Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kwartalne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2014, ceny bieżące, według ESA 2010
05.02.2015 Archiwum Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2014, ceny bieżące, według ESA 2010
2 Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2014 r.
13.02.2015 Archiwum Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2014 r.
3 Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2014 r.
27.02.2015 Archiwum Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2014 r.
4 Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2008-2012
17.01.2014 Archiwum Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2008-2012
5 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2012-2013
16.04.2014
6 Notatka informacyjna Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
21.10.2013
7 Notatka informacyjna Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
21.10.2010
8 Notatka informacyjna Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
14.06.2005

Roczne rachunki narodowe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
04.04.2014 Archiwum Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
2 Publikacja Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.
30.06.2014 Archiwum Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2010 r.
3 Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
29.07.2014 Archiwum Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.
4 Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009-2012
01.08.2014 Archiwum Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009-2012
5 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w 2014 r. - Szacunek wstępny
27.01.2015 Archiwum Produkt krajowy brutto w 2014 r. - Szacunek wstępny
6 Publikacja Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
03.02.2011 Archiwum Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008
7 Publikacja Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
13.05.2008 Archiwum Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
8 Publikacja Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
22.11.2013 Archiwum Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r.
28.11.2014 Archiwum Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r.
2 Notatka informacyjna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r.
27.01.2015 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r.
3 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
30.11.2012 Archiwum Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2010 r.
4 Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2010
06.12.2012

Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Mienie gmin i powiatów w latach 2009-2011
15.03.2013 Archiwum Mienie gmin i powiatów w latach 2009-2011
2 Notatka informacyjna Inventory of the methods, procedures and sources used for the compilation of deficit and debt data and the underlying government sector accounts compiled according to ESA95
24.04.2014 Archiwum Inventory of the methods, procedures and sources used for the compilation of deficit and debt data and the underlying government sector accounts compiled according to ESA95
3 Notatka informacyjna Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
17.10.2014 Archiwum Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r. (październikowa notyfikacja fiskalna)
4 Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2013 r.).
17.10.2014
5 Publikacja Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013
28.11.2014 Archiwum Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013
6 Publikacja Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
07.04.2010

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna System rachunków narodowych ESA2010
16.01.2014
2 Notatka informacyjna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wdrożenia nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)
29.08.2014
3 Notatka informacyjna Wdrożenie ESA2010 do rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne
29.09.2014
4 Notatka informacyjna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
17.01.2014
5 Notatka informacyjna Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
17.01.2014
6 Notatka informacyjna Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
17.01.2014
7 Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
17.01.2014

Newsletter