Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Ludność i ruch naturalny w 2016 r.
23.03.2017
2 Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce
27.01.2016
3 Notatka informacyjna Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie
15.03.2016
4 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
22.07.2016 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
5 Notatka informacyjna Baza Eurostat-u w zakresie statystyki demografii
16.08.2016
6 Publikacja Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)
02.11.2016 Archiwum Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)
7 Publikacja Rocznik Demograficzny 2016
04.11.2016 Archiwum Rocznik Demograficzny 2016
8 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy
31.01.2017
9 Publikacja Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 2040 roku
03.03.2017
10 Publikacja Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej
09.03.2017
11 Tablica Struktura ludności
10.08.2016
12 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
13 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
14 Publikacja Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011
23.12.2015
15 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
16 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
17 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
18 Tablica Rezydenci (ludność rezydująca)
10.08.2016
19 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
20 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna
01.06.2015
21 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009
22 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
23 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014

Prognoza ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
01.10.2014 Archiwum Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
2 Tablica Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
23.12.2014 Archiwum Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
3 Notatka informacyjna Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050
11.01.2016
4 Publikacja Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
27.06.2016 Archiwum Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
5 Notatka informacyjna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2015 r.
14.07.2016 Archiwum Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2015 r.

Trwanie życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Trwanie życia w 2015 r.
28.07.2016 Archiwum Trwanie życia w 2015 r.
2 Tablica Trwanie życia - tablice
14.04.2017

Migracje zagraniczne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
2 Tablica Gospodarstwa domowe i rodziny z migrantami – NSP 2011
13.10.2015
3 Notatka informacyjna Baza Eurostatu w zakresie statystyki migracji i ochrony międzynarodowej
02.06.2016
4 Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2015
05.09.2016 Archiwum Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2015
5 Tablica Wykazy krajów urodzenia, wyjazdu, przyjazdu, obywatelstwa
23.12.2014
6 Tablica Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
24.10.2013
7 Notatka informacyjna System badań migracji zagranicznych w Polsce
01.06.2011
8 Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały)
20.08.2015
9 Notatka informacyjna Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
08.03.2010
10 Publikacja Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
04.09.2009
11 Notatka informacyjna Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
23.12.2008

Migracje wewnętrzne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Link Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według gmin
16.08.2016
2 Tablica Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2015
26.10.2016

Polonia i Polacy w świecie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
05.04.2017

Statystyka przyczyn zgonów

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"
15.05.2014
2 Notatka informacyjna Oryginalne zapisy na kartach zgonów
15.05.2014
3 Notatka informacyjna Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów ?
12.05.2014
4 Publikacja Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
12.05.2014
5 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016

Regulacje prawne Unii Europejskiej

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
09.12.2014
2 Publikacja Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.
12.12.2014
3 Publikacja Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
12.12.2014
4 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt
12.12.2014
5 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa
12.12.2014
6 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
7 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
Do góry

Newsletter