Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.01.2016
Częstotliwość wydania: Miesięczna

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.

1. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP
Harmonized indices of consumer prices HICP


2. Wskaźniki cen producentów w przemyśle na rynku krajowym w krajach Unii Europejskiej (ogółem przemysł, sekcja B-E
Indices of industrial producer prices on the domestic market in the European Union member states (total industry, section B-E)


3. Wskaźniki cen producentów w przemyśle na rynku krajowym w krajach Unii Europejskiej (przetwórstwo przemysłowe, sekcja C)
Indices of industrial producer prices on the domestic market in the European Union member states (manufacturing, section C)


4. Inflacja bazowa
Core inflation


5. Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w polskim systemie bankowym według metodologii Europejskiego Banku Centralnego
Average interest rates of deposits and loans for non-financial corporations and households in Polish bank system according to the ECB methodology


6. Stopy procentowe NBP
Interest rates of the National Bank of Poland


7. Bankowe kursy walut obcych
Official exchange rates of foreign currencies.

Przekroje: wybrane dane wg województw, sekcje, działy, grupy i klasy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, działy, grupy i pozycje PKWiU, grupy COICOP, grupy towarów i usług niekonsumpcyjnych, sekcje SITC, grupy gospodarstw domowych, wybrane wskaźniki cen wg państw członkowskich UE (baza Eurostatu), podstawowe dane z rynku finansowego, inflacja bazowa.

Archiwum

Do góry

Newsletter