Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 26 117,0 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 17,3%. Wzrosły również koszty ogółem – o 17,2% w stosunku do osiągniętych w 2022 r.
Czytaj dalej
6
czer

Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców

Strategiczne mapy hałasu zostały opracowane za 2021 r. w ramach monitoringu środowiska i obrazują stan akustyczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Zrealizowane na ich podstawie badanie „Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” pozwoliło m.in. oszacować liczbę ludności narażonej na hałas drogowy, szynowy, przemysłowy i lotniczy, którego dopuszczalne poziomy zostały przekroczone.
Czytaj dalej
6
czer

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2024 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

6
czer

Biuletyn statystyczny Poznania (1 kwartał 2024)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter