Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Edukacja w roku szkolnym 2023/2024 (wyniki wstępne)

1
lip

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2024 r.

4
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2023 roku

4
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2024 roku

4
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2024 r. z podziałem na województwa

8
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2024 roku

11
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku

11
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku

11
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2024

15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2024 roku

15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 r.

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2024 roku

15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2024 r.

17
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2024 roku

17
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2023 roku

17
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024

18
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku

18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku

18
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku

18
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2024 r.

18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających II półrocze 2024

18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku

18
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2024 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2024 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2024 roku

22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2024 roku

22
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2024 roku

22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku

22
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku

22
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2024 roku

22
lip

Sprzedaż leków na receptę w 2023 roku

22
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2023 roku

22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 roku

23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2024 roku

23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2024 roku

23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2024

23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2024 r.)

25
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2024 r.

25
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (lipiec 2024)

29
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2023 roku

30
lip

Trwanie życia w 2023 roku

31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2023 r.

31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

31
lip

Obrót nieruchomościami w 2023 roku

31
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2023 roku

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 roku

31
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2021-2023

31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2024 roku

31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2019–2022

31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2024

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

3
lip

Ochrona zdrowia w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

4
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

8
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

9
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

11
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

15
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Opolu

15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lip

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2024

Urząd Statystyczny w Łodzi

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

17
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2023 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

18
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

18
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

18
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

22
lip

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

24
lip

Dzień Bezpiecznego Kierowcy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2021-2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2020-2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2021–2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Statystyka Białegostoku. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Statystyka Opola - czerwiec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Statystyka Poznania - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Statystyka Szczecina - czerwiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Statystyka Wrocławia. Czerwiec 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter