Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2013-2014
17.04.2015 Archiwum Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2013-2014
2 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2014
21.04.2015 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2014
3 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2015 r.
13.11.2015 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2015 r.
4 Notatka informacyjna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2015 r.
30.11.2015 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2015 r.
5 Tablica Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2015, ceny bieżące, według ESA 2010
20.01.2016 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2015, ceny bieżące, według ESA 2010
6 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
7 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
8 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
2 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.
30.06.2014 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.
3 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
29.07.2014 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
4 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2010-2013
01.09.2015 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2010-2013
5 Notatka informacyjna Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2014
16.10.2015
6 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w 2015 r. - Szacunek wstępny
26.01.2016 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2015 r. - Szacunek wstępny
7 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
8 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2012
24.04.2015 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2012
2 Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013
30.10.2015
3 Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2013 r.
04.12.2015 Archiwum Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2013 r.
4 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014 r.
08.01.2016 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014 r.
5 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Inventory of the methods, procedures and sources used for the compilation of deficit and debt data and the underlying government sector accounts compiled according to ESA95
24.04.2014 Archiwum Inventory of the methods, procedures and sources used for the compilation of deficit and debt data and the underlying government sector accounts compiled according to ESA95
2 Tablica Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) wg podsektorów i PKD zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2014 r.).
14.10.2015 Archiwum Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) wg podsektorów i PKD zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2014 r.).
3 Notatka informacyjna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
16.10.2015 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
4 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014
30.11.2015 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014
5 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
28.12.2015 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014
6 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
2 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
3 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
4 Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA
05.11.2015
5 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
7 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
8 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014

Newsletter