Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

4
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku

4
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 roku

4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2018 rok

4
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 roku

4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

9
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019

14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku

15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

15
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.VI.2019)

15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku

16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku

17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2019 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2019 roku

18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

18
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku

18
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku

21
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku

21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku

22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2019 roku

22
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

22
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

23
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku

23
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

23
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku

23
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.

23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku

23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)

24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (październik 2019)

25
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

25
pazdz

Wyznania religijne w Polsce 2015–2018

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018

28
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018

29
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2018 roku

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019

31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

4
pazdz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

11
pazdz

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

14
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

15
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
pazdz

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

17
pazdz

Opole w liczbach w latach 2017-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

25
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

25
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
pazdz

XX lecie województwa mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. III kw. 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Atrakcyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2017 i 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

31
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2018 r. - publikacja internetowa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do góry

Newsletter