Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce
27.01.2016
2 Notatka informacyjna Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie
15.03.2016
3 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
22.07.2016 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
4 Notatka informacyjna Baza Eurostat-u w zakresie statystyki demografii
16.08.2016
5 Publikacja Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)
02.11.2016 Archiwum Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)
6 Publikacja Rocznik Demograficzny 2016
04.11.2016 Archiwum Rocznik Demograficzny 2016
7 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy
31.01.2017
8 Tablica Struktura ludności
10.08.2016
9 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
10 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
11 Publikacja Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011
23.12.2015
12 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
13 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
14 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
15 Tablica Rezydenci (ludność rezydująca)
10.08.2016
16 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
17 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna
01.06.2015
18 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009
19 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
20 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014
Do góry

Newsletter