Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku

10
list

Transport intermodalny w latach 2017-2019

12
list

Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 roku

13
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2020 roku

13
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku

13
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku

16
list

Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku

16
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2020 roku

16
list

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

16
list

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 roku

16
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015–2019

16
list

Jakość życia osób starszych w Polsce

16
list

Emerytury i renty w 2019 r.

17
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

19
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2020 roku

19
list

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019

19
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku

19
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku

19
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 roku

19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2020 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 roku

20
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2020 roku

20
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku

20
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku

20
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku

20
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2019 roku

23
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2020 roku

23
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2020 roku

23
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 roku

23
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

23
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku

23
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2020 roku

23
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2020 r.

23
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2020 r.)

24
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)

25
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 r.

25
list

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku

25
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2020 r.

25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2020 roku

25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2020

26
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 roku

26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2020 r.

27
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2018 roku

30
list

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

30
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2020 roku

30
list

Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2020 roku

30
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2019 r.

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 r.

30
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 roku

30
list

Ochrona środowiska 2020

30
list

Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku

30
list

Wypadki przy pracy w 2019 roku

30
list

Wybrane aspekty rynku pracy w 2019 roku

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019

30
list

Gospodarka materiałowa w 2019 roku

30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2020

Publikacje urzędów statystycznych

9
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

12
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

13
list

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

16
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

18
list

Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
list

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

23
list

Ze statystyką przez Warszawę 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
list

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
list

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
list

Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - październik 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2010-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Statystyka Opola 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Metropolia Poznań 2010-2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego – III kwartał 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Statystyka Warszawy. Październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w województwa lubuskim w 2019 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
list

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

27
list

Biuletyn ciepłownictwa

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

30
list

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter