Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Regulacje prawne Unii Europejskiej

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
09.12.2014
2 Publikacja Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.
12.12.2014
3 Publikacja Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
12.12.2014
4 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt
12.12.2014
5 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa
12.12.2014
6 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
7 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
2 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
3 Publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.
28.10.2014 Archiwum Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.
4 Publikacja Rocznik Demograficzny 2014
23.10.2014 Archiwum Rocznik Demograficzny 2014
5 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.
24.07.2014 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.
6 Tablica Struktura ludności
09.06.2014
7 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014
8 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
9 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
10 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
11 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
12 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009
13 Publikacja Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921-2008
27.04.2009
14 Notatka informacyjna Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006
30.01.2008

Prognoza ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
01.10.2014 Archiwum Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
2 Tablica Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
23.12.2014 Archiwum Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)

Trwanie życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Trwanie życia w 2013 r.
04.08.2014 Archiwum Trwanie życia w 2013 r.
2 Tablica Trwanie życia
31.07.2014

Statystyka przyczyn zgonów

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"
15.05.2014
2 Notatka informacyjna Oryginalne zapisy na kartach zgonów
15.05.2014
3 Notatka informacyjna Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów ?
12.05.2014
4 Publikacja Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
12.05.2014

Migracje ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Wykazy krajów urodzenia, wyjazdu, przyjazdu, obywatelstwa
23.12.2014
2 Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013
22.09.2014 Archiwum Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013
3 Tablica Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
24.10.2013
4 Notatka informacyjna System badań migracji zagranicznych w Polsce
01.06.2011
5 Link Baza Eurostat-u w zakresie statystyki migracji i azylu
31.05.2011
6 Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2008
14.07.2010
7 Notatka informacyjna Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
08.03.2010
8 Publikacja Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
04.09.2009
9 Notatka informacyjna Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
23.12.2008

Polonia i Polacy w świecie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
15.10.2014

Newsletter