Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
7
11
11
11
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
27
27
28
29
29
29
29

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
4
4
5
9
9
9
9
9
10
11
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
5
10
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
6
6
6
7
9
12
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
6
7
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
17
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
8
9
9
10
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
15
17
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
24
24
25
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
5
5
7
8
9
13
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30
30
30

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
10
11
11
12
12
13
13
13
13
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
24
24
26
27
27
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
3
9
10
10
10
10
10
10
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
5
5
5
8
11
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
25
25
25
26
26
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
10
10
12
15
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
29
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2019-2020
29
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2021 roku
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku
30
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2019 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2020 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
30
Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020
30
Ochrona środowiska 2021
30
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021
30
Rolnictwo w 2020 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w 2020 roku
30
Wypadki przy pracy w 2020 roku
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020
30
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020
30
Gospodarka materiałowa w 2020 roku
30
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2021
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016–2020
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce 2020
1
Osoby niepełnosprawne w 2020 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2021 r.
3
Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku
6
Rocznik Statystyczny Pracy 2021
7
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2021
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2021
10
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2021 roku
10
Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku
10
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku - dane wstępne
10
Budownictwo w w I-III kwartale 2021 roku
10
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020
15
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020
17
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021
17
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2021 r.
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
21
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w IV kwartale 2021 r.
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku
27
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021
28
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku
29
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r.
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
30
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku
30
Rocznik Statystyczny Województw 2021
30
Obrót nieruchomościami w 2020 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020
30
Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność
30
Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.
31
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2020 r.)
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku
31
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020
31
Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021
31
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku
31
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2021
31
Do góry

Newsletter