Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zasady metodyczne, Rocznik Pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2015
24.03.2016 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2015
2 Publikacja Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
29.08.2008

Pracujący. Bezrobotni. Bierni zawodowo wg BAEL

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2015 roku
23.02.2016 Archiwum Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2015 roku
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2015 r.
23.05.2016 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2015 r.
3 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010 - 2012
05.02.2014 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010 - 2012
4 Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)(I,II,III kw. 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
22.05.2009
5 Tablica BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
31.12.2012
6 Notatka informacyjna Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
22.12.2011

Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku
29.04.2016 Archiwum Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku
2 Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku
18.05.2016 Archiwum Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku
3 Tablica Wybrane tablice dotyczące aktywności ekonomicznej ludności – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. Część 1
07.10.2013
4 Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 r.
05.11.2015 Archiwum Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 r.
5 Publikacja Emerytury i renty w 2014 r.
03.12.2015 Archiwum Emerytury i renty w 2014 r.
6 Notatka informacyjna Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane za 2014 rok
10.12.2015 Archiwum Wybrane zagadnienia rynku pracy. Dane za 2014 rok
7 Notatka informacyjna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
11.12.2015 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
8 Publikacja Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
01.02.2016 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.
9 Tablica Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2015
16.03.2016
10 Publikacja Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.
26.11.2013 Archiwum Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r.
11 Tablica Kwoty bazowe od 1999 r.
09.02.2016

Bezrobocie rejestrowane

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
26.01.2016 Archiwum Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2015 r.
2 Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2015 r.
07.04.2016 Archiwum Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2015 r.
3 Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu marca 2016 roku.
25.04.2016 Archiwum Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu marca 2016 roku.
4 Tablica Stopa bezrobocia w latach 1990-2016
25.04.2016

Popyt na pracę

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Popyt na pracę w 2014 r.
25.06.2015 Archiwum Popyt na pracę w 2014 r.
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w czwartym kwartale 2015 roku
10.03.2016 Archiwum Popyt na pracę w czwartym kwartale 2015 roku

Warunki pracy. Wypadki przy pracy

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Wypadki przy pracy w 2014 r.
27.10.2015 Archiwum Wypadki przy pracy w 2014 r.
2 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w 2015 roku
21.03.2016 Archiwum Wypadki przy pracy w 2015 roku
3 Publikacja Warunki pracy w 2015 roku
19.05.2016 Archiwum Warunki pracy w 2015 roku
4 Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
21.03.2014 Archiwum Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

Opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r.
01.12.2015 Archiwum Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r.
2 Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku
08.01.2016 Archiwum Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku
3 Publikacja Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2014
06.10.2014 Archiwum Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2014
4 Publikacja Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 r.
15.05.2014 Archiwum Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 r.
5 Publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
25.01.2013
6 Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
26.07.2012 Archiwum Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
7 Publikacja Dojazdy do pracy w Polsce - 2010 - na podstawie danych administracyjnych
27.01.2011
8 Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
22.12.2011
9 Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011
22.05.2014
10 Notatka informacyjna Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia
27.01.2016
11 Publikacja Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.
08.02.2011
12 Publikacja Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
06.09.2013 Archiwum Przejście z pracy na emeryturę w 2012 r.
13 Publikacja Wskaźniki jakości pracy
27.01.2015
14 Tablica Dojazdy do pracy w Polsce - wyniki NSP 2011
21.03.2014

Praca

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
Do góry

Newsletter