Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
5
5
5
11
13
13
13
13
13
13
13
16
17
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
30
30
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
9
9
9
9
9
9
9
10
14
15
15
15
17
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
27
27
27
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
9
10
13
13
14
15
15
15
16
17
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
27
27
28
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
4
4
4
6
6
11
11
12
14
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
8
10
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
18
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2022 roku
30
Przewozy ładunków i pasażerów w 2022 roku
30
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku
31
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2023 roku
31
Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych
31
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
31
Żłobki i kluby dziecięce w 2022 roku
31
Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2022 roku
31
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w latach 2021-2022
31
Skup i ceny produktów rolnych w 2022 roku
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku
6
Popyt na pracę w I kwartale 2023 roku
7
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2023
12
Budownictwo w I kwartale 2023 roku
12
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2023 roku
12
Wypadki przy pracy w I kwartale 2023 roku - dane wstępne
12
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2023
12
Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2023 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku
15
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)
15
Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021
15
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. - dane wstępne
19
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2022 roku
19
Biblioteki publiczne w 2022 roku
19
Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2023 roku
20
Ceny produktów rolnych w maju 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2023 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2023 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2023 roku
21
Energia 2023
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2023 roku
22
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2023 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2023 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2023 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2023 r.)
22
Popyt na pracę w 2022 roku
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2023 roku
26
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2023 r.
26
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2023
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2023 roku
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (czerwiec 2023)
26
Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2021 r.
27
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2023 r.
28
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku
29
Ochrona środowiska w 2022 roku
29
Infrastruktura komunalna – wodociągowa i kanalizacyjna w 2022 r.
29
Leśnictwo w 2022 roku
29
Edukacja w roku szkolnym 2022/2023 (wyniki wstępne)
29
Pracujący w gospodarce narodowej w styczniu 2023 r.
29
Turystyka w 2022 roku
29
Warunki pracy w 2022 roku
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2023 roku
29
Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2023 roku
29
Efekty działalności budowlanej w 2022 roku
29
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2023 r.
29
Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021
29
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2018-2022
29
Przemysł - wyniki działalności w 2022 roku
29
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2017-2021
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku
30
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku
30
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2022 roku
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2023 roku
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
5
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2022 roku
6
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2023 roku
6
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2023
11
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku
12
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2022 roku
12
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2023 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2023 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2023 r.
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r.
14
Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku
17
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 roku
17
Koniunktura konsumencka - lipiec 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2023 r.
19
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2023 r.
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2023 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku
20
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2023 roku
20
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2023 roku
20
Zwierzęta gospodarskie w 2022 roku
20
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 roku
20
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2023 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2023 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2023 roku
21
Sprzedaż leków na receptę w 2022 r.
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2023 r.)
21
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2023 r.
25
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2023
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2023 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (lipiec 2023)
25
Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2020-2022
27
Działalność służb ratowniczych w 2022 roku
27
Pracujący w gospodarce narodowej w lutym 2023 r.
27
Polska w Unii Europejskiej 2023
27
Trwanie życia w 2022 roku
28
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2018–2021
28
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku
31
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2022 roku
31
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2022 r.
31
Obrót nieruchomościami w 2022 roku
31
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
31
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2022 roku
31
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2022 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2023 roku
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2022 roku
8
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 roku
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2023
10
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w II kwartale 2023 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2023 roku
16
Regiony Polski 2023
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku
17
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2023 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2023 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2023 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 roku
21
Krwiodawstwo w 2022 r.
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2023 roku
21
Ceny produktów rolnych w lipcu 2023 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2023 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2023 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2023 r.)
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2023 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku
23
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2021 roku
23
Koniunktura konsumencka - sierpień 2023 roku
24
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - II kwartał 2023 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2023 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2023
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2023 roku
24
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2023 r.
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2023 r.
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (sierpień 2023)
25
Transport intermodalny w Polsce w 2022 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku
31
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2023 roku
31
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku
31
Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r.
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2022 roku
31
Pracujący w gospodarce narodowej w marcu 2023 r.
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2023 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje pracodawców - wyniki wstępne w 2022
4
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2022
4
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2023
11
Budownictwo w I półroczu 2023 roku
11
Popyt na pracę w II kwartale 2023 roku
11
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2023 roku
11
Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2023 roku - dane wstępne
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2023
11
Wolontariat w 2022 roku
12
Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2023 roku
14
Gospodarka mieszkaniowa w 2022 roku
14
Infrastruktura komunalna – energetyczna i gazowa w 2022 r.
14
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2023 roku
14
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 roku
14
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2022 r.
14
Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2023 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2023 roku
15
Usługi biznesowe w 2021 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku
20
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2023 roku
20
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2023 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2023 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2023 roku
21
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2023 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2023 r.)
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2023 roku
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2023 r.
25
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2023
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2023 roku
25
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2022 r.
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (wrzesień 2023)
26
Budżety gospodarstw domowych w 2022 roku
27
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.
28
Świadczenia na rzecz rodziny w 2022 roku
28
Pracujący w gospodarce narodowej w kwietniu 2023 r.
28
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2023 roku
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2023 roku
28
Telekomunikacja w 2022 roku
28
Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.
28
Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2023 roku
28
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do lipca 2023 r.
28
Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników NSP 2021
28
Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021
28
Dojazdy do pracy w świetle wyników NSP 2021
28
Transport - wyniki działalności w 2022 roku
28
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku
28
Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
28
Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021
28
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku
29
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2023 roku
29
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
29
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 rok
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 roku
3
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
3
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok
5
Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w I półroczu 2023 r.
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2023 r.
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2023
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2023 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2023 r.
13
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2023 roku
16
Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r.
16
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca
16
Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku
16
Koniunktura konsumencka - październik 2023 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku
19
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku
19
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2023 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2023 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2023 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku
20
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
23
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku
23
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2023 r.)
23
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2023 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2023
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2023 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (październik 2023)
24
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku
25
Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w 2021 roku
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
26
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2022 r.
26
Pracujący w gospodarce narodowej w maju 2023 r.
26
Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2022 roku
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2022 roku
30
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2020-2022
30
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku
31
Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023
31
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2023 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2022 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2023
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2023 roku
9
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2022 roku
9
Transport intermodalny w latach 2020-2022
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2023
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku
10
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2023 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku
15
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2022
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2022 roku
15
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
16
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2023 roku
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 roku
17
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2023 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2023 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2023 roku
21
Ceny produktów rolnych w październiku 2023 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2023 roku
22
Koniunktura konsumencka - listopad 2023 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2023 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2023 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2023 r.)
22
Rocznik Demograficzny 2023
22
Emerytury i renty w 2022 r.
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku
23
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2022 r.
23
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - III kwartał 2023 roku
24
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2023 r.
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2023 r.
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2023 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2023
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2023 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (listopad 2023)
24
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku
28
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2022 r.
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2021 i 2022
28
Gospodarka morska w Polsce w latach 2021-2022
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2023 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej 2022 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2021 roku
30
Osoby niepełnosprawne w 2022 roku
30
Pracujący w gospodarce narodowej w czerwcu 2023 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2023 r.
30
Kultura fizyczna w latach 2021 i 2022
30
Ochrona środowiska 2023
30
Rolnictwo w 2022 roku
30
Obrót nieruchomościami w 2022 roku
30
Wypadki przy pracy w 2022 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce (01-12 2021–2022 r.)
30
Gospodarka materiałowa w 2022 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2023
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2018–2022
30
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2022
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022
4
Przemysły kultury i kreatywne w latach 2017-2021
4
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2023
4
Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku
7
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2023
11
Budownictwo w I-III kwartale 2023 roku
11
Popyt na pracę w III kwartale 2023 roku
11
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2023 roku
11
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2023
11
Rocznik Statystyczny Pracy 2023
11
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
14
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku
14
Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022
14
Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku
14
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku
15
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
18
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2022 r. - wyniki wstępne
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku
20
Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku
20
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2023 roku
20
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
20
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022
20
Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku
20
Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku
20
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)
20
Zużycie paliw i nośników energii w 2022 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2023 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2023 roku
21
Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.
21
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021
21
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023
21
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2023
21
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022
21
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r.
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2023
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2023 r.)
22
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (grudzień 2023)
27
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2023 r.
27
Pracujący w gospodarce narodowej w lipcu 2023 r.
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023
28
Rocznik Statystyczny Województw 2023
28
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023
28
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku
28
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku
28
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku
29
Do góry

Newsletter