Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
czer

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2024 roku

3
czer

Uczenie się osób dorosłych 2022

5
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2024 roku

6
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku

6
czer

Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców

10
czer

Popyt na pracę w 1 kwartale 2024 roku

10
czer

Wypadki przy pracy w 1 kwartale 2024 roku

10
czer

Budownictwo w 1 kwartale 2024 roku

11
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2024

12
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2024

13
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 1 kwartale 2024 roku (dane wstępne)

13
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2024 roku

14
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

14
czer

Krwiodawstwo w 2023 roku

17
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024

17
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

19
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku

19
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku

19
czer

Biblioteki publiczne w 2023 roku

20
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku

20
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane wstępne

20
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2024 roku

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2023 roku

21
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2024 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2024 roku

21
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2024 r.)

24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2024 roku

24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku

24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2024 roku

24
czer

Energia 2024

25
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2024 r.

25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2024 roku

25
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (czerwiec 2024)

25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2024

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

27
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2023 roku

27
czer

Leśnictwo w 2023 roku

27
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

27
czer

Infrastruktura komunalna - wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku

27
czer

Ochrona środowiska w 2023 roku

27
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

27
czer

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2024 r.

27
czer

Dobowy budżet czasu

27
czer

Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2022 roku

27
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku

27
czer

Turystyka w 2023 roku

27
czer

Efekty działalności budowlanej w 2023 roku

27
czer

Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2024 roku

27
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

27
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023

27
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2020 roku

27
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2018-2022

28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku

28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku

28
czer

Warunki pracy w 2023 roku

28
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2023 roku

28
czer

Raport GUS 2023

Publikacje urzędów statystycznych

3
czer

Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

3
czer

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

3
czer

Pogranicze polsko-niemieckie 2022 w liczbach

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

5
czer

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

5
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

6
czer

Biuletyn statystyczny Poznania - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

10
czer

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
czer

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

10
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

12
czer

Turystyka w województwie małopolskim w latach 2022 i 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

13
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

17
czer

Poznań w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

17
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

17
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
czer

Pracujący w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

20
czer

Stan i struktura ludności w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

20
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26
czer

Biuletyn statystyczny Szczecina 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
czer

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
czer

Ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2024 (1 kwartał 2024)

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 1. kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Statystyka Białegostoku. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - maj 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (1 kwartał 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Statystyka Opola - maj 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Statystyka Poznania - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Województwo Podkarpackie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Statystyka Szczecina - maj 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Rodziny w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Warunki mieszkaniowe w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Statystyka Wrocławia. Maj 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter