Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.06.2014

Dane o osobach niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych. Ze względu na stosowaną metodologię badań dostępność danych na określonym poziomie podziału terytorialnego jest ograniczona.

Największym badaniem, w którym zbierane są informacje o osobach niepełnosprawnych są spisy powszechne. Ostatni, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 roku, został przeprowadzony metodą mieszaną, tj. przy wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych (rejestrów i systemów informacyjnych) oraz danych pozyskanych bezpośrednio od ludności w ramach badania reprezentacyjnego.

Większość danych w NSP 2011 (w tym dotyczących tematyki niepełnosprawności) była pozyskiwana w badaniu reprezentacyjnym przeprowadzonym na 20% próbie wylosowanych mieszkań (w skali kraju) i na zasadzie dobrowolności. Podejście takie ogranicza dostępność danych na niższych poziomach podziału terytorialnego. Przygotowany operat losowania mieszkań z uwzględnieniem głębokiego warstwowania (utworzono ponad 70 tys. warstw), bardzo duża próba losowa, jak również odpowiedni schemat doboru próby do badania oraz jej alokacja – gwarantowały pozyskanie co najmniej dobrych jakościowo (z dobrą precyzją) wyników na poziomie powiatów (z rozróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich oraz dzielnic i delegatur w dużych miastach), dla których dostępny jest szeroki zakres przedmiotowy danych z badania reprezentacyjnego, umożliwiający opracowanie szczegółowych zestawień i analiz.

Dane na temat osób niepełnosprawnych na poziomie powiatów są dostępne w Banku Danych Lokalnych (BDL).

Do góry

Newsletter