Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.10.2013

Tablice dotyczące lat 2009-2011 prezentują strumienie migracyjne (imigrację i emigrację) trwające co najmniej 12 miesięcy. Dane te gromadzone są w ramach art. 3 Rozporządzenia nr 862/2007 (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) Dziennik Urzędowy L 199 , 31/07/2007 P. 0023 – 002.

Strumienie migracyjne to liczba migrantów wyjeżdżających z kraju (strumień emigracji) lub przyjeżdżających do kraju (strumień imigracji) w ciągu pewnego okresu (np. w ciągu roku).Biorąc pod uwagę okres trwania migracji (pobytu lub nieobecności zarówno aktualnego jak i zamierzonego) przyjmuje się określone kryterium czasowe.

W rozporządzeniu nr 862/2007 przyjęty został okres, który wynosi co najmniej dwanaście miesięcy lub co do którego przewiduje się, że będzie on tyle wynosić (są to tzw. migracje długookresowe).

Prezentowane tablice dotyczą imigracji i emigracji według wieku, płci, obywatelstwa oraz kraju poprzedniego zamieszkania (imigracja) i kraju wyjazdu (emigracja).

Tablice są opracowane w standardzie wymaganym przez Eurostat (z tego względu pozostawiony został język angielski). Pola oznaczone w tablicach szarym kolorem wskazują, że status przekazania tych danych jest obowiązkowy. Tablice zawierają także część danych nieobowiązkowych, które Polska również przekazuje do Eurostat-u.

 

Więcej informacji dotyczących metadanych można znaleźć na stronie Eurostat-u pod adresem:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/migr_flow_esms.htm

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 862/2007 (WE) nr 862/2007 każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek przekazywać do Komisji Europejskiej (Eurostat-u) informacje w zakresie:

  • Artykuł 3 Statystyk dotyczących migracji międzynarodowej, ludności rezydującej oraz nabycia obywatelstwa
  • Artykuł 4 Statystyk dotyczących ochrony międzynarodowej
  • Artykuł 5 Statystyk dotyczących zapobiegania nielegalnemu wjazdowi i nielegalnemu pobytowi
  • Artykuł 6 Statystyk dotyczących zezwoleń na pobyt i pobytu obywateli państw trzecich
  • Artykuł 7 Statystyk dotyczących powrotów

 

Pełna wersja rozporządzenia nr 862/2007 jest dostępna na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:PL:PDF


Do góry

Newsletter