Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
3
4
7
9
9
11
11
14
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
28
28
30
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
11
11
11
11
11
11
14
15
15
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
6
7
8
8
12
14
15
15
15
15
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
5
5
5
12
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
23
23
23
24
24
24
24
24
24
26
26
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
8
13
13
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
27
27
27
27
27
28
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
5
5
7
10
10
11
13
14
14
14
14
14
14
14
17
17
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
3
4
5
5
5
8
11
12
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
23
23
23
23
23
24
26
26
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
9
9
12
12
14
14
14
14
14
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
26
26
26
26
26
27
27
28
30
30
30
30
30
30
30

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
6
9
10
10
12
12
13
13
13
13
13
16
16
16
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
24
24
24
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
4
4
4
9
11
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
28
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
18
19
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2019 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)
22
Emerytury i renty w 2018 r.
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2018 roku
25
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (listopad 2019)
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2019 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2019
27
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
29
Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2019 roku
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku
29
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w latach 2017-2018
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2018 r.
29
Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku
29
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
29
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.
29
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku
29
Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018
29
Ochrona środowiska 2019
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Wypadki przy pracy w 2018 roku
29
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018
29
Gospodarka materiałowa w 2018 roku
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2019
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2018
29
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019
29
Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
29

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.
4
Zużycie paliw i nośników energii w 2018 roku
5
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2019
9
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2019 roku
10
Wypadki przy pracy w trzecim kwartale 2019 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2019 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Budownictwo w III kwartale 2019 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
13
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019
16
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018
16
Jakość życia w Polsce. Edycja 2019
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Koniunktura konsumencka - grudzień 2019 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku
20
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017
20
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2019 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2019 roku
23
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2019 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2019
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
23
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019
23
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019)
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2019 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018
27
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
27
Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 roku
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2018 r.)
30
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2019 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)
30
Handel zagraniczny 2019
30
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku
30
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku
31
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku
31
Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku
31
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
31
Rocznik Statystyczny Województw 2019
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019
31
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
31
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018
31
Do góry

Newsletter