Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - I kwartał 2019 r.

6
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 roku

9
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2019

10
wrz

Popyt na pracę w II kwartale 2019 roku

10
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2019 roku

12
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2019 roku

12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2019 roku

13
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku

13
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2019 roku

13
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2019 roku

13
wrz

Budownictwo w II kw. 2019 roku

13
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku

16
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku

16
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2018 roku

16
wrz

Usługi biznesowe w 2017 roku

18
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2019 roku

18
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 roku

18
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 roku

18
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2019 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2019 roku

19
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2019 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku

20
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku

20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2019 roku

20
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2019 roku

20
wrz

Przemysły kultury i kreatywne w 2017 r.

20
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.)

23
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2019 roku

23
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2019 roku

23
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2019 roku

23
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 roku

23
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku

23
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (wrzesień 2019)

24
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2019 r.

24
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2019 roku

24
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2019

27
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

27
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2019 roku

27
wrz

Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2018 roku

27
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.

27
wrz

Transport - wyniki działalności w 2018 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2019 roku

30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 rok

30
wrz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2019 roku

30
wrz

Kultura w 2018 roku

30
wrz

Efekty działalności budowlanej w 2018 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2019 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku

30
wrz

Uniwersytety Trzeciego Wieku 2017/2018

30
wrz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

5
wrz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - lipiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

6
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

6
wrz

Poznań - Biuletyn Statystyczny - II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

10
wrz

Wypadki przy pracy w I półroczu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

13
wrz

Województwo Małopolskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
wrz

Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

20
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

20
wrz

Europejski Dzień Bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

24
wrz

Dzień Budowlańca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
wrz

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - sierpień 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Transport w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Uniwersytety Trzeciego Wieku 2017/2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Wrocław w liczbach 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
wrz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

30
wrz

Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny

30
wrz

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter