Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
25
25
27
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
9
9
9
9
9
13
13
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
27
27
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
10
10
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
3
5
6
6
10
11
11
11
11
11
11
13
14
14
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
8
11
12
12
12
12
15
15
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
8
9
9
9
12
12
12
13
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
22
22
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
27
28
28
28
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
6
6
6
6
6
6
7
7
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
27
28
28
28
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
9
11
11
11
11
16
17
17
17
18
18
18
18
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
28
30
31
31
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
7
8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
25
25
26
26
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
5
9
10
10
12
12
12
12
12
12
12
13
13
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
20
23
23
23
23
24
24
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok
24
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r
27
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016
27
Wiadomości Statystyczne nr 10/2017 (677)
27
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.
27
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016
30
Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017
31
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.
31
Infrastruktura komunalna w 2016 r.
31
Obrót nieruchomościami w 2016 r.
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku
31
Wypadki przy pracy w 2016 r.
31
Gospodarka materiałowa w 2016 r.
31
Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017
31
Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku
6
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2017 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w pażdzierniku 2017 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 roku
14
Emerytury i renty w 2016 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - październik 2017
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2017 r.
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 roku
20
Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku
20
Ceny produktów rolnych w październiku 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń wrzesień 2017 r.
21
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2017 roku
22
Koniunktura konsumencka. Listopad 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2017 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017
24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2017 roku
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2017 r.
24
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku
27
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2017 roku
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
30
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 roku
30
Leśnictwo 2017
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.
30
Ochrona środowiska 2017
30
Kultura fizyczna w latach 2015 i 2016
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
30
Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016
30
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016
30
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
30
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku
1
Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku
5
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017
6
Wypadki przy pracy w okresie pierwszy trzeci kwartał 2017 roku
7
Wyniki finansowe banków w okresie styczeń - wrzesień 2017 roku
8
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2017 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2017
8
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 roku
8
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2017 r.
12
Budownictwo niemieszkaniowe w III kwartale 2017 r.
15
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku
15
Jakość życia w Polsce. Edycja 2017
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - listopad 2017
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku
20
Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2017 r.
22
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017
22
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku
22
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016
27
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.
28
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku
29
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.
29
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
29
Poland Quarterly Statistics No. 3/2017
29
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.
29
Rocznik Statystyczny Województw 2017
29
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.
29
Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.
29
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2017
29
Wskaźniki jakości pracy 2017
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2016
29
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
29
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.
29
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016
29
Do góry

Newsletter