Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2020 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
gru

Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2020 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
30
gru

Handel zagraniczny 2020. Polska w świecie

Informacja o obrotach handlu zagranicznego prezentować będzie tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020

Zapraszamy do lektury Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2020, który obejmuje dwie części: „Świat. Regiony. Ugrupowania państw” oraz tablice tematyczne. Rocznik zawiera informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie.
Czytaj dalej
30
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2020 r.

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020
Czytaj dalej
30
gru

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz o sytuacji demograficznej w 2019 r. (zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W grudniu br. w porównaniu z listopadem br. największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największa poprawa – w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
30
gru

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji przetwórstwo przemysłowe, największe pogorszenie – w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – grudzień 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji handel hurtowy oraz przetwórstwo przemysłowe. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się w większości obszarów.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W III kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,9% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 1,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się liczba pracujących, a bezrobotnych pozostała na tym samym poziomie 25 tysięcy. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w listopadzie br.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter