Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Regulacje prawne Unii Europejskiej

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
09.12.2014
2 Publikacja Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.
12.12.2014
3 Publikacja Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
12.12.2014
4 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt
12.12.2014
5 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa
12.12.2014
6 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
7 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce
27.01.2016
2 Tablica Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2015 r.
22.02.2016 Archiwum Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2015 r.
3 Notatka informacyjna Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie
15.03.2016
4 Publikacja Rocznik Demograficzny 2015
07.10.2015 Archiwum Rocznik Demograficzny 2015
5 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.
22.07.2015 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.
6 Tablica Struktura ludności
09.06.2014
7 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
8 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
9 Publikacja Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011
23.12.2015
10 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
11 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
12 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
13 Tablica Rezydenci (ludność rezydująca)
20.04.2015
14 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
15 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna
01.06.2015
16 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009
17 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
18 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014

Prognoza ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
01.10.2014 Archiwum Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
2 Tablica Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
23.12.2014 Archiwum Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
3 Notatka informacyjna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2014 r.
11.08.2015
4 Notatka informacyjna Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050
11.01.2016

Trwanie życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Trwanie życia w 2014 r.
28.07.2015 Archiwum Trwanie życia w 2014 r.
2 Tablica Trwanie życia - tablice
24.05.2016

Statystyka przyczyn zgonów

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"
15.05.2014
2 Notatka informacyjna Oryginalne zapisy na kartach zgonów
15.05.2014
3 Notatka informacyjna Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów ?
12.05.2014
4 Publikacja Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
12.05.2014
5 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016

Migracje ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
2 Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014
05.10.2015
3 Tablica Wykazy krajów urodzenia, wyjazdu, przyjazdu, obywatelstwa
23.12.2014
4 Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013
22.09.2014 Archiwum Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2013
5 Tablica Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
24.10.2013
6 Notatka informacyjna System badań migracji zagranicznych w Polsce
01.06.2011
7 Link Baza Eurostat-u w zakresie statystyki migracji i azylu
31.05.2011
8 Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały)
20.08.2015
9 Notatka informacyjna Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
08.03.2010
10 Publikacja Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
04.09.2009
11 Notatka informacyjna Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
23.12.2008

Polonia i Polacy w świecie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
16.05.2016
Do góry

Newsletter