Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Perspektywy rozwoju demograficznego województwa mazowieckiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.07.2017

Województwo mazowieckie jest regionem specyficznym. Jego specyfika wynika ze stołecznego charakteru oraz ze stosunkowo dużej rozległości geograficznej w porównaniu do innych województw. Stąd też obserwowane zróżnicowania i dysproporcje rozwojowe należą obecnie do jednych z najsilniejszych w kraju .

Wyniki prognozy ludności opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. wskazują, że pomimo niekorzystnych zmian w strukturze ludności, Mazowsze (jako całość) pozostanie – na tle innych województw - regionem o największym potencjale ludnościowym. Niemniej jednak poważnym problemem dla rozwoju regionu będzie pogłębiający się proces starzenia mieszkańców. Spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym i wzrost w wieku poprodukcyjnym będą oznaczać gwałtowne zmniejszenie zasobów pracy, wzrost wydatków na utrzymanie systemu emerytalnego i służbę zdrowia. Wzrost liczby osób w wieku późnej starości będzie miał z kolei ogromne konsekwencje dla rodzin i gospodarstw domowych.

Celem opracowania jest omówienie wybranych konsekwencji społecznych i ekonomicznych w kontekście prognozowanego rozwoju demograficznego województwa mazowieckiego. Szczególna uwaga została poświęcona procesom starzenia się ludności regionu w odniesieniu do relacji międzygeneracyjnych, zmiany struktury gospodarstw domowych oraz starzenia się zasobów siły roboczej.

 

Referat został zaprezentowany na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej „ Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego jako wyzwanie dla polityki społeczno-gospodarczej” (Warszawa, 30.01.2017 r.).


Do góry

Newsletter