Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
7
7
9
9
9
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
27
27
28
29
30
30
30
30
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
11
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
14
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
25
25
25
25
26
26
26
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
5
10
10
12
13
13
13
16
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
23
23
24
24
24
24
24
25
26
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
6
6
6
6
9
10
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
27
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
8
8
11
11
11
11
12
13
14
14
15
15
15
15
15
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2019 roku
8
Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2019 roku
8
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2019 roku
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2020
9
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w I kwartale 2020 roku
10
Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2020 roku
10
Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2020 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 roku
15
Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018
15
Budownictwo w I kwartale 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 roku
15
Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
15
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2015-2019
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku
17
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (dane wstępne)
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku
18
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2020 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2020 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku
19
Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2020 roku
19
Ceny produktów rolnych w maju 2020 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2020 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2020 roku
22
Energia 2020 (folder)
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2020 r.)
22
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2020 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku
23
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku
24
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2020 roku
24
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 roku
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2020 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2020 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2020
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (czerwiec 2020)
24
Popyt na pracę w 2019 roku
26
Rolnictwo w 2019 roku
26
Infrastruktura komunalna w 2019 roku
29
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2020 roku
29
Efektywność wykorzystania energii w latach 2008-2018
29
Przemysł - wyniki działalności w 2019 roku
29
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014-2018
29
Ochrona środowiska w 2019 roku
30
Leśnictwo w 2019 roku
30
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 2019 roku
30
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2019 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku
30
Turystyka w 2019 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku
30
Warunki pracy w 2019 roku
30
Efekty działalności budowlanej w 2019 roku
30
Raport GUS 2019
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 roku
6
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
6
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 roku
6
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku
13
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku
13
Biblioteki publiczne w 2019 roku
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku
15
Kultura fizyczna w Polsce w 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.
15
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020
15
Rynek materiałów budowlanych w latach 2015-2018
15
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2019 roku
16
Zwierzęta gospodarskie w 2019 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
17
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2020 r.
17
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2020 roku
22
Koniunktura konsumencka - lipiec 2020 roku
22
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w czerwcu 2020 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2020 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2020
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2020 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (lipiec 2020)
24
Obrót nieruchomościami w 2019 roku
27
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 roku
28
Polska w Unii Europejskiej 2020
28
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
30
Działalność służb ratowniczych w 2019 roku
30
Trwanie życia w 2019 roku
30
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2019 r.
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku
31
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2020 roku
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku
11
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2020 roku
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2020 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku
14
Regiony Polski 2020
14
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku
19
Koniunktura konsumencka - sierpień 2020 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2020 roku
19
Ceny produktów rolnych w lipcu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2020 roku
20
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2019 roku
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2020 r.)
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2020 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku
21
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2020 r.
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2020 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2020 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2020
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (sierpień 2020)
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2020 r.
27
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2019 rok
28
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w drugim kwartale 2020 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2019 roku
31
Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2020 roku
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2020 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku
1
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 roku
4
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w II kwartale 2020 roku
10
Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 roku
10
Wypadki przy pracy w drugim kwartale 2020 roku
10
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2020
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2020 roku
11
Budownictwo w I-II kwartale 2020 roku
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku
15
Usługi biznesowe w 2018 roku
15
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2019 roku
15
Gospodarka mieszkaniowa w 2019 roku
15
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku
18
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2020 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2020 roku
22
Folder - Telekomunikacja w 2019 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2020 r.)
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 roku
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2020 roku
23
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2020 roku
23
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2020 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2020 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2020
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (wrzesień 2020)
24
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r.
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku
28
Transport intermodalny w Polsce w 2019 roku
29
Transport - wyniki działalności w 2019 roku
29
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
30
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.
30
Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku
30
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 rok
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku
30
Sektor non-profit w 2018 roku
30
Kultura w 2019 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku
30
Budżety gospodarstw domowych w 2019 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 roku
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 roku
1
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2020 r.
5
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2020 roku
5
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2019 rok
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
5
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2018-2019
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2020
9
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2020 roku
12
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2019 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 roku
15
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2019 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2020 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2020 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r.
15
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2020)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2019 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2020 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2020 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2020 roku
20
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2020 roku
21
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2020 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku
21
Koniunktura konsumencka - październik 2020 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2020 r.)
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju we wrześniu 2020 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2020 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (październik 2020)
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2020
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
26
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2017-2019
28
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019
29
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku
29
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2019 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
30
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
30
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020
30
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku
30
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2020 roku
30
Rynek wewnętrzny w 2019 roku
30
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020
30
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności
30

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku
10
Transport intermodalny w latach 2017-2019
10
Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w III kwartale 2020 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2020 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku
13
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2020 roku
16
Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku
16
Obrót nieruchomościami w 2019 roku
16
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2019 roku
16
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2015–2019
16
Jakość życia osób starszych w Polsce
16
Emerytury i renty w 2019 r.
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku
19
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
19
Koniunktura konsumencka - listopad 2020 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 roku
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2020 roku
19
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2020 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2020 roku
20
Pracujący w gospodarce narodowej w 2019 roku
20
Ceny produktów rolnych w październiku 2020 roku
23
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2020 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2020 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku
23
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2019 roku
23
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2020 r.
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2020 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)
24
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2020 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2020 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2020
25
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 roku
26
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2020 r.
26
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019
27
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2020 roku
30
Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2020 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku
30
Rachunki leśne w Polsce w 2018 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2019 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 r.
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 roku
30
Ochrona środowiska 2020
30
Rocznik Demograficzny 2020
30
Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 roku
30
Wypadki przy pracy w 2019 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w 2019 roku
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019
30
Gospodarka materiałowa w 2019 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2020
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020
1
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
1
Osoby niepełnosprawne w 2019 roku
3
Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku
7
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w III kwartale 2020 roku
10
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku
10
Wypadki przy pracy w trzecim kwartale 2020 roku
10
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2020
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2020 roku
11
Budownictwo w I-III kwartale 2020 roku
14
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2020 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
15
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w 2020 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 roku
15
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020
15
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku
16
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020
16
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku
17
Koniunktura konsumencka - grudzień 2020 roku
17
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r.
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 roku
18
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2020 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2020 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2020 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku
21
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2016-2018
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2020 roku
22
Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2005-2018
22
Ceny w gospodarce narodowej 2019
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2020 roku
23
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2020 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2020
23
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2019 roku
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2020 r.)
23
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (grudzień 2020)
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2020 roku
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020
28
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2019 r. - Wyniki wstępne
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2020 roku
30
Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2018 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2020 roku
30
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2019)
30
Handel zagraniczny 2020. Polska w świecie
30
Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2015-2019
30
Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku
31
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku
31
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku
31
Rocznik Statystyczny Województw 2020
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2020
31
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku
31
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku
31
Do góry

Newsletter