Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
sty

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
7
sty

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4% (wskaźnik cen 103,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8% (wskaźnik cen 100,8).
Czytaj dalej
7
sty

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018

Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej. Przedstawienie sytuacji na krajowym rynku finansowym. Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw leasingowych, factoringowych, windykacyjnych oraz pośrednictwa kredytowego. Opis głównych tendencji rozwojowych oraz analiza wyników finansowych wybranych segmentów rynku finansowego.
Czytaj dalej
9
sty

Handel zagraniczny. Handel towarami według cech przedsiębiorstw (TEC)

W publikacji znajdują się omówione zasady tworzenia powiązań pomiędzy statystykami oraz zestawienie wskaźników dotyczących handlu towarowego według cech przedsiębiorstw (TEC) obejmujące lata 2016–2018.
Czytaj dalej
9
sty

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 roku

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 r. wzrosły o 2,1% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 0,4% i na rynku wtórnym – o 3,5%). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,0% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,7% i na rynku wtórnym – o 10,9%).
Czytaj dalej
9
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
9
sty

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON grudzień 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
sty

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-listopad 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 934,0 mld PLN w eksporcie oraz 926,0 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. roku wyniosło minus 13,5 mld PLN.
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,4% (przy wzroście cen usług – o 6,1% i towarów – o 2,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8% (w tym usług – o 1,5% i towarów – o 0,5%).
Czytaj dalej
15
sty

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku

Bilanse energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, w latach 2014–2018. Realizacja zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie. Moce osiągalne elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. w stosunku do listopada 2019 r. wyniósł 100,8 (wzrost cen o 0,8%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 roku

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2019 r. w stosunku do III kwartału 2019 r. wyniósł 99,3 (spadek cen o 0,7%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2019 roku

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r. wyniosła 885,40 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 roku

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 98,6 (spadek cen o 1,4%).
Czytaj dalej
17
sty

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w drugim półroczu 2019 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
17
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w drugim półroczu 2019 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2019 r. wyniosła 67,20 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
20
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w grudniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,9%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 9,1%).
Czytaj dalej
21
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku

W grudniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6% r/r i wyniosło 6396,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,2% r/r i wyniosło 5604,25 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2019 roku

W 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
21
sty

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2019 roku była niższa o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku oraz wyższa o 23,7% w stosunku do listopada 2019 roku (w 2018 roku wzrosty odpowiednio – o 12,3% i 21,8%).
Czytaj dalej
21
sty

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)

Infografika - Dzień Babci i Dziadka (21-22 stycznia)
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. wyniosło 5604,25 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 r. wyniosło 5603,66 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2019 r. wyniosło 5368,01 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. wyniosło 5169,06 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - styczeń 2020 roku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ub.r. Tylko w handlu detalicznym oceny w tym zakresie są nieznacznie gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
22
sty

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 roku

W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,8% w porównaniu z grudniem 2018 r., kiedy notowano wzrost o 2,9%, natomiast w porównaniu z listopadem 2019 r. spadła o 9,4%. W okresie styczeń - grudzień 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., kiedy notowano wzrost 5,8%.
Czytaj dalej
22
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z XII 2018 r. o 1,0%, a z listopadem 2019 r. o 0,1%.
Czytaj dalej
22
sty

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 2,9% w porównaniu z grudniem 2018 r.
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w listopadzie 2019 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2019

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach, regionach i podregionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej
22
sty

Infografika - Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 roku
Czytaj dalej
23
sty

Koniunktura konsumencka - styczeń 2020 roku

W styczniu 2020 r. odnotowano niewielkie pogorszenie obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnej nieznacznej poprawie przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 3,7 i był o 0,6 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
23
sty

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

W publikacji dokonano analizy zużycia energii w gospodarstwach domowych na tle zużycia krajowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W opracowaniu zawarto między innymi informacje na temat wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia zużywające paliwa i energię, sposobu ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, prywatnych środków transportu, zużycia nośników energii według kierunków użytkowania oraz wydatków na paliwa i energię.
Czytaj dalej
23
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,7% (wobec wzrostu o 3,9% w grudniu 2018 r.). W porównaniu z listopadem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 14,1%. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej r/r wyniósł 5,4% (wobec wzrostu o 6,2% w 2018 r.).
Czytaj dalej
24
sty

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (styczeń 2020)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
27
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2019 roku

27
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2019

28
sty

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2018/2019

29
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2019 r.

30
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2019 roku

30
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 roku

30
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

30
sty

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)

30
sty

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

30
sty

Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku

31
sty

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku

31
sty

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018

31
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2019 roku

31
sty

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

31
sty

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019

31
sty

Rocznik Statystyczny Pracy 2019

31
sty

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
sty

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
9
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
sty

Gdzie dojeżdżają do pracy mieszkańcy wybranych miast woj. mazowieckiego?

Urząd Statystyczny w Warszawie

W Polsce w 2016 r. dojeżdżało do pracy 3273,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 30,6% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie przestrzenne.
Czytaj dalej
14
sty

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. zawarto 27 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości o wartości 18 mld zł. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi.
Czytaj dalej
16
sty

Konkurs #liczysiękażdy

Urząd Statystyczny w Kielcach

W związku z obchodami Dnia Statystyki Polskiej Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowy i ponadgimnazjalnych z regionu świętokrzyskiego do udziału w konkursie. Nawiązując do zaplanowanego w bieżącym roku Powszechnego Spisu Rolnego, a w przyszłym roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, hasło przewodnie konkursu brzmi #liczysiękażdy.
Czytaj dalej
20
sty

Dzień Babci i Dziadka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
23
sty

Obrót nieruchomościami w wybranych miastach woj. mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie

W nawiązaniu do informacji sygnalnej Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2018 r., Urząd Statystyczny w Warszawie, przygotował infografiki prezentujące obrót nieruchomościami w czterech ośrodkach subregionalnych województwa mazowieckiego.
Czytaj dalej
24
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2018 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego badaniem objęto 1360 podmiotów z kapitałem zagranicznym (wobec 1363 w 2017 r.), co stanowiło 4,9% liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6641,5 mln zł, tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem.
Czytaj dalej
27
sty

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
sty

Sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego w 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sty

Statystyka Warszawy. Grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - grudzień 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Krakowie 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sty

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sty

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. I - XII 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
sty

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja wydawana z częstotliwością miesięczną.
17
sty

Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Raport Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zawiera dane dotyczące przemysłu stoczniowego.
Czytaj dalej
31
sty

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych

Do góry

Newsletter