Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
7
11
11
11
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
27
27
28
29
29
29
29

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
4
4
5
9
9
9
9
9
10
11
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
5
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
6
6
6
7
9
12
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26
27
28
29
29
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
5
6
7
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
17
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
8
9
9
10
10
10
10
11
11
15
15
15
15
15
17
18
18
18
18
Ceny produktów rolnych w maju 2021 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2021 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2021 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2021 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku
22
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 roku
22
Energia 2021 (folder)
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2021 r.)
22
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2021 roku
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2021 roku
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2021 roku
24
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2020 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2021 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2021 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2021
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (czerwiec 2021)
24
Popyt na pracę w 2020 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2021 r.
28
Infrastruktura komunalna w 2020 roku
28
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2020 roku
29
Warunki pracy w 2020 roku
29
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2021 roku
29
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w II kwartale 2021 r.
29
Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019
29
Ochrona środowiska w 2020 roku
30
Leśnictwo w 2020 roku
30
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku
30
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku
30
Turystyka w 2020 roku
30
Efekty działalności budowlanej w 2020 roku
30
Przemysł - wyniki działalności w 2020 roku
30
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2015-2019
30
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2021
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2021 roku
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
5
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2021 roku
7
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 roku
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2021
9
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku
13
Biblioteki publiczne w 2020 roku
13
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2021 roku
15
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2020 roku
15
Kultura fizyczna w Polsce w 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2021 roku
15
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2021 r.
16
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021 r.
16
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021
16
Zwierzęta gospodarskie w 2020 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2021 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 roku
19
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2021 roku
21
Koniunktura konsumencka - lipiec 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2021 roku
22
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2021
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2021 r.)
23
Polska w Unii Europejskiej 2021
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (lipiec 2021)
26
Obrót nieruchomościami w 2020 roku
27
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2020 roku
28
Działalność służb ratowniczych w 2020 roku
29
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
29
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2020 r.
30
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku
30
Trwanie życia w 2020 roku
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 roku
30
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2016-2019
30

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 roku
5
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2021
11
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2021 roku
12
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2020 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2021 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku
13
Regiony Polski 2021
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku
18
Koniunktura konsumencka - sierpień 2021 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2021 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2021 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku
18
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020
18
Ceny produktów rolnych w lipcu 2021 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2021 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2021 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2021 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2021 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2021 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2021 roku
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2021 roku
20
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2021 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2021 r.
20
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku
23
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw 2019
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2021 r.)
23
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w II kwartale 2021 r.
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2021 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2021 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2021
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (sierpień 2021)
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2021 r.
27
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2021 roku
30
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2021 roku
31
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 roku
31
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2020 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2020 roku
31
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r.
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2020 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - I kwartał 2021 r.
3
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2021
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2021
10
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za II kwartał 2021 roku
10
Popyt na pracę w II kwartale 2021 roku
10
Wypadki przy pracy w I półroczu 2021 roku - dane wstępne
10
Budownictwo w I półroczu 2021 roku
10
Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2021 roku
15
Usługi biznesowe w 2019 roku
15
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2021 roku
15
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku
15
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2020 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku
17
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2021 roku
22
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2021 roku
22
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2021 r.)
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2021 roku
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2021 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2021
23
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (wrzesień 2021)
24
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku
28
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w III kwartale 2021 r.
28
Transport - wyniki działalności w 2020 roku
28
Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 roku
28
Transport intermodalny w Polsce w 2020 roku
29
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2021 roku
30
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.
30
Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 roku
30
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 rok
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2021 roku
30
Telekomunikacja w 2020 roku
30
Kultura w 2020 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku
30
Budżety gospodarstw domowych w 2020 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku
30
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2021
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
1
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok
4
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 roku
5
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2021
11
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku
12
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2014 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2021 roku
15
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2021 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku
20
Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku
20
Atlas środowiska
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku
22
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2021 r.)
22
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I-III kwartale 2021 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2021 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2021
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (październik 2021)
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020
28
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020
28
Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.
29
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
29
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021
29
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 r.
29
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 roku
29
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2021 roku
29
Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku
29
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021
29
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 roku
29

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rynek wewnętrzny w 2020 roku
2
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2021
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku
10
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
15
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku
15
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2021 roku
16
Obrót nieruchomościami w 2020 roku
16
Emerytury i renty w 2020 r.
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
17
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
18
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku
18
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku
19
Koniunktura konsumencka - listopad 2021 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2021 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku
19
Ceny produktów rolnych w październiku 2021 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2021 roku
22
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku
22
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2021 r.
22
Rocznik Demograficzny 2021
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2021 r.)
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2021 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2021 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku
23
Region mazowiecki regionalny w 2020 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (listopad 2021)
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 2021 r.
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2021 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2021 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2021
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2021 r.
26
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
29
Gospodarka morska w Polsce w latach 2019-2020
29
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2021 roku
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku
30
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2019 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2020 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
30
Ochrona środowiska 2021
30
Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020
30
Rolnictwo w 2020 roku
30
Wypadki przy pracy w 2020 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w 2020 roku
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020
30
Gospodarka materiałowa w 2020 roku
30
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020
30
Rocznik Statystyczny Pracy 2021
30
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2020 r.
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2021
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016–2020
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce 2020
1
Osoby niepełnosprawne w 2020 roku
2
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2021 r.
3
Zużycie paliw i nośników energii w 2020 roku
6
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2021
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2021
10
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2021 roku
10
Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku
10
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku - dane wstępne
10
Budownictwo w w I-III kwartale 2021 roku
10
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2021 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2021 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku
15
Ubóstwo w Polsce w latach 2019 i 2020
15
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 roku
17
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020
17
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021
17
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2021 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2021 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2021 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2021 roku
21
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w IV kwartale 2021 r.
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021
28
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r.
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku
30
Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2021 roku
30
Rocznik Statystyczny Województw 2021
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2020 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020
30
Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2020 r.)
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 roku
31
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2018-2020
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021
31
Handel zagraniczny 2021. Ceny w handlu zagranicznym
31
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021
31
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku
31
Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2021
31
Do góry

Newsletter