Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
5
10
10
11
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
18
18
18
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
25
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
9
9
9
9
9
12
12
14
14
15
15
16
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
26
26
26
28
28
29
29
29
29
29

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2024
11
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2023 roku
11
Popyt na pracę w 4 kwartale 2023 roku
11
Budownictwo w 1-4 kwartale 2023 roku
11
Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku
14
Wyniki finansowe instytucji kultury w 1-4 kwartale 2023 roku (dane wstępne)
14
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 roku
15
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku
20
Koniunktura konsumencka - marzec 2024 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2024 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2024 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2024 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku
21
Ceny produktów rolnych w lutym 2024 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2024 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2024 r.)
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-4 kwartał 2023 roku
25
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2023 roku
25
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.
25
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2024 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 2/2024
25
Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (marzec 2024)
26
Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku
28
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r.
28
Przemysły kultury i kreatywne w 2022 roku
28
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku
28
Nauka i technika w 2022 roku
28
Bezrobocie rejestrowane 1-4 kwartał 2023 roku
28
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2020 roku
28
Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych
28
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku
29
Obszary wiejskie w Polsce w 2022 roku
29

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2023 roku
1
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2024 r.
1
Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2023 roku
2
Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
2
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2023 roku
4
Wyniki finansowe banków w 2023 roku
4
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
4
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku
8
Wypadki przy pracy w okresie 1-4 kwartał 2023 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2024
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2023
11
Rewitalizacja w gminach w latach 2020-2022
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2024 roku
15
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale 2024 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w pierwszym kwartale 2024 r.
15
Komunikat w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2018-2023
16
Komunikat w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących
16
Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2020–2023
16
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie 1-4 kwartał 2023 roku
18
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023
18
Koniunktura konsumencka - kwiecień 2024 roku
18
Ceny produktów rolnych w marcu 2024 roku
22
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2024 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2024 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2024 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2024 roku
22
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2024 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2024 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 roku
22
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2024 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2024 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2024 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2024 r.)
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2024 roku
23
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku (za lata 2020-2023)
23
Satelitarny rachunek kultury w 2019 roku
23
Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2023 roku
24
Działalność galerii sztuki w 2023 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2024 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2024 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 3/2024
24
Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2023 r.
25
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2023 roku
25
Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2023 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (kwiecień 2024)
25
Nakłady i wyniki przemysłu w 2023 roku
26
Gospodarka morska w Polsce w 2023 roku
29
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023 r. (stan w dniu 31.12)
29
Wstępna ocena przezimowania upraw w 2024 roku
30
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w listopadzie 2023 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku
30
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2023 roku
30
Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku
30
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku
7
Piecza zastępcza w 2023 roku
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2024
13
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku
13
Działalność muzeów w 2023 roku
13
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 roku
13
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2023 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku
15
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku
15
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2024 roku
15
Apteki i punkty apteczne w 2023 roku
15
Imprezy masowe w 2023 roku
15
Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2023 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji
15
Rynek dzieł sztuki i antyków w 2023 roku
16
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2024 roku
17
Kinematografia w 2023 roku
20
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-12 2023 r.
20
Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku
22
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku
22
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2024 roku
22
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku
22
Koniunktura konsumencka - maj 2024 roku
22
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku
22
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2024 roku
22
Ceny produktów rolnych w kwietniu 2024 roku
23
Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 roku
23
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w grudniu 2023 r.
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku
23
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 roku
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2024 r.)
23
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za pierwszy kwartał 2024 r.
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2024 r.
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (maj 2024)
24
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 1 kwartał 2024 roku
27
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 1 kwartale 2024 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2024 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2024 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2024 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 4/2024
27
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2023 roku
28
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2023 roku
28
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 roku
29
Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2023 roku
29
Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku
29
Skup i ceny produktów rolnych w 2023 roku
29
Polska w liczbach 2024
29
Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2024 roku
3
Uczenie się osób dorosłych 2022
3
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2024 roku
5
Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców
6
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku
6
Popyt na pracę w 1 kwartale 2024 roku
10
Wypadki przy pracy w 1 kwartale 2024 roku
10
Budownictwo w 1 kwartale 2024 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2024
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2024
12
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2024 roku
13
Wyniki finansowe instytucji kultury w 1 kwartale 2024 roku (dane wstępne)
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku
14
Krwiodawstwo w 2023 roku
14
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024
17
Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022
17
Koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku
19
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku
19
Biblioteki publiczne w 2023 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane wstępne
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2024 roku
20
Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2023 roku
20
Ceny produktów rolnych w maju 2024 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2024 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2024 r.)
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2024 roku
24
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2024 roku
24
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku
24
Energia 2024
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2024 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2024 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2024
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (czerwiec 2024)
25
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku
26
Dobowy budżet czasu
27
Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2022 roku
27
Ochrona środowiska w 2023 roku
27
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2023 roku
27
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku
27
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2024 r.
27
Leśnictwo w 2023 roku
27
Infrastruktura komunalna - wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku
27
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku
27
Turystyka w 2023 roku
27
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku
27
Efekty działalności budowlanej w 2023 roku
27
Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2024 roku
27
Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022
27
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023
27
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2020 roku
27
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2018-2022
27
Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku
28
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku
28
Warunki pracy w 2023 roku
28
Przemysł - wyniki działalności w 2023 roku
28
Raport GUS 2023
28

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Edukacja w roku szkolnym 2023/2024 (wyniki wstępne)
1
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2024 r.
1
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w styczniu 2024 roku
3
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2024 roku
4
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2023 roku
4
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2024 r. z podziałem na województwa
4
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2024 roku
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2024
11
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku
11
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2024 roku
15
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2024 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2024 r.
15
Koniunktura konsumencka - lipiec 2024 roku
17
Kultura fizyczna w Polsce w 2023 roku
17
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku
18
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku
18
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku
18
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku
18
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających II półrocze 2024
18
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2024 r.
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2024 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2024 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2024 roku
18
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2024 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2024 roku
22
Sprzedaż leków na receptę w 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2024 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku
22
Zwierzęta gospodarskie w 2023 roku
22
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 roku
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2024 roku
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2024 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2024
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2024 r.)
23
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2024 r.
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (lipiec 2024)
25
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2023 roku
29
Trwanie życia w 2023 roku
30
Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2021-2023
31
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2023 r.
31
Obrót nieruchomościami w 2023 roku
31
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku
31
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2023 roku
31
Działalność służb ratowniczych w 2023 roku
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 roku
31
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2024 roku
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2019–2022
31
Polska w Unii Europejskiej 2024
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w lutym 2024 roku
7
Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2023 roku
8
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 roku
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - lipiec 2024
12
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w II kwartale 2024 roku
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2024 roku
14
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 2024 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2024 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2024 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2024 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2024 roku
21
Regiony Polski 2024
21
Ceny produktów rolnych w lipcu 2024 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2024 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - sierpień 2024 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2024 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2024 roku
22
Koniunktura konsumencka - sierpień 2024 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2024 r.)
22
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za drugi kwartał 2024 r.
23
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 2 kwartał 2024 roku
26
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-2 kwartał 2024 roku
26
Statystyka strukturalna przedsiębiorstw w 2022 roku
26
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za drugi kwartał 2024 r.
26
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2024 r.
26
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2024 r.
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2024 roku
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (sierpień 2024)
26
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2024
26
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2024 roku
29
Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2023 r. - wyniki wstępne
29
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2023 roku
29
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w marcu 2024 r.
29
Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2024 roku
29
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2023 roku
29
Transport intermodalny w Polsce w 2023 roku
29
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2023 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 roku
30

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024
3
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2024 roku
4
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w marcu 2024 roku
4
Popyt na pracę w 2 kwartale 2024 roku
9
Wypadki przy pracy w okresie 1-2 kwartał 2024 roku
10
Budownictwo w 1-2 kwartale 2024 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2024
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2024
11
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2024 roku
12
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2024 roku
12
Wyniki finansowe instytucji kultury w 1-2 kwartale 2024 roku (dane wstępne)
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2024 roku
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 roku
13
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie 1-2 kwartał 2024 roku
16
Usługi biznesowe w 2022 roku
16
Gospodarka mieszkaniowa w 2023 roku
16
Infrastruktura komunalna - energetyczna i gazowa w 2023 roku
16
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2023 r.
16
Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2023 roku
16
Koniunktura konsumencka - wrzesień 2024 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2024 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2024 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2024 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2024 roku
19
Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2024 roku
19
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2024 roku
20
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2023 roku
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2024 r.)
20
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2024 roku
23
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2024 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2024 roku
23
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2024 roku
23
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2023 r.
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2024 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2024 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2024
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2024 roku
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2024 roku
25
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (wrzesień 2024)
25
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w kwietniu 2024 r.
26
Świadczenia na rzecz rodziny w 2023 roku
26
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2024 roku
26
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2022 rok
27
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku
30
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 roku
30
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2022 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 roku
30
Kultura i dziedzictwo narodowe w 2023 r.
30
Telekomunikacja w 2023 roku
30
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do lipca 2024 r.
30
Transport - wyniki działalności w 2023 roku
30
Budżety gospodarstw domowych w 2023 roku
30
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2023 roku
30
Sytuacja demograficzna Polski do roku 2023
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Polscy zawodnicy na XVII Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Paryż 2024
1
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 roku
2
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2024 roku
3
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2024 r. z podziałem na województwa
3
Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2024 roku
7
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2022-2023
7
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2023 rok
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2024
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2024 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2024 roku
15
Osoby niepełnosprawne w 2023 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2024 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2024 r. w stosunku do września 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2024 r.
15
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2024 r. (stan w dniu 30.06)
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2023 roku
15
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2023 roku
17
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2024 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2024 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2024 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2024 roku
21
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2024 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2024 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2024 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2024 roku
21
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2024 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2024 roku
22
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2024 roku
22
Koniunktura konsumencka - październik 2024 roku
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2024 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2024 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2024
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2024 r.)
23
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku
24
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane ostateczne
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (październik 2024)
24
Pracujący w gospodarce narodowej w 2023 roku
28
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2023 roku
28
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2023 rok
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2023 roku
29
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2023-2024
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2023 roku
30
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2020-2022 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
30
Transport drogowy w Polsce w latach 2022 i 2023
30
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2024 r.
31
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 roku
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2023/2024
31
Sektor non-profit w 2022 r.
31
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2023 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2024 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2023 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2024
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w maju 2024 roku
6
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2024
12
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2024 roku
12
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2023 roku
12
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2024 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku
15
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 roku
15
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku
18
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2024 roku
18
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2023 roku
18
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2024 roku
19
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2023 roku
19
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2023 roku
21
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2024 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2024 roku
21
Koniunktura konsumencka - listopad 2024 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2024 roku
22
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2024 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2024 r.)
22
Ceny produktów rolnych w październiku 2024 roku
25
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2024 roku
25
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2024 roku
25
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2024 roku
25
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 roku
25
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2024 r.
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2024 roku
25
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2024 roku
25
Emerytury i renty w 2023 r.
25
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2023
25
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2024 roku
26
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie 1-3 kwartał 2024 roku
26
Rocznik Demograficzny 2024
26
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (listopad 2024)
26
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 3 kwartał 2024 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2024 r.
27
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2024 r.
27
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2024 roku
27
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2024
27
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2024 roku
28
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2023 roku
28
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w czerwcu 2024 r.
28
Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2023 roku
28
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2023 r.
28
Ochrona środowiska 2024
28
Rolnictwo w 2023 roku
28
Obrót nieruchomościami w 2023 roku
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2022 i 2023
28
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2023
28
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2022/2023
28
Gospodarka materiałowa w 2023 roku
28
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2024
28
Trwanie życia w zdrowiu w 2023 r.
29
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2023 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2024 roku
29
Wypadki przy pracy w 2023 roku
29
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2019–2023
29

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rachunki leśne w Polsce w 2022 roku
2
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2024
3
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2024 roku
4
Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w czerwcu 2024 roku
4
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2024
4
Popyt na pracę w 3 kwartale 2024 roku
10
Wypadki przy pracy w okresie 1-3 kwartał 2024 roku
10
Budownictwo w 1-3 kwartale 2024 roku
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2024
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2024
11
Wyniki finansowe instytucji kultury w 1-3 kwartale 2024 roku (dane wstępne)
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2024 roku
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2024 roku
13
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie 1-3 kwartał 2024 roku
16
Wybrane zagadnienia produkcji wyrobów przemysłowych - dane za 2023 rok
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2024 roku
16
Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku
16
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2024
17
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2024
17
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku
18
Koniunktura konsumencka - grudzień 2024 roku
18
Energia ze źródeł odnawialnych w 2023 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2024 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2024 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2024 roku
19
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2024 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2024 roku
19
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2024 roku
19
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2024 roku
19
Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2023 rok
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2024 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2024 roku
19
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2020-2022
19
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 roku
19
Energia ze źródeł odnawialnych w 2023 roku
19
Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2024 roku
19
Zużycie paliw i nośników energii w 2023 roku
19
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2023
19
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2023 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2024 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2024 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2024 roku
20
Podmioty ekonomii społecznej w 2023 r. - wyniki wstępne
20
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2023 roku
20
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2024 roku
20
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2023 r. - wyniki wstępne
23
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2024 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2024 roku
23
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2024
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (grudzień 2024)
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2024 r.)
23
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024
23
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2024
27
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2024 r.
30
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2023 roku
30
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024
30
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2024 r.
30
Rocznik Statystyczny Województw 2024
30
Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2023
30
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2023 roku
30
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2024
31
Do góry

Newsletter