Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
sty

Szybki szacunek. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 roku. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,5% (wskaźnik cen 99,5).
Czytaj dalej
7
sty

Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia

Dysponowanie rzetelną informacją o zgonach i umieralności według przyczyn jest niezwykle istotne dla prawidłowego określenia celów polityki zdrowotnej państwa oraz oceny jej skuteczności. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie dane dotyczące umieralności z powodu chorób układu krążenia. Pomimo istotnego postępu poczynionego w dziedzinie przeciwdziałania przedwczesnej umieralności z tej przyczyny, nadal powodem 46% wszystkich zgonów w Polsce są choroby kardiologiczne.
Czytaj dalej
8
sty

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014 r.

W 2014 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2013 roku, przy czym największy w województwie lubuskim – o 4,9%, a najmniejszy w województwie lubelskim – o 2,2%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2014 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,2% w województwie mazowieckim (w 2013 roku od 2,1% do 22,1% w tych samych województwach). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku kształtowała się na poziomie od 31 233 zł w województwie lubelskim (69,9% przeciętnej dla kraju) do 71 661 zł w województwie mazowieckim (160,4% średniej krajowej).
Czytaj dalej
8
sty

Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku

Analiza zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania.
Czytaj dalej
11
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa
Czytaj dalej
11
sty

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050

Główny Urząd Statystyczny przedstawia wyniki prognozy ludności rezydującej dla Polski ogółem na lata 2015-2050. Prezentowana prognoza przyjmuje jako punkt wyjścia stan ludności rezydującej w dniu 31 grudnia 2014 r.
Czytaj dalej
12
sty

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014)

Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wybrane wskaźniki spójności społecznej. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej
13
sty

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - listopad 2015 roku

W okresie styczeń – listopad 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 685666,3 mln zł, a import 670981,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14684,4 mln zł, wobec minus 8686,8 mln zł po jedenastu miesiącach 2014 roku.
Czytaj dalej
13
sty

Rocznik Statystyczny Województw 2015

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r.

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2015 r. wyniosła 789,33 zł.
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r. w stosunku do listopada 2015 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
sty

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r. w stosunku do III kwartału 2015 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
sty

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy wzroście cen usług – o 0,2%). Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 0,8%), a także odzieży i obuwia (o 1,0%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 p. proc. i 0,05 p. proc.
Czytaj dalej
15
sty

Poland Quarterly Statistics No. 3/2015

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
15
sty

Turyści w bazie noclegowej. Listopad 2015 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
19
sty

Ceny produktów rolnych w grudniu 2015 roku

Na rynku rolnym w grudniu, w porównaniu z listopadem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie, za wyjątkiem cen jęczmienia, żywca wieprzowego i drobiowego oraz mleka. Na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów, za wyjątkiem pszenżyta, żywca wieprzowego i prosiąt na chów.
Czytaj dalej
19
sty

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2015 roku

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2015 r.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 97,5 (spadek cen o 2,5 %).
Czytaj dalej
19
sty

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r.

Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2015 r. wyniosła 65,99 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
20
sty

Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2015, ceny bieżące, według ESA 2010

Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2015 r., ceny bieżące, według ESA 2010.
Czytaj dalej
20
sty

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,4% r/r i wyniosło 5625,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,1% r/r i wyniosło 4515,28 zł.
Czytaj dalej
20
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r. wyniosło 4515,28 zł.
Czytaj dalej
20
sty

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r. wyniosło 4514,41 zł.
Czytaj dalej
20
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł.
Czytaj dalej
20
sty

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł.
Czytaj dalej
20
sty

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. wyniosło 4121,41 zł.
Czytaj dalej
21
sty

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,7% w porównaniu z grudniem 2014 r., natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 0,3%.
Czytaj dalej
21
sty

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2015 roku

Według wstępnych danych w grudniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,8% w porównaniu z grudniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,9%. W okresie styczeń–grudzień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5% (spadek w ub. roku - o 1,2%).
Czytaj dalej
21
sty

Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,0% (wobec wzrostu o 5,7% w listopadzie oraz o 4,0% w grudniu 2014 r.).
Czytaj dalej
22
sty

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - listopad 2015 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura konsumencka. Styczeń 2016 roku

Rok 2016 rozpoczął się poprawą bieżących i przyszłych nastrojów konsumenckich.
Czytaj dalej
22
sty

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2016 roku

W styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie.
Czytaj dalej
26
sty

Produkt krajowy brutto w 2015 r. - Szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2015 r. był realnie wyższy o 3,6% w porównaniu z 2014 r., wobec 3,3% w 2014 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
26
sty

Biuletyn Statystyczny Nr 12/2015

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
26
sty

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej
26
sty

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2015 r.

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
26
sty

Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5762,4 tys. sztuk, wskazując wzrost w skali roku o 1,8%. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 11,5% i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 6,0%).
Czytaj dalej
26
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2015 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2015 r. liczyło 10590,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 14,8%, prosiąt o 9,1%, warchlaków o 5,7% i trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 2,2%.
Czytaj dalej
26
sty

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.

W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1563,3 tys. osób (w tym 816,1 tys. kobiet) i była wyższa w porównaniu z ub. miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2015 r. stanowili 9,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2015 r. – 9,6%; w grudniu 2014 r. – 11,4%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,2 tys. osób (przed miesiącem 73,5 tys.; przed rokiem 39,7 tys.).
Czytaj dalej
26
sty

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2015 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2015 r.
Czytaj dalej
27
sty

Małżeństwa i dzietność w Polsce

Opracowanie zostało przygotowane w ramach - zrealizowanego w listopadzie 2015 r. - projektu EUROSTATu dotyczącego dzietności, zawierania i rozpadu małżeństw oraz stanu cywilnego ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Celem projektu było przybliżenie danych o poszczególnych krajach UE oraz przedstawienie ich na tle występowania tych zjawisk w całej Wspólnocie. Bieżące opracowanie zostało uzupełnione informacjami dla całej UE oraz poszerzone o uwagi metodologiczne i definicje.
Czytaj dalej
27
sty

Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia

Przez lata najbardziej popularną i typową formą nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem była umowa o pracę.
Czytaj dalej
28
sty

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Grudzień 2015 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
28
sty

Wiadomości Statystyczne nr 1/2016 (656)

W numerze m. in.: Maciej RYCZKOWSKI – Komparatywna analiza źródeł danych na potrzeby budowy nowoczesnego Systemu Rachunków Pracy; Iwona MARKOWICZ – Analiza trwania firm w woj. zachodniopomorskim ...
Czytaj dalej
29
sty

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Podstawę publikowanych przez GUS w sposób regularny danych dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce stanowią wyniki badań budżetów gospodarstw domowych.
Czytaj dalej
29
sty

Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2015 r.

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
29
sty

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r.

Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie uogólnionych wyników czerwcowego reprezentacyjnego badania gospodarstw rolnych osób fizycznych oraz na podstawie pełnego badania gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2016 r.
Czytaj dalej
29
sty

Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich wynagrodzenia. Struktura wynagrodzeń wg cech demograficznych i zawodowych.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter