Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
5
7
10
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
7
9
9
9
9
9
10
11
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
7
10
10
10
10
11
11
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
1
4
5
5
5
5
6
8
8
11
12
15
15
15
15
15
15
15
15
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
26
26
26
26
26
27
29
29
29
29
29
29
29
29

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
6
6
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
27
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
14
15
15
15
15
17
17
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
4
4
4
5
5
5
6
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
9
9
10
11
11
12
16
17
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
29
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
7
8
9
9
9
9
12
12
12
12
13
14
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
26
28
28
28
28
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2020 r.
29
Świadczenia na rzecz rodziny w 2021 roku
29
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 rok
29
Budżety gospodarstw domowych w 2021 roku
29
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
30
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Telekomunikacja w 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2022 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2021 roku
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2022 roku
5
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 rok
5
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2022 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2022 r.
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2022
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku
14
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2021 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2022 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2022 r.
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.
14
6Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.
14
Produkcja budowlano-montażowa w 2021 roku
14
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31 XII 2021)
14
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 roku
17
Koniunktura konsumencka - październik 2022 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
19
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2022 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2022 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku
21
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku
21
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku
24
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2022 r.)
24
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju we wrześniu 2022 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2022 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (październik 2022)
25
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2022
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
26
Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 roku
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2021 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2019-2021
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
28
Wyznania religijne w Polsce 2019–2021
28
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku
31
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - II kwartał 2022 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022
31
Rynek wewnętrzny w 2021 roku
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wolontariat w 2022 r. (wyniki wstępne)
4
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 3 kwartale 2022 roku
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2022
10
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2021 r.
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 roku
10
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 roku
15
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 3 kwartał 2022 roku
15
Gospodarka materiałowa w 2021 roku
15
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2021
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2021 roku
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2022 roku
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
17
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
17
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2022 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 roku
18
Ceny produktów rolnych w październiku 2022 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku
22
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2022 roku
22
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2022 r.)
22
Emerytury i renty w 2021r.
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2022 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2022 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku
23
Koniunktura konsumencka - listopad 2022 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (listopad 2022)
24
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2021 r.
24
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 3 kwartał 2022 roku
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2022 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2022 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2022 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2022
25
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2020 i 2021
28
Rolnictwo w 2021 roku
29
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 3 kwartale 2022 roku
30
Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r.
30
Ochrona środowiska w 2022 roku
30
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2021 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2020 roku
30
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2021 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2022 r.
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2022 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
30
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku
30
Wypadki przy pracy w 2021 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2022
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2017–2021
30
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021
30
Obrót nieruchomościami w 2021 roku
30
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2022)
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
1
Osoby niepełnosprawne w 2021 roku
1
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021
2
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku
7
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2022
9
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku
9
Popyt na pracę w 3 kwartale 2022 roku
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022
9
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne
12
Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku
12
Ceny w gospodarce narodowej w 2022 r.
14
Nakłady i wyniki przemysłu - III kwartał 2022 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
15
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
15
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
16
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022
16
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku
16
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r.
20
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2022 roku
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
22
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r. - Wyniki wstępne
22
Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2020
22
Rocznik Demograficzny 2022
22
Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku
22
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2022 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2022 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2022
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (grudzień 2022)
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022
28
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)
29
Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2021 r.
30
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2022 roku
30
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017-2021
30
Rocznik Statystyczny Województw 2022
30
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022
30
Do góry

Newsletter