Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.01.2016

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  20  stycznia 2016 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.

 

W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. wyniosło 4121,41 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339 i 1777.

Do góry

Newsletter