Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI
12.10.2018 Archiwum Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI
2 Tablica Rezydenci (ludność rezydująca)
20.09.2018
3 Publikacja Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność
09.08.2018
4 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
18.07.2018 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
5 Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności
10.07.2018 Archiwum Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności
6 Tablica Zgony dzieci w wieku 0-4 lata
26.06.2018
7 Tablica Zgony niemowląt
26.06.2018
8 Informacja sygnalna Urodzenia i dzietność
23.05.2018
9 Infografika - Dzień Kobiet 08.03.2018 r.
07.03.2018 Archiwum Infografika - Dzień Kobiet 08.03.2018 r.
10 Tablica Struktura ludności
08.01.2018
11 Publikacja Atlas demograficzny Polski
30.11.2017
12 Publikacja Rocznik Demograficzny 2017
13.10.2017 Archiwum Rocznik Demograficzny 2017
13 Notatka informacyjna Perspektywy rozwoju demograficznego województwa mazowieckiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
11.07.2017
14 Notatka informacyjna Ludność i ruch naturalny w 2016 r.
23.03.2017
15 Publikacja Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej
09.03.2017
16 Publikacja Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 2040 r.
03.03.2017
17 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy
31.01.2017
18 Notatka informacyjna Baza Eurostat-u w zakresie statystyki demografii
16.08.2016
19 Notatka informacyjna Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie
15.03.2016
20 Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce
27.01.2016
21 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
22 Publikacja Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011
23.12.2015
23 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna
01.06.2015
24 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
25 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
26 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014
27 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
28 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
29 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
30 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
31 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009

Prognoza ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2017 r.
21.08.2018 Archiwum Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2017 r.
2 Tablica Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)
31.08.2017
3 Publikacja Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
27.06.2016 Archiwum Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
4 Notatka informacyjna Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050
11.01.2016
5 Tablica Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
23.12.2014 Archiwum Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
6 Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
01.10.2014 Archiwum Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)

Trwanie życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Trwanie życia - tablice
23.08.2018
2 Publikacja Trwanie życia w 2017 r.
09.08.2018 Archiwum Trwanie życia w 2017 r.

Migracje zagraniczne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016
16.10.2017 Archiwum Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016
2 Notatka informacyjna Baza Eurostatu w zakresie statystyki migracji i ochrony międzynarodowej
02.06.2016
3 Tablica Gospodarstwa domowe i rodziny z migrantami – NSP 2011
13.10.2015
4 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
5 Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały)
20.08.2015
6 Tablica Wykazy krajów urodzenia, wyjazdu, przyjazdu, obywatelstwa
23.12.2014
7 Tablica Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
24.10.2013
8 Notatka informacyjna System badań migracji zagranicznych w Polsce
01.06.2011
9 Notatka informacyjna Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
08.03.2010
10 Publikacja Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
04.09.2009
11 Notatka informacyjna Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
23.12.2008

Migracje wewnętrzne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015
11.07.2017
2 Tablica Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2016
27.06.2017
3 Link Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według gmin
16.08.2016

Polonia i Polacy w świecie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
05.02.2018 Archiwum Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Statystyka przyczyn zgonów

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"
25.04.2018
2 Notatka informacyjna Zamachy samobójcze w 2016 r.
08.09.2017
3 Notatka informacyjna Wypadki tonięcia w 2016 r.
08.09.2017
4 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
5 Notatka informacyjna Oryginalne zapisy na kartach zgonów
15.05.2014
6 Publikacja Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
12.05.2014
7 Notatka informacyjna Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów ?
12.05.2014

Regulacje prawne Unii Europejskiej

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
2 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
3 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa
12.12.2014
4 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt
12.12.2014
5 Publikacja Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
12.12.2014
6 Publikacja Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.
12.12.2014
7 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
09.12.2014
Do góry

Newsletter