Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rocznik Demograficzny 2018
21.11.2018 Archiwum Rocznik Demograficzny 2018
2 Publikacja Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI
12.10.2018 Archiwum Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI
3 Tablica Rezydenci (ludność rezydująca)
20.09.2018
4 Publikacja Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność
09.08.2018
5 Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
18.07.2018 Archiwum Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
6 Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności
10.07.2018 Archiwum Infografika - 11 lipca Światowy Dzień Ludności
7 Tablica Zgony dzieci w wieku 0-4 lata
26.06.2018
8 Tablica Zgony niemowląt
26.06.2018
9 Informacja sygnalna Urodzenia i dzietność
23.05.2018
10 Infografika - Dzień Kobiet 08.03.2018 r.
07.03.2018 Archiwum Infografika - Dzień Kobiet 08.03.2018 r.
11 Tablica Struktura ludności
08.01.2018
12 Publikacja Atlas demograficzny Polski
30.11.2017
13 Notatka informacyjna Perspektywy rozwoju demograficznego województwa mazowieckiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
11.07.2017
14 Notatka informacyjna Ludność i ruch naturalny w 2016 r.
23.03.2017
15 Publikacja Potencjał ludnościowy Unii Europejskiej
09.03.2017
16 Publikacja Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-2015 oraz w perspektywie do 2040 r.
03.03.2017
17 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy
31.01.2017
18 Notatka informacyjna Baza Eurostat-u w zakresie statystyki demografii
16.08.2016
19 Notatka informacyjna Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie
15.03.2016
20 Notatka informacyjna Małżeństwa i dzietność w Polsce
27.01.2016
21 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
22 Publikacja Polacy oraz osoby urodzone w Polsce w wybranych krajach europejskich. Na podstawie wyników spisów ludności i mieszkań rundy 2011
23.12.2015
23 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna
01.06.2015
24 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
27.01.2015 Archiwum Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku
25 Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050
28.11.2014
26 Notatka informacyjna Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin
04.06.2014
27 Notatka informacyjna Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce
30.05.2014
28 Tablica Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
08.10.2012
29 Tablica Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011
13.08.2012
30 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r.
27.01.2012
31 Notatka informacyjna Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
19.11.2009

Prognoza ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2017 r.
21.08.2018 Archiwum Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2017 r.
2 Tablica Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne)
31.08.2017
3 Publikacja Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
27.06.2016 Archiwum Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050
4 Notatka informacyjna Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 - 2050
11.01.2016
5 Tablica Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
23.12.2014 Archiwum Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
6 Publikacja Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)
01.10.2014 Archiwum Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.)

Trwanie życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Trwanie życia - tablice
23.08.2018
2 Publikacja Trwanie życia w 2017 r.
09.08.2018 Archiwum Trwanie życia w 2017 r.

Migracje zagraniczne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017
19.11.2018 Archiwum Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017
2 Notatka informacyjna Baza Eurostatu w zakresie statystyki migracji i ochrony międzynarodowej
02.06.2016
3 Tablica Gospodarstwa domowe i rodziny z migrantami – NSP 2011
13.10.2015
4 Notatka informacyjna Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków
31.08.2015
5 Tablica Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje na pobyt stały)
20.08.2015
6 Tablica Wykazy krajów urodzenia, wyjazdu, przyjazdu, obywatelstwa
23.12.2014
7 Tablica Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
24.10.2013
8 Notatka informacyjna System badań migracji zagranicznych w Polsce
01.06.2011
9 Notatka informacyjna Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
08.03.2010
10 Publikacja Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
04.09.2009
11 Notatka informacyjna Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
23.12.2008

Migracje wewnętrzne ludności

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015
11.07.2017
2 Tablica Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2016
27.06.2017
3 Link Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według gmin
16.08.2016

Polonia i Polacy w świecie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą
05.02.2018 Archiwum Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Statystyka przyczyn zgonów

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Tablica Zgony według przyczyn określanych jako "garbage codes"
25.04.2018
2 Notatka informacyjna Wypadki tonięcia w 2016 r.
08.09.2017
3 Notatka informacyjna Zamachy samobójcze w 2016 r.
08.09.2017
4 Notatka informacyjna Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia
07.01.2016
5 Notatka informacyjna Oryginalne zapisy na kartach zgonów
15.05.2014
6 Publikacja Podręcznik poświadczania przyczyn zgonów w Europie
12.05.2014
7 Notatka informacyjna Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów ?
12.05.2014

Regulacje prawne Unii Europejskiej

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
2 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
12.12.2014
3 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa
12.12.2014
4 Publikacja Rozporządzenie Komisji (UE) NR 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt
12.12.2014
5 Publikacja Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
12.12.2014
6 Publikacja Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych.
12.12.2014
7 Publikacja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.
09.12.2014
Do góry

Newsletter