Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
3
4
7
9
9
11
11
14
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
28
28
30
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
11
11
11
11
11
11
14
15
15
15
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
6
7
8
8
12
14
15
15
15
15
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
5
5
5
12
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
23
23
23
24
24
24
24
24
24
26
26
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
8
13
13
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku
23
Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2019 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-marzec 2019 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2019 roku
23
Piecza zastępcza w 2018 roku
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2019 r.)
23
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2018 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (maj 2019)
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2019 r.
27
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2019 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2019 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2019 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 4/2019
27
Wiadomości Statystyczne nr 5/2019 (696)
28
Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych
30
Żłobki i kluby dziecięce w 2018 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r.
30
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
30
Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2019 roku
31
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w pierwszym kwartale 2019 roku
31
Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2019 roku
31
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
31
Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku
31
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w latach 2017-2018
31
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017
31
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2014-2018
31
Skup i ceny produktów rolnych w 2018 roku
31
Polska w liczbach 2019
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku
4
Kultura w 2018 roku
5
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.
5
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 roku
7
Popyt na pracę w I kwartale 2019 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2019
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku
14
Budownictwo w I kw. 2019 roku
14
Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017
14
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (dane wstępne)
14
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2018 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku
14
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (dane wstępne)
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku
19
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2019 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 roku
19
Energia 2019 (folder)
19
Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2019 roku
19
Ceny produktów rolnych w maju 2019 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2019 roku
21
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.)
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2019 roku
24
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku
24
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2019 roku
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2019 roku
24
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 roku
24
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku
24
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 roku
24
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (czerwiec 2019)
24
Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 roku
26
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019
26
Popyt na pracę w 2018 roku
27
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku
28
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku
28
Ochrona środowiska 2018 rok
28
Infrastruktura komunalna w 2018 roku
28
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku
28
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku
28
Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku
28
Apteki i punkty apteczne w 2018 roku
28
Warunki pracy w 2018 roku
28
Turystyka w 2018 roku
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku
28
Rolnictwo w 2018 roku
28
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2019 roku
28
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku
28
Przemysł - wyniki działalności w 2018 roku
28
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017
28

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2019 roku
5
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2018 r.
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
5
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 roku
8
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.
15
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019
15
Zwierzęta gospodarskie w 2018 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku
17
Koniunktura konsumencka - lipiec 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2019 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku
18
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.
18
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do II półrocza 2018 r.
18
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2019 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku
19
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.)
19
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2019 roku
22
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2019 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2019
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (lipiec 2019)
24
Biblioteki publiczne w 2018 roku
26
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2018 roku
26
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku
31
Obrót nieruchomościami w 2018 roku
31
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
31
Kultura fizyczna w Polsce w 2018 r.
31
Działalność służb ratowniczych w 2018 roku
31
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 roku
31
Trwanie życia w 2018 r.
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 roku
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017
31
Polska w Unii Europejskiej 2019
31
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2018. Tworzenie i rozpad rodzin
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.
9
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2019 roku
12
Transport intermodalny w Polsce w 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2019 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 roku
14
Regiony Polski 2019
14
Transport - wyniki działalności w 2018 roku
16
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r.
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2019 r.
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2019 roku
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2019 roku
21
Ceny produktów rolnych w lipcu 2019 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2019 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2019 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2019 roku
22
Koniunktura konsumencka - sierpień 2019 roku
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2019 r.)
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (sierpień 2019)
23
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 r.
26
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r.
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2019 roku
26
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2019
26
Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje pracodawców - wyniki wstępne
27
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.
27
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku
30
Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2019 roku
30
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2019 roku
30
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2018 rok
30
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2018 roku
30
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2018 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2019 roku
30
Efekty działalności budowlanej w 2018 roku
30

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - I kwartał 2019 r.
4
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 roku
6
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2019
9
Popyt na pracę w II kwartale 2019 roku
10
Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2019 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2019 roku
12
Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2019 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku
13
Budownictwo w II kw. 2019 roku
13
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2019 roku
13
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2019 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku
13
Usługi biznesowe w 2017 roku
16
Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku
16
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2018 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 roku
18
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2019 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2019 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku
19
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2019 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku
20
Przemysły kultury i kreatywne w 2017 r.
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.)
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2019 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2019 roku
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2019 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku
23
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (wrzesień 2019)
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2019 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2019 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2019
24
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
27
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2019 roku
27
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2018 roku
27
Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.
27
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2019 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.
30
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 rok
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2019 roku
30
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019
30
Kultura w 2018 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2019 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku
30
Uniwersytety Trzeciego Wieku 2017/2018
30
Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku
1
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2018 rok
4
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 roku
4
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 roku
4
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku
4
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
4
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019
9
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
15
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.VI.2019)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku
15
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2019 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2019 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku
18
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
18
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2019 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku
22
Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku
23
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)
23
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (październik 2019)
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
25
Wyznania religijne w Polsce 2015–2018
25
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
31
Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2018 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019
31
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2019 roku
12
Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 roku
12
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2019 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku
14
Informacja o szacunku emigracji dot. rozmiarów i kierunków czasowej emigracji z Polski w latach 2014-2018
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 roku
15
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 roku
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 roku
15
Obrót nieruchomościami w 2018 roku
15
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.
19
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r.
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku
21
Ceny produktów rolnych w październiku 2019 roku
21
Koniunktura konsumencka - listopad 2019 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku
21
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 roku
21
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2019 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 roku
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 roku
22
Rocznik Demograficzny 2019
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)
22
Emerytury i renty w 2018 r.
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2019 roku
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2018 roku
25
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (listopad 2019)
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2019 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2019
27
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
29
Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2019 roku
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2019 roku
29
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w latach 2017-2018
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. - dane ostateczne
29
Rachunki leśne w Polsce w 2017 roku
29
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
29
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.
29
Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018
29
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku
29
Ochrona środowiska 2019
29
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku
29
Wypadki przy pracy w 2018 roku
29
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018
29
Gospodarka materiałowa w 2018 roku
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2019
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2018
29
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2019
29
Wybrane aspekty rynku pracy w 2018 roku
29

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.
4
Zużycie paliw i nośników energii w 2018 roku
5
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2019
9
Popyt na pracę w III kwartale 2019 roku
10
Wypadki przy pracy w I-III kwartale 2019 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2019 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Budownictwo w III kw. 2019 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku
13
Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
13
Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019
16
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018
16
Jakość życia w Polsce. Edycja 2019
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Koniunktura konsumencka - grudzień 2019 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2019 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku
20
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017
20
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2019 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2019 roku
23
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2019 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2019 roku
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2019
23
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019
23
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019)
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2019 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018
27
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
27
Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 roku
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2018 r.)
30
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2019 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)
30
Handel zagraniczny 2019
30
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku
30
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 roku
31
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku
31
Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku
31
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku
31
Rocznik Statystyczny Województw 2019
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019
31
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku
31
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018
31
Do góry

Newsletter