Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
5
7
10
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
7
9
9
9
9
9
10
11
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
7
10
10
10
10
11
11
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
1
4
5
5
5
5
6
8
8
11
12
15
15
15
15
15
15
15
15
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
26
26
26
26
26
27
29
29
29
29
29
29
29
29

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
6
6
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2022 r.
27
Polska w liczbach 2022
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 1 kwartale 2022 roku
31
Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych
31
Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021
31
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
31
Żłobki i kluby dziecięce w 2021 roku
31
Przewozy ładunków i pasażerów w 2021 roku
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku
31
Skup i ceny produktów rolnych w 2021 roku
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Apteki i punkty apteczne w 2021 roku
2
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2021 roku
8
Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2021 roku
8
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2021 roku
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2022
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2022
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2022
10
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 1 kwartał 2022 roku
10
Popyt na pracę w 1 kwartale 2022 roku
10
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-marzec 2022 roku - dane wstępne
10
Budownictwo w 1 kwartale 2022 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku
15
Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020
15
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne)
15
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. - dane wstępne
17
Nakłady i wyniki przemysłu - I kwartał 2022 roku
20
Ceny produktów rolnych w maju 2022 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2022 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2022 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2022 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2022 roku
22
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 roku
22
Energia 2022
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2022 r.)
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2022 roku
23
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2022 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-marzec 2022 roku
23
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2021 roku
24
Popyt na pracę w 2021 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2022 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2022 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2022
24
Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2020 r.
27
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (czerwiec 2022)
27
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2021 roku
28
Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w I kwartale 2022 r.
28
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2022 roku
29
Infrastruktura komunalna w 2021 roku
29
Biblioteki publiczne w 2021 roku
29
Warunki pracy w 2021 roku
29
Efektywność wykorzystania energii w latach 2010-2020
29
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2022 roku
29
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury
29
Ochrona środowiska w 2021 roku
30
Leśnictwo w 2021 roku
30
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku
30
Turystyka w 2021 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Efekty działalności budowlanej w 2021 roku
30
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016-2020
30
Przemysł - wyniki działalności w 2021 roku
30
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2017-2021
30
Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku
1
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2022 roku
5
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2021 roku
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
5
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 roku
6
Rolnictwo w 2021 roku
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2022
11
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku
12
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2021 roku
12
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022
13
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2021 roku
14
Kultura fizyczna w Polsce w 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2022 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2022 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r.
15
Zwierzęta gospodarskie w 2021 roku
15
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2022 r.
19
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2022 r.
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku
20
Koniunktura konsumencka - lipiec 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2022 roku
20
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku
20
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2022 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2022 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2022 r.)
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w czerwcu 2022 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2022 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2022
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (lipiec 2022)
26
Polska w Unii Europejskiej 2022
27
Obrót nieruchomościami w 2021 roku
28
Działalność służb ratowniczych w 2021 roku
28
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.
28
Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2019-2021
29
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2021 r.
29
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku
29
Trwanie życia w 2021 roku
29
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - I kwartał 2022 roku
29
Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2017-2020
29
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 roku
29

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 2 kwartale 2022 roku
9
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 roku
9
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2021 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2022
11
Regiony Polski 2022
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku
16
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 2 kwartał 2022 roku
17
Koniunktura konsumencka - sierpień 2022 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2022 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2022 roku
19
Ceny produktów rolnych w lipcu 2022 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2022 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2022 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2022 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2022 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2022 r.)
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku
23
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 2 kwartał 2022 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2022 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2022 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2022
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (sierpień 2022)
24
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2020 roku
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2022 r.
26
Transport intermodalny w Polsce w 2021 roku
29
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2 kwartale 2022 roku
31
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2021 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2021 roku
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku
31
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2022 r.
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2022 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2022
9
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 2 kwartał 2022 roku
9
Popyt na pracę w 2 kwartale 2022 roku
9
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku - dane wstępne
12
Budownictwo w 2 kwartale 2022 roku
12
Nakłady i wyniki przemysłu - II kwartał 2022 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2022 roku
15
Usługi biznesowe w 2020 roku
15
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2021 roku
15
Gospodarka mieszkaniowa w 2021 roku
15
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2022 roku
15
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 roku
15
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2022 roku
21
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2022 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2022 roku
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku
22
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2022 r.)
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2022 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2022 roku
23
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2021 r.
23
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2022
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (wrzesień 2022)
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2022 roku
28
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2022 roku
28
Transport - wyniki działalności w 2021 roku
28
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury
28
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2020 r.
29
Świadczenia na rzecz rodziny w 2021 roku
29
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 rok
29
Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku
29
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
30
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Telekomunikacja w 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2022 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2021 roku
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 roku
5
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 rok
5
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2022 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2022 r.
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2022
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku
14
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2021 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2022 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2022 r.
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.
14
6Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.
14
Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku
14
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2021)
14
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku
17
Koniunktura konsumencka - październik 2022 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
19
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2022 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2022 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku
21
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku
21
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku
24
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2022 r.)
24
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju we wrześniu 2022 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2022 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (październik 2022)
25
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2022
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
26
Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019-2021
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
28
Wyznania religijne w Polsce 2019–2021
28
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku
31
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - II kwartał 2022 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022
31
Rynek wewnętrzny w 2021 roku
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wolontariat w 2022 r. (wyniki wstępne)
4
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 3 kwartale 2022 roku
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2022
10
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 roku
10
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku
15
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 3 kwartał 2022 roku
15
Gospodarka materiałowa w 2021 roku
15
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2021
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2021 roku
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2022 roku
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
17
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
17
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2022 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 roku
18
Ceny produktów rolnych w październiku 2022 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku
22
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2022 roku
22
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2022 r.)
22
Emerytury i renty w 2021r.
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2022 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku
23
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022
23
Koniunktura konsumencka - listopad 2022 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (listopad 2022)
24
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r.
24
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 3 kwartał 2022 roku
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2022 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2022 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2022 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2022
25
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2020 i 2021
28
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 3 kwartale 2022 roku
30
Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r.
30
Ochrona środowiska w 2022 roku
30
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2021 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2020 roku
30
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2021 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2022 r.
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2022 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
30
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku
30
Wypadki przy pracy w 2021 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2022
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2017–2021
30
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021
30
Obrót nieruchomościami w 2021 roku
30
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2022)
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
1
Osoby niepełnosprawne w 2021 roku
1
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021
2
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2022
9
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku
9
Popyt na pracę w 3 kwartale 2022 roku
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2022
9
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne
12
Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku
12
Ceny w gospodarce narodowej w 2022 r.
14
Nakłady i wyniki przemysłu - III kwartał 2022 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
15
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
15
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
16
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022
16
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku
16
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r.
20
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2022 roku
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
22
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r. - Wyniki wstępne
22
Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2020
22
Rocznik Demograficzny 2022
22
Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku
22
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2022 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2022 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2022
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (grudzień 2022)
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022
28
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)
29
Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2021 r.
30
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2022 roku
30
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017-2021
30
Rocznik Statystyczny Województw 2022
30
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022
30
Do góry

Newsletter