Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

7
maj

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku

9
maj

Piecza zastępcza w 2023 roku

13
maj

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2024

13
maj

Działalność muzeów w 2023 roku

13
maj

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku

13
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 roku

14
maj

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2023 roku

15
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2024 roku

15
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku

15
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

15
maj

Imprezy masowe w 2023 roku

15
maj

Apteki i punkty apteczne w 2023 roku

15
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

15
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2023 r.

16
maj

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2023 roku

17
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2024 roku

20
maj

Kinematografia w 2023 roku

20
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-12 2023 r.

21
maj

Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku

22
maj

Koniunktura konsumencka - maj 2024 roku

22
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2024 roku

22
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku

22
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku

22
maj

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku

22
maj

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku

22
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku

22
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2024 roku

23
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2024 roku

23
maj

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 roku

23
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 roku

23
maj

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku

23
maj

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w grudniu 2023 r.

23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2024 r.)

24
maj

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2024 r.

24
maj

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za pierwszy kwartał 2024 r.

24
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (maj 2024)

27
maj

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 1 kwartał 2024 roku

27
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 1 kwartale 2024 roku

27
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2024 r.

27
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2024 r.

27
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2024 roku

27
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2024

28
maj

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2023 roku

28
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2023 roku

29
maj

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2023 roku

29
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

29
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 roku

29
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

29
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2023 roku

29
maj

Polska w liczbach 2024

30
maj

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w grudniu 2023 r. - Tablice

30
maj

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w grudniu 2023 r.

31
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

Publikacje urzędów statystycznych

8
maj

Dzień Europy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

9
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

9
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
maj

Turystyka w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

15
maj

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast - regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w okresie styczeń-marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

20
maj

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
maj

Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

24
maj

Dzień Matki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
maj

Dzień Samorządu Terytorialnego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
maj

Turystyka w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
maj

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
maj

Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
maj

Statystyka Białegostoku. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2024 - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - pierwszy kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
maj

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
maj

Statystyka Opola - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
maj

Statystyka Poznania - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
maj

Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
maj

Turystyka w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
maj

Statystyka Szczecina - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
maj

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
maj

Turystyka w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 1 kwartale 2024 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
maj

Statystyka Wrocławia. Kwiecień 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter