystykę użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, dane wynikowe badań przeprowadzonych w 2018 r. z zakresu: pogłowia zwierząt gospodarskich, produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz skupu produktów rolnych.
Czytaj dalej
5
sier

Badanie kondycji gospodarstw domowych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
8
sier

Wielki Dzień Pszczół

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
9
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W 2018 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo deficytem. O deficycie zdecydował ujemny wynik budżetów gmin, powiatów i miasta na prawach powiatu, przy nadwyżce notowanej dla budżetu samorządu województwa.
Czytaj dalej
9
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
sier

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
13
sier

Sytuacja demograficzna województwa dolnoślaskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Sytuacja demograficzna województwa dolnoślaskiego w 2018 r.
Czytaj dalej
14
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Celem publikacji jest zaprezentowanie zmian ilościowych i jakościowych w stanie i strukturze populacji, a także dotyczących takich zjawisk demograficznych, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności, które dają możliwość zdiagnozowania sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2018 roku. Ponadto umożliwiają dokonanie analiz w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, np. dane o ludności według edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku pozwalają określić oddziaływanie czynnika demograficznego na przyszłą sytuację w szkolnictwie, na rynku pracy oraz w sferze świadczeń emerytalno-rentowych.
Czytaj dalej
16
sier

Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Poniższa informacja sygnalna dotyczy osób młodych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Dane pochodzą z uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2016 r. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji osób młodych, definiowanych jako osoby w wieku 15-29 lat, na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto scharakteryzowano ich według aktywności ekonomicznej z określeniem statusu na rynku pracy, poziomu wykształcenia, statusu zatrudnienia, wykonywanego zawodu czy przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
16
sier

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 3046 przychodni oraz 293 praktyki lekarskie i stomatologiczne świadczące usługi w ramach środków publicznych. W 2018 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 48,7 mln porad — 43,1 mln lekarskich i 5,6 mln stomatologicznych. Według stanu w końcu 2018 r. działalność prowadziło 1738 aptek i 143 punkty apteczne.
Czytaj dalej
19
sier

Dojazdy do pracy w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj dalej
28
sier

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2018/2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - lipiec 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego II kwartał 2019 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego - II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sier

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim. Stan w dniu 30 czerwca 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
sier

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
30
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Do góry

Newsletter