Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
7
7
9
9
9
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
27
27
28
29
30
30
30
30
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
11
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
14
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
25
25
25
25
26
26
26
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
5
10
10
12
13
13
13
16
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
23
23
24
24
24
24
24
25
26
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
6
6
6
6
9
10
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
27
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
8
8
11
11
11
11
12
13
14
14
15
15
15
15
15
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
8
8
9
9
10
10
10
12
15
15
15
15
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
26
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
6
6
6
6
6
10
13
13
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
27
27
28
28
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
7
11
11
12
14
14
14
14
17
17
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
25
25
25
25
25
26
27
28
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
10
10
10
10
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
5
5
5
5
5
6
7
9
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
26
27
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku
29
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2019 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
30
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
30
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020
30
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku
30
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2020 roku
30
Rynek wewnętrzny w 2019 roku
30

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku
10
Transport intermodalny w latach 2017-2019
10
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2020 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
13
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2020 roku
16
Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku
16
Obrót nieruchomościami w 2019 roku
16
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 roku
16
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015–2019
16
Jakość życia osób starszych w Polsce
16
Emerytury i renty w 2019 r.
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku
17
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku
19
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
19
Koniunktura konsumencka - listopad 2020 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2020 roku
20
Pracujący w gospodarce narodowej w 2019 roku
20
Ceny produktów rolnych w październiku 2020 roku
23
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2020 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2020 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku
23
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 roku
23
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2020 r.
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2020 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)
24
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2020 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2020 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2020
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 roku
26
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2020 r.
26
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019
27
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2020 roku
30
Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2020 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku
30
Rachunki leśne w Polsce w 2018 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2019 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 r.
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 roku
30
Ochrona środowiska 2020
30
Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku
30
Wypadki przy pracy w 2019 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w 2019 roku
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019
30
Gospodarka materiałowa w 2019 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2020
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020
1
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
1
Osoby niepełnosprawne w 2019 roku
3
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019
4
Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku
7
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za III kwartał 2020 roku
10
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku
10
Wypadki przy pracy w trzecim kwartale 2020 roku
10
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2020
10
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności
10
Budownictwo w I-III kwartale 2020 roku
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
15
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
15
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2020 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku
16
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020
16
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku
17
Koniunktura konsumencka - grudzień 2020 roku
17
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku
18
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020
18
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2020 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku
21
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2016-2018
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020
21
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku
22
Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2018
22
Ceny w gospodarce narodowej 2019
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2020 roku
23
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2020 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2020
23
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2020 r.)
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (grudzień 2020)
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2020 roku
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020
28
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r. - Wyniki wstępne
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2020 roku
30
Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2018 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2020 roku
30
Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2019)
30
Handel zagraniczny 2020. Polska w świecie
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku
31
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
31
Rocznik Statystyczny Województw 2020
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020
31
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
31
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku
31
Do góry

Newsletter