Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
7
11
11
11
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
27
27
28
29
29
29
29

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
4
4
5
9
9
9
9
9
10
11
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
5
10
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
6
6
6
7
9
12
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
6
7
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
17
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
8
9
9
10
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
15
17
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
24
24
25
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
5
5
7
8
9
13
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30
30
30

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
10
11
11
12
12
13
13
13
13
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
24
24
26
27
27
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
3
9
10
10
10
10
10
10
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2021 roku
22
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2021 roku
22
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2021 r.)
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2021 roku
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2021 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2021
23
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (wrzesień 2021)
24
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku
28
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w III kwartale 2021 r.
28
Transport - wyniki działalności w 2020 roku
28
Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 roku
28
Transport intermodalny w Polsce w 2020 roku
29
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2021 roku
30
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.
30
Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 roku
30
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 rok
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2021 roku
30
Kultura w 2020 roku
30
Telekomunikacja w 2020 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku
30
Budżety gospodarstw domowych w 2020 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku
30
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2021
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
1
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok
4
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 roku
5
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2021
11
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku
12
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2014 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2021 roku
15
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2021 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku
20
Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku
20
Atlas środowiska
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku
22
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2021 r.)
22
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I-III kwartale 2021 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2021 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2021
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (październik 2021)
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020
28
Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.
29
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
29
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021
29
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 r.
29
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 roku
29
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2021 roku
29
Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku
29
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021
29
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 roku
29
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020
29

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rynek wewnętrzny w 2020 roku
2
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2021
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku
10
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
15
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2021 roku
16
Emerytury i renty w 2020 r.
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
17
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
18
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku
18
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku
19
Koniunktura konsumencka - listopad 2021 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2021 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku
19
Ceny produktów rolnych w październiku 2021 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2021 roku
22
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2021 r.)
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2021 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2021 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku
23
Region mazowiecki regionalny w 2020 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (listopad 2021)
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2021 r.
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2021 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2021 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2021
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2021 r.
26
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2019-2020
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2021 roku
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku
30
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2019 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2020 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2021 r.
30
Ochrona środowiska 2021
30
Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020
30
Rolnictwo w 2020 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w 2020 roku
30
Wypadki przy pracy w 2020 roku
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020
30
Gospodarka materiałowa w 2020 roku
30
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020
30
Rocznik Statystyczny Pracy 2021
30
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2021
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016–2020
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce 2020
1
Osoby niepełnosprawne w 2020 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2021 r.
3
Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku
6
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2021
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2021
10
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2021 roku
10
Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku
10
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku - dane wstępne
10
Budownictwo w w I-III kwartale 2021 roku
10
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020
15
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020
17
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021
17
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
21
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w IV kwartale 2021 r.
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021
28
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r.
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku
30
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
30
Obrót nieruchomościami w 2020 roku
30
Rocznik Statystyczny Województw 2021
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020
30
Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2020 r.)
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku
31
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021
31
Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021
31
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku
31
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2021
31
Do góry

Newsletter