Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
pazdz

Infografika - Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 roku
Czytaj dalej
23
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku

W październiku 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej
23
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku

W 2018 r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 045 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej wzrosły o 7,5% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosły 3 596 mld zł. Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2018 r. wyniosła 5 835 tys. osób, co oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
23
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2019 r.
Czytaj dalej
23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter