Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Zeszyt metodologiczny. Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Zeszyt metodologiczny poświęcony miesięcznemu meldunkowi o działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).
Czytaj dalej
3
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
4
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku

W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2146,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 25,0% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 17,9% r/r (w latach 2010-2018 wzrosły o 73,8%), a liczba pracujących wzrosła o 2,0% r/r (w latach 2010-2018 o 19,9%, tj. o 693,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2018 r. ukształtował się na poziomie 174,5 mld zł (wzrost o 23,1% r/r i o 88,1% w stosunku do 2010 r.). Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 86,8%, wobec 87,4% w 2017 r. i 87,8% w 2010 r.
Czytaj dalej
4
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w pierwszym półroczu 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku, w porównaniu do I półrocza 2018 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej o 6,1% oraz liczby udzielonych noclegów o 6,5%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,5% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 5,1%.
Czytaj dalej
4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2018 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 r. wzrósł realnie o 5,1%, w porównaniu z 2017 r. Wynik nie zmienił się w stosunku do opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Czytaj dalej
4
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 roku

Ceny lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 r. wzrosły o 2,3% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 1,6% i na rynku wtórnym – o 3,0%). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,1% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,6% i na rynku wtórnym – o 9,4%).
Czytaj dalej
4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
9
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019

W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób.
Czytaj dalej
11
pazdz

Zeszyt metodologiczny. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Jest to pierwsze opracowanie poświęcone metodologii badań z tego obszaru tematycznego. Zeszyt zawiera charakterystykę zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także definicje podstawowych pojęć, opis wybranych zmiennych oraz stosowanych narzędzi badawczych. Celem opracowania zeszytu metodologicznego było przybliżenie odbiorcom informacji na temat realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny badań z zakresu zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Czytaj dalej
14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień br. wyniosły w cenach bieżących 657,6 mld PLN w eksporcie oraz 657,2 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy spadku cen usług – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 4,8% i towarów – o 1,8%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2019)

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2019 r.
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej, struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym.
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r. wyniósł 104,7 (wzrost cen o 4,7%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. w stosunku do sierpnia 2019 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. wyniósł 57,8 mln zł, a wynik finansowy netto – 47,2 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2018 r. wynosiła 9,0 mld zł, a zadłużenie członków kas – 5,9 mld zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Rocznik Demograficzny 2019

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2018 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności.
Czytaj dalej
16
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

We wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6% r/r i wyniosło 6386,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 5084,56 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r. wyniosło 5084,56 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 r. wyniosło 5084,41 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2019 r. wyniosło 5150,15 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 5148,07 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 321,4 mld zł (spadek o 3,8% w stosunku do końca czerwca roku poprzedniego). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 280,2 mld zł (o 3,7%).
Czytaj dalej
18
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7%, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 10,7%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,3% w porównaniu z wrześniem 2018 r.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku ukształtował się na poziomie 5 036 mln zł, co stanowi 0,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 035 254 mln zł, tj. 48,9% PKB.
Czytaj dalej
21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku

W 2019 r. odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 40,4%, tj. o 4,9 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. Odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT wyniósł 87,2%.
Czytaj dalej
21
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły we wrześniu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).
Czytaj dalej
21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,3% (wobec wzrostu o 3,6% we wrześniu 2018 r.). W porównaniu z sierpniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 4,1%.
Czytaj dalej
22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w październiku 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego we wrześniu 2019 r., ale niższym niż w październiku 2018 r.
Czytaj dalej
22
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

W okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
22
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

We wrześniu br. wartość produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych wzrosła, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i narastająco, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.
Czytaj dalej
23
pazdz

Infografika - Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 roku
Czytaj dalej
23
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku

W październiku 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
23
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
23
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku

W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 045 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,5% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosły 3 596 mld zł. Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2018 r. wyniosła 5 835 tys. osób, co oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2019 r.
Czytaj dalej
23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (październik 2019)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 3 053,1 mld zł (o 4,6% więcej niż na koniec roku 2017), w tym 59,8% stanowiły aktywa trwałe, a 40,0% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej
28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018

W latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21,0% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2018 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 23388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 13094,8 mln zł.
Czytaj dalej
28
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2019 (701)

W najnowszym numerze m.in.: Maciej BERĘSEWICZ, Grzegorz GUDASZEWSKI, Marcin SZYMKOWIAK – Estymacja liczby cudzoziemców w Polsce z wykorzystaniem metody capture-recapture; Sergiusz HERMAN – Impact of joint-stock companies' financial condition on real activities manipulation to manage earnings; Andrzej OCHOCKI – Starzenie się ludności a redystrybucja dochodów.
Czytaj dalej
29
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015–2017
Czytaj dalej
30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. – 1,03%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3%.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku

Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2018/19 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2) .
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019

Handel zagraniczny w 2018 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR.
Czytaj dalej
31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją w podmiotach sektora non-profit.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2018 roku

Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
2
pazdz

XX-lecie województwa mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 roku mija dwadzieścia lat od kiedy województwo mazowieckie razem z 15 innymi znalazło się na mapie Polski. Jest to dobry moment, aby spojrzeć jaką drogę w rozwoju społeczno-gospodarczym przebyło Mazowsze, gdzie znajdowało się w 1999 roku i gdzie jest teraz.
Czytaj dalej
4
pazdz

Światowy Dzień Onkologii

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
8
pazdz

Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad

Urząd Statystyczny w Opolu

W publikacji zaprezentowano dane dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej w latach 1998-2017 w trzech modułach: moduł euroregionalny (z wyodrębnieniem informacji dla strony polskiej i czeskiej Euroregionu – dane za lata 1998-2017), wojewódzki (z informacjami dla trzech województw wchodzących w skład Euroregionu tj. województwa opolskiego, morawsko-śląskiego oraz ołomunieckiego – dane dla lat węzłowych tj. 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017) oraz gminny (dane dla gmin strony polskiej Euroregionu Pradziad za lata 1998, 2008, i 2017). Opracowanie przygotowane zostało w polsko-czeskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane o dochodach i wydatkach według działów obejmują wszystkie paragrafy dochodowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

Czytaj dalej
9
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2018 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Europejskie Dni Statystyki 14-18 X 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Europejskie Dni Statystyki 14-18 X 2019 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim (14,5% udziału w kraju). Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 293 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
10
pazdz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. na obszarze województwa mazowieckiego zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 8473 jednostki – o 13,7% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym dominowały mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) –ponad 65%. Spośród wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym, najwięcej jednostek (7131, tj. 84,2%) miało swoją siedzibę w m.st. Warszawie.
Czytaj dalej
14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim według stanu na koniec 2018 r. odnotowano 660,0 tys. mieszkań (o 1,1% więcej niż przed rokiem) o łącznej powierzchni użytkowej 46738,5 tys m², w których znajdowało się 2532,1 tys. izb.
Czytaj dalej
14
pazdz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
16
pazdz
17
pazdz
17
pazdz

Opole w liczbach w latach 2017-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2017–2018
Czytaj dalej
18
pazdz
18
pazdz

Europejski Dzień Statystyki

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2019 r. odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 40,4%, tj. o 4,9 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. Odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT wyniósł 87,2%. Prawie połowa zbadanych podmiotów stosowała praktyki mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem ICT.
Czytaj dalej
22
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2018 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby mieszkań. Średnia wielkość mieszkania wynosiła ponad 72 m2. Zmniejszyła się przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. W porównaniu z 2017 r. spadła liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
24
pazdz

Miejskie obszary funkcjonalne w województwie opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim w latach 2010-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera zestaw informacji m.in. z zakresu demografii, edukacji, mieszkań i podmiotów gospodarki narodowej charakteryzujących miejskie obszary funkcjonalne utworzone w województwie opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim. Opis analityczny został wzbogacony elementami graficznymi i tablicami przeglądowymi. W celu zilustrowania zmian w czasie wybrane dane zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2010–2018.
Czytaj dalej
24
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
25
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2019” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010 i 2018. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, edukację, rolnictwo, finanse publiczne, podmioty gospodarki narodowej, rachunki regionalne. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu w 2018 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2019 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2019 r.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
pazdz

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. III kw. 2019 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2018 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2018 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województwa) w województwie podlaskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – październik 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 3085 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,5% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,86 wobec 2,87 przed rokiem i 2,64 w kraju).
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w październiku koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja, natomiast nieznacznie negatywne oceny sygnalizują jedynie jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
31
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2018 r. - publikacja internetowa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zatrudnienie i wynagradzanie w szeroko rozumianej administracji publicznej w 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem korpusu służby cywilnej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019

Ministerstwo Zdrowia

Publikacja roczna w postaci elektronicznej wydawana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter