Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
gru

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej
1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

W 2019 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 10,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Urząd Patentowy RP przyznał największą od 2000 r. liczbę patentów z zakresu technologii ochrony środowiska – 161. Przeciętna wielkość ekologicznego gospodarstwa rolnego wyniosła 27,2 ha i była najwyższa od 2000 r.
Czytaj dalej
1
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do września 2020 r.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne w 2019 roku

4
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019

7
gru

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019

7
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku

10
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku

10
gru

Wypadki przy pracy w trzecim kwartale 2020 roku

10
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2020 roku

10
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2020

10
gru

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności

14
gru

Budownictwo w I-III kwartale 2020 roku

14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2020 roku

14
gru

Jakość życia osób starszych w Polsce

15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

15
gru

Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w 2020 roku

15
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku

15
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

16
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2020 roku

16
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku

16
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020

17
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2020 roku

17
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

17
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

17
gru

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.

17
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

17
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 roku

18
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku

18
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku

18
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku

18
gru

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020

18
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku

21
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2020 roku

21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2020 roku

21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku

21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku

21
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2016-2018

21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020

22
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku

22
gru

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku

22
gru

Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2018

22
gru

Ceny w gospodarce narodowej 2019

22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019

23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2020 roku

23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.

23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2020 roku

23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2020

23
gru

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku

23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2020 r.)

23
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

24
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (grudzień 2020)

28
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2020 roku

28
gru

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 roku

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020

29
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r. - Wyniki wstępne

29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020

29
gru

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2020 roku

30
gru

Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2018 roku

30
gru

Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2020 roku

30
gru

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku

30
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2019)

30
gru

Handel zagraniczny 2020. Polska w świecie

30
gru

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku

31
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

31
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku

31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

31
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

31
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2020

31
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020

31
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020

31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

31
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
1
gru

Zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny!

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
2
gru

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
2
gru

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
3
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

3
gru

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

4
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

4
gru

Poznań – biuletyn statystyczny – III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

7
gru

Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

7
gru

Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji wałbrzyskiej w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

7
gru

Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji jeleniogórskiej w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

14
gru

Warunki życia ludności w województwie świętokrzyskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
gru

Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 2015-2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

21
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017–2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
gru

Potencjał społeczny i gospodarczy powiatów w województwie opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim w latach 2010-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

22
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

23
gru

Produkt Krajowy Brutto w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
gru

Średnie ceny detaliczne wybranych produktów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Rocznik Statystyczny Szczecina 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Nauka, technika, innowacje w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w III kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2020

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo Lubelskie 2020. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Łódź w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Statystyka Łodzi 2020.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2020

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2020

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
gru

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

31
gru

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

31
gru

Energetyka polska

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

31
gru

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2019

Ministerstwo Klimatu

Do góry

Newsletter